TRATAT DE BIBLIOTECONOMIE

TRATAT DE BIBLIOTECONOMIE

(Prezentare generala)

De la mijlocul sec al XIX-lea, când încep să apară primele legi destinate bibliotecilor în România, și până astăzi, comunitatea biblioteconomică nu a beneficiat de o lucrare fundamentală, care să sintetizeze întreaga știință a bibliotecii și care să stea la baza formării profesionale a bibliotecarilor. Această lucrare a putut fi realizată abia în zilele noastre, după formarea unui număr apreciabil de specialiști care să își aducă contribuția la realizarea unei asemenea opere și când climatul biblioteconomic național este altul, grație transformărilor interne pozitive și extinderii contactelor cu străinătatea ale specialiștilor români. Au apărut școlile de biblioteconomie, absente din contextul biblioteconomic românesc timp de o jumătate de secol. Învățământul biblioteconomic superior românesc deține astăzi toate treptele formării universitare (licență, masterat, doctorat), profesiile biblioteconomice s-au modernizat, răspunzând standardelor biblioteconomice contemporane iar asociațiile profesionale sunt tot mai preocupate de problemele perfecționării profesionale. Apariția Tratatului de biblioteconomie s-a impus de la sine, devenind o necesitate, după mai bine de 20 de ani de dezvoltare și afirmare susținută a biblioteconomiei românești.

Tratatul a fost conceput în trei volume: vol. I – Biblioteconomie generală, coord. Prof.univ. dr. M. Regneală, vol. II – Managementul colecțiilor și serviciilor de bibliotecă, coord. Conf. Univ. Elena Tîrziman și Conf. univ. dr Cristina Popescu, vol. III – Abordări moderne în bibliotecă, coord. Prof. univ. Ionel Enache și dr. Robert Coravu. Aceste trei volume au fost gândite unitar, astfel încât parcurgerea lor să permită o înțelegere globală și cât se poate de completă a fenomenului biblioteconomic.

Volumul I, pe care îl prezentam spre achiziție are un caracter introductiv general, se vorbește aici despre apariția scrisului si a cărților, despre nașterea bibliotecilor, trecându-se  spre tehnicile de bibliotecă ce au stat la baza apariției și dezvoltării biblioteconomiei, privite atât sub raport universal cât și național. Este o lucrare fundamentală de biblioteconomie, prima apărută la noi,  tipărită în condiții grafice excepționale pe hârtie velină, cuprinzând 471 de pagini dintre care 70 color.

Tratatul de biblioteconomie prezintă într-un mod simplu, ușor de înțeles, problemele complexe ale biblioteconomiei fiind un instrument de lucru deosebit de util atât specialiștilor ce doresc să aprofundeze anumite probleme cât și studenților și tinerilor bibliotecari ce se inițiază în biblioteconomie.