VIZITA UNUI GRUP DE BIBLIOTECARI ROMÂNI IN BIBLIOTECI GERMANE

Un grup format din nouă bibliotecari români, membri și nemebri ABR (din București, Cluj-Napoca, Oradea, Constanța și Suceava) au făcut de curând o vizită de documentare în Germania, mai exact în Munchen, unde timp de patru zile, au vizitat Biblioteca de Stat Bavareză, biblioteci universitare și biblioteci publice.

 

Selecția participanților a fost făcută, în intervalul a trei luni, de către Bibliothek & Information International din Germania împreună cu Institutul Goethe din București, pe baza a o serie de criterii stabilite de partea germană, din cei 50 de candidați ale căror CV-uri au fost analizate. S-a dorit ca în acest grup să se afle bibliotecari din toate tipurile de biblioteci (școlare, publice, universitare și naționale), din diferite zone ale țării, precum și din învățământul biblioteconomic.

De precizat că partea germană a asigurat doar cazarea și a organizat vizite în biblioteci. Celelalte cheltuieli – costul deplasării și al meselor au fost suportate de fiecare participant din bugetul propriu (și nu al instituțiilor unde lucrează).

In timpul vizitei s-au urmărit îndeosebi următoarele aspecte: accesul deschis, cultura informației, digitizarea documentelor, relații cu utilizatorii, RFID, socializarea lecturii.

Se așteaptă ca participanții la stagiu să aplice în instituțiile unde lucrează din cele văzut în bibliotecile germane și să comunice totodată colegilor din ideile desprinse din această vizită.

 

 

 

 

Secretar executiv

Mihai Constantinescu