Serviciul de suport pentru imprimare 3D pentru cetățeni inovatori (INNO3D +)

Stimați colegi,

 

Bibliotecile au fost întotdeauna spații de partajare, precum și de acces la informații și resurse. Introducerea de noi tehnologii, precum imprimarea 3D, se aliniază misiunii de a preda abilitățile secolului XXI. Tipărirea 3D este un exemplu de tip de resurse care va transforma bibliotecile de astăzi în centre de învățare de ultimă oră și va oferi comunităților acces la tehnologie și la potențialul fabricării digitale, care va avea un impact semnificativ asupra societății.

Proiectul ERASMUS + Parteneriate strategice în învățământul superior: „Serviciul de suport pentru imprimare 3D pentru cetățeni inovatori (INNO3D +)”, este un proiect internațional care implică șase țări: Irlanda, Spania, Portugalia, Grecia, România și Slovacia, care își propune să examineze serviciile de imprimare 3D în bibliotecile academice, în fiecare dintre țările partenere, precum și pentru a identifica nevoile de formare ale grupurilor țintă, astfel încât să își dezvolte competențele profesionale în domeniul tipăririi 3D. Rezultatele cercetării vor reflecta starea de fapt a punerii la dispoziție a tehnologiei 3D în biblioteci, a curriculum-ului actual de pregătire a imprimării 3D și a competențelor în bibliotecile universitare și utilizarea imprimării 3D de către bibliotecarii profesioniști.

Se preconizează că cercetarea va conduce la elaborarea unui cadru de competențe standardizat al UE privind imprimarea 3D și la elaborarea de linii directoare în formarea bibliotecarilor.

Unul dintre instrumentele acestui proiect este un chestionar care trebuie completat de bibliotecarii șefi sau de persoana principală responsabilă pentru bibliotecă, iar cel de-al doilea este un chestionar care trebuie completat de personalul Bibliotecii.

Faceți ctrl+click aici pentru a accesa chestionarul ce se dorește a fi completat de bibliotecarii șefi sau persoana principală responsabilă de Bibliotecă

Faceți ctrl+click aici pentru a accesa chestionarul ce se doreste a fi completat de personalul bibliotecii.

Participarea este voluntară, iar răspunsurile vor fi păstrate anonim.

Trimiterea chestionarului completat va fi interpretată ca fiind consimțământul dvs. informat pentru a participa.

Analiza datelor preluate și rezultatele cercetării vor fi încheiate într-un raport făcut public. Acest raport nu va include nicio informație care vă va permite să fiți identificat.

Timpul estimat pentru completarea chestionarului este de 10 până la 15 minute.

Timpul de răspuns este până la 12 iulie 2020.

 

Vă mulțumim pentru participare.

Echipa INNO3D +