Şedinţa Consiliului de conducere al ABR – 25.06.2009

În ziua de 25 iunie 2009, a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR.

La şedinţă au participat următorii membrii ai Consiliului: Mircea Regneală, Robert Coravu, Lăcrămioara Blascioc, Liliana Lazia, Corina Apostoleanu, Ivona Olariu, Ovidiu Călugărescu, Maria Drăghici, Valentina Lupu, Mihaela Zecheru, Valerica Grigore.

1. Stadiul organizării celei de-a XX-a Conferinţe Naţionale a ABR
Doamnele Liliana Lazia şi Corina Apostoleanu au prezentat stadiul pregătirilor privind organizarea celei de-a XX-a Conferinţe Naţionale.
Dl. Mircea Regneală a propus ca participanţii din Constanţa şi cei din judeţele limitrofe, care nu vor participa decât o zi la conferinţă, să fie scutiţi de la plata taxei de participare, urmând a primi doar un program şi lista participanţilor.
De asemenea, a solicitat ca, în cadrul lucrărilor secţiunilor profesionale care se vor desfăşura la Conferinţă, să se prezinte doar 2-3 comunicări, atent selectate, restul timpului urmând a fi dedicat discuţiilor şi dezbaterilor.
Pentru a oferi mai mult timp lucrărilor pe secţiuni, s-a luat decizia eliminării din program a întrunirilor pe diviziuni.
Dl. Robert Coravu a propus ca în plen să se prezinte un material de fond care să abordeze tema conferinţei – Continuitate şi schimbare în bibliotecă.
Ca în fiecare an, cele 5 premii acordate de ABR, în valoare de 250 lei fiecare, vor fi sponsorizate de firma ROMDIDAC. [vezi icon REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR ABR (40.5 kB)]

2. Informare privind desfăşurarea şedinţelor diviziunilor ABR
Dintre cele 5 diviziuni ale ABR, doar trei au organizat întruniri de lucru în acest an – Biblioteci universitare, Biblioteci şcolare, Biblioteci specializate.

 

3. Informare privind desfăşurarea reuniunilor secţiunilor ABR
Doamna Ivona Olariu a prezentat o informare cu privire la lucrările secţiunilor ABR şi ale diviziunii Biblioteci universitare desfăşurate la Iaşi, în zilele de 17 şi 18 iunie 2009, în găzduirea Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu”.
Conducerea ABR a transmis mulţumirile sale colegilor din filiala Iaşi şi din BCU Iaşi pentru organizarea acestor lucrări, subliniind în acelaşi timp că este necesar ca şi alte oraşe din ţară să găzduiască asemenea manifestări. [vezi aici informaţii detaliate]

4. Informare privind participările membrilor Consiliului, în numele ABR, la conferinţe naţionale si internaţionale
Doamnele Valentina Lupu şi Ivona Olariu au informat Consiliul cu privire la conferinţele la care au participat: Salonul Internaţional de carte pentru copii şi tineret (Chişinău), respectiv Conferinţa EBLIDA (Viena).

5. Informare privind constituirea filialei Harghita a ABR
Dl. Mircea Regneală i-a informat pe membrii consiliului că a fost înfiinţată filiala Harghita a ABR, cu 34 de membri. În acest fel, singurul judeţ în care asociaţia nu deţine o filială a rămas Brăila.

6. Situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi a veniturilor şi cheltuielilor asociaţiei – situaţie prezentată de Lăcrămioara Blascioc, trezorier

7. Diverse
Consiliul a analizat activitatea secţiunilor ABR. S-a luat în discuţie activitatea slabă a secţiunii Biblioteci medicale, propunându-se desfiinţarea ei. O decizie în acest sens va fi luată la Conferinţa Naţională.
De asemenea, s-a propus ca secţiunea Colecţii speciale, conservare şi restaurare să fie înlocuită de o altă secţiune, intitulată Prezervare, conservare, digitizare.
Tot cu prilejul Conferinţei Naţionale, se va desfăşura şedinţa de constituire a secţiunii Educaţie în informare (dedicată problemelor legate de information literacy).