SIMPOZION REGIONAL 2016

ROLUL COMPLEMENTARITĂŢII  EDUCAŢIEI FORMALE-NONFORMALE ÎN

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI

 

Cea de a patra ediţie a acestui simpozion a avut loc la Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, pe data de 15 decembrie 2016, având drept scop promovarea complementarităţii educaţiei formale – nonformale în învăţământul preuniversitar prin valorizarea exemplelor de bună practică în domeniul educaţiei, a schimbului de experienţă prin descrierea unor activităţi în care s-a folosit o altfel de abordare a demersului didactic bazat pe flexibilitate, diversitate şi creativitate.

 

Simpozionul s-a adresat tuturor cadrelor didactice, didactice auxiliare, psihologilor, consilierilor școlari etc. care predau, sprijină şi integrează în mod creator, în procesul instructiv-educativ al complementarităţii educaţiei formale – nonformale. S-a adresat dascălilor care doresc să-şi pună în valoare implicarea didactică pentru a împărtăşi din experienţa acumulată, celor pe care-i  caracterizează flexibilitatea şi capacitatea de adaptabilitate, tactul si talentul pedagogic, voinţa şi ambiţia de a  înlătura conservatorismul, plafonarea şi rutina şi a îmbina armonios metodele clasice cu cele moderne, îndrăzneţe, în crearea unui învăţământ care să-l înveţe pe elev să înveţe, pregătindu-l pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Simpozionul promovează munca complexă a dascălilor care valorifică potenţialul fiecărui elev, care îşi asumă responsabilitatea unei educaţii adecvate să ofere răspunsuri pentru nevoile unor elevi reali, ce vor trăi o viaţă reală, într-o societate reală.

Tematica lucrărilor:

Diversificarea activităţii didactice din perspectiva noilor forme moderne – promovarea învăţării integrată între tradiţie şi tehnici interactive, interdisciplinare;

Integrarea CDI-ului/bibliotecii ca resursă educaţională în promovarea inovaţiei pedagogice (proiecte pedagogice şi culturale, tehnici de animaţie);

Influenţe şi tendinţe de construire a societăţii cunoaşterii prin parteneriat cu biblioteca/CDI-ul, în vederea dezvoltării şi promovării potenţialului intelectual, cultural şi creativ al elevilor;

Experienţa îşi spune cuvântul în implementarea proiectelor europene si educaţionale – schimb de bune practici;

Importanţa şi rolul motivaţiei în creşterea randamentului şcolar – factor determinant pentru reuşita elevului.

Tematica lucrărilor a fost variată, astfel încât a oferit un bun prilej cadrelor didactice, didactice auxiliare, consilierilor şcolari, etc. care se preocupă de realizarea unei punţi de legătură între activitatea instructiv-educativă şi activităţile extracurriculare, să-şi pună în valoare implicarea didactică, a reprezentat o potenţialitate pentru cei care recunosc importanţa complementarităţii  educaţiei formale – nonformale, ca fiind o dimensiune a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Lucrările simpozionului au fost deschise de către directorul Colegiului Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, prof. Liviu Gîndu şi directorul Casei Corpului Didactic Vaslui, prof. Cristinel Popa, activitatea fiind coordonată de responsabilul Centrului de Documentare şi Informare “Ion Murgeanu”, bibliotecar Luminiţa Ludmila Zuran.

Evenimentul s-a bucurat de implicarea directorilor, prof. Tănase Olimpia, prof. Huiban Veronica, prof. Spînu Liliana, prof. Balan Mariana, prof. Ştefănică Daniel, prof. Frumuz Valeriu, prof. Pleşu Cristian, a profesorilor si bibliotecarilor din localităţile limitrofe, o parte dintre aceştia având lucrări interesante în concordanţă cu tema simpozionului. De asemenea, s-au înregistrat peste 80 de participanţi din judeţul Vaslui şi din alte judeţe (Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Dolj, Timiş, Sibiu, Buzău, Suceava, Bacău, Vrancea etc.), cu lucrări ce vor fi incluse în revista cu ISSN a simpozionului.

Menţionăm câteva din lucrările prezentate în plenul simpozionului: “Antreprenoriatul – factor important în formarea profesională” (Popa Claudia – Colegiul Național „Cuza Vodă”, Huși, Popa Cristinel – Casa Corpului Didactic Vaslui), Proiectul transfrontalier “Tandem Cultural  Romania & Republica Moldova” (Prof. Huiban Veronica – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bârlad), „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la programe europene” (Prof. dr. ing. Muntenaşu Mariana – Școala Gimnazială “Vasile Pârvan” Bârlad), „Proiect Erasmus + K1 – Interculturalitate şi toleranţă în mediul educaţional” (Prof. Ştefănică Daniel, prof. dr. ing. Muntenașu Mariana – Școala Gimnazială “Vasile Pârvan” Bârlad), „Artă şi tradiţie în stânga şi dreapta Prutului ” (Prof. Toderaşc Camelia – Şcoala Gimnazială Nr. 1, Zorleni), „ Bune practici în proiecte – Proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+” (Prof. Purice Francisca Agnes – Liceul Pedagogic “Ioan Popescu”, Bârlad), „ Alege pentru viaţa ta!” (Prof. Huluţă Aurora – Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni), „Activitatea bibliotecii şcolare/CDI-ului – Resursa educaţională în promovarea inovaţiei pedagogice” (Veronica BRATU – CDI Liceul Teoretic Buziaș, jud. Timiş), „Vis de bibliotecar: OPEN-SOURCE, OPEN-CONTENT, OPEN-ACCESS” (Prof. Daniela Argatu, bibliotecar CCD George Tofan Suceava), „Instrumente educaţionale inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural” (Drd. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Şef serviciu Relaţii cu Utilizatorii BCU “Carol I” – Secţia Pedagogică “I.C. Petrescu”,  Bucureşti).

Sperăm că acest simpozion regional a fost un schimb de bune practici pentru toţi participanţii şi le dorim organizatorilor ca ediţia a cincea să devină NAŢIONALĂ!

Olga Valeria GRIJINCU

Valentina LUPU