TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ

Integrarea europeană nu înseamnă renunţarea sau anularea valorilor culturale şi morale naţionale, acestea sunt mai curând o zestre cu care se va îmbogăţi mai curând Europa iar conservarea şi promovarea lor este o datorie de mare răspundere.

 

Ca în toate momentele grele, în cadrul comunităţilor au existat şi vor exista personalităţi care militează pentru păstrarea trăsăturilor definitorii zonei respective. Istoria ne-a demonstrat, de-a lungul anilor, că păstrătorii tradiţiilor comunităţilor locale sunt de regulă învăţătorii şi preoţii cei care au fost întotdeauna aproape de sufletul poporului.

Judeţul Vaslui a fost şi este vatră milenară de cultură şi civilizaţie românească, cu un cadru natural dus pe umeri de apele Prutului şi ale râului Bârlad. Aici s-au ţesut visuri strămoşeşti, dansurile şi cântecele dar şi scoarţa moldovenească. Aici, „la vatra tradiţiilor”, îşi dau mâna deopotrivă toate elementele de folclor vasluian, aspecte care atestă vechimea şi continuitatea neamului nostru.

În acest context, vineri 12.12.2014, la Şcoala Nr. 1 Băceşti, a avut loc Simpozionul TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ la care au participat elevi, cadre didactice, părinţi şi invitaţi.

Protagoniştii au fost: profesorii Mariana Olariu, Anca-Genoveva Găluşcă şi bibliotecar Renata Cărăuşu, care au înmănunchiat într-un suflu îngeresc, atât copiii preşcolari, elevii, bibliotecari, cadre didactice cât şi parinţii care au participat la “Şezătoare”, colindând şi urând “VATRA SATULUI  ÎNTRU CÂNTEC ŞI NEMURIRE”.

Invitat de onoare a fost distinsul şi eruditul profesor Dan Ravaru care a conferenţiat în deschiderea simpozionului, menţionând în cuvântul său, că această manifestare este de bun augur prin colindele din preajma sărbătorilor de iarnă, vestind minunea lumii şi anume Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste manifestări se constituie în elemente de mare valoare morală în care este inclus OMUL, ca cea mai importantă fiinţă de pe pământ, pe care Dumnezeu  a creat-o din iubire.

Iubirea – cuvântul magic care înalţă sufletele la ceruri şi de care trebuie să ţinem seama în orice moment al vieţii noastre. Face un apel la părinţi şi la cadrele didactice, să se străduiască mai mult în ceea ce priveşte comportamentul copiilor şi să le insufle dragostea pentru “aproapele” pentru că Dumnezeu este întodeauna cu noi, iar Maica Domnului, este ocrotitoarea copiilor. Împreună cu întreaga comunitate trebuie să facem un front comun, să fim ocrotitori şi mângâietori de suflete după pilda Mântuitorului.

După prezentarea referatelor, un moment aparte l-a constituit prezentarea de carte “Flori din grădina vieţii mele” de prof. Coca Şchioapa, prezenţă activă în viaţa comunităţii locale şi a judeţului Vaslui. Dumnezeu este întotdeauna cu noi! Ne-a dăruit o lume frumoasă pe care avem datoria s-o menţinem la standardele ei. Indiferent de etnie, de vârstă, de pregătire trebuie să ne acceptăm unii pe alţii, să ne ajutăm în momente dificile, să răspundem prezent la neputinţa aproapelui, prof. Coca Şchioapa fiind un model de Dascăl şi de OM în acest sens.

În intervenţiile lor au făcut aprecieri elogioase prof. Dan Ravaru, prof. Anca-Genoveva Găluşcă, prof. Valentina Lupu, psiholog Alexandra Andrei, Roxana Tănăsucă, Eugenia Acatrinei.

Domnul prof. Dan Ravaru i-a oferit “Diploma de excelenţă”, doamnei prof. Coca Şchioapa şi doamnei prof. Mariana Olariu, pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor noastre româneşti. Din partea Palatului Copiilor au fost oferite diplome coordonatorilor Mariana Olariu, Anca-Genoveva Găluşcă şi Renata Cărăuşu.

Noi, vasluienii prin tradiţie de sfinţi Părinţi şi călăuzitori de suflete suntem pe locul II în ţară după Botoşani care am dat oameni de valoare. “Timpul nostru are nevoie de oameni care să fie asemenea arborilor, încărcaţi de o pace tăcută, ale căror rădăcini cresc deopotrivă din mijlocul pământului şi din mijlocul cerului” (Oliver Clement).

Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire, construirea situaţiilor de învăţare într-un mod flexibil şi creative, în raport cu particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor.

Două teme dedicate marilor sărbători creştine: Naşterea Domnului şi Învierea Domnului. Acestea vor constitui prilejuri de analiză a sărbătorilor creştine şi al altor evenimente corelate cu acestea din multiple perspective (religioase, sociale, culturale, istorice etc.).

La finalul activităţii doamna Olariu Mariana a împărţit diplome de participare.

Felicitări gazdelor pentru reuşita activităţii.

 

Valentina Lupu, Olga-Valeria Grijincu

Filiala ABR Vaslui