Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-24.06.2008

Marţi, 24 iunie 2008, la sediul ABR a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere, cu următoarea ordine de zi:

  1. Stadiul constituirii Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice din România
  2. Organizarea celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR – informare prezentată de dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş
  3. Premii şi distincţii ABR pentru a XIX-a Conferinţă ABR
  4. Lista invitaţilor la Conferinţa Naţională
  5. Raport privind desfăşurarea reuniunilor secţiunilor ABR
  6. Demersuri privind formarea profesională continuă
  7. Propuneri de modificare a structurii secţiunilor ABR
  8. Diverse

Au fost prezenţi 14 din cei 17 membri ai Consiliului: Mircea Regneală – preşedinte, Robert Coravu – secretar general, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Corina Apostoleanu, Valentina Lupu, Adriana Szekely, Gabriela Dumitrescu, Mihaela Zecheru – vicepreşedinţi, Delia Pârşan, Ovidiu Călugărescu, Mihaela Dragu, Maria Colătău, Maria Drăghici, Ivona Olariu – membri. De asemenea, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş.

1. Dl. Mircea Regneală i-a informat pe membrii Consiliului cu privire la şedinţa de constituire a Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice (CARER), desfăşurată în data de 23 iunie. Membrii fondatori ai CARER sunt: BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I” DIN BUCUREŞTI, BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” DIN IAŞI, BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „EUGEN TODORAN” DIN TIMIŞOARA, BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE, INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE „ŞTEFAN S. NICOLAU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL ACADEMIEI ROMÂNE, INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR AL ACADEMIEI ROMÂNE. Reprezentanţii acestora au formulat propuneri de modificare a proiectului de statut şi au semnat actul constitutiv al CARER, următorul pas fiind depunerea dosarului la tribunal, pentru dobândirea personalităţii juridice.

2. Dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş, a prezentat o informare detaliată cu privire la stadiul organizării celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR, care se va desfăşura în perioada 17-19 septembrie, la Piteşti. Consiliul a stabilit ca data limită a înscrierilor participanţilor să fie 1 august. Această dată va fi respectată strict de organizatori, pentru a evita situaţiile neplăcute care au apărut la conferinţele anterioare. Invitaţiile de participare vor fi transmise în teritoriu la începutul săptămânii viitoare.

3. Termenul limită pentru transmiterea dosarelor pentru obţinerea Premiului “Ioan Bianu” (a se vedea Regulamentul) este 1 septembrie 2008. După această dată, nu va mai fi admis niciun dosar. Consiliul de conducere a stabilit componenţa comisiilor de acordare a acestor premii, după cum urmează:
Diviziunea Biblioteci naţionale: Gabriela Dumitrescu – preşedinte, Tabita Chiriţă, Mihaela Dragu – membri
Diviziunea Biblioteci publice: Corina Apostoleanu – preşedinte, Victor Petrescu, Letiţia Buruiană – membri
Diviziunea Biblioteci universitare: Adriana Szekely – preşedinte, Luminiţa Danciu, Delia Pârşan – membri
Diviziunea Biblioteci şcolare: Viorica Onişoru – preşedinte, Stela Sebe, Viorica Morărescu – membri
Diviziunea Biblioteci specializate: Mihaela Zecheru – preşedinte, Maria Bostan, Valerica Grigore – membri.
Valoarea premiului (pentru fiecare diviziune) este de 250 lei. Ca in fiecare an, premiile sunt susţinute financiar de firma ROMDIDAC S.A.
De asemenea, membrii Consiliului au făcut propuneri nominale pentru acordarea unei Diplome de excelenţă şi a unor Diplome de fidelitate.

4. S-a discutat pe marginea listei invitaţilor speciali la Conferinţa Naţională (reprezentanţi ai autorităţilor locale din Piteşti, reprezentanţi ai asociaţiilor de bibliotecari din străinătate etc.), aceasta urmând a fi definitivată în zilele următoare.

5. Dl. Robert Coravu a prezentat o succintă informare cu privire la desfăşurarea întrunirilor anuale ale secţiunilor asociaţiei, remarcând, în general, o creştere a nivelului dezbaterilor şi revigorarea activităţii unor secţiuni, cum este cea de Colecţii speciale, conservare şi restaurare. Un fapt îmbucurător este acela că, faţă de anii precedenţi, cu o singură excepţie – Secţiunea Biblioteci medicale – toate secţiunile au organizat asemenea întruniri. Membrii Consiliului au ţinut să mulţumească Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi, care a fost gazda majorităţii acestor reuniuni profesionale. (Rapoartele preşedinţilor de secţiuni sunt disponibile pe site-ul ABR, la adresa https://abr-new.bitfabrum.ro/sectiuni.html, precum şi pe acest blog).

6. Dl. Mircea Regneală a informat Consiliul cu privire la demersurile pe care ABR le va face pentru organizarea unor cursuri de formare profesională pentru bibliotecarii cu studii superioare, în urma dobândirii de către asociaţia noastră a calităţii de formator. Primul modul al acestui curs va avea ca temă Dezvoltarea colecţiilor şi va fi organizat în toamnă. Detaliile (loc de desfăşurare, lectori, costuri etc.) vor fi comunicate prin toate mijloacele de informare profesională.

7. D-na Valentina Lupu a prezentat o scurtă informare cu privire la constituirea unei noi secţiuni ABR: „Tehnici pedagogice în bibliotecă” (detalii). Înfiinţarea acestei secţiuni şi componenţa biroului său de conducere au fost avizate favorabil de către Consiliu, urmând a fi supuse aprobării Adunării Generale.
De asemenea, au fost formulate propuneri pentru schimbarea denumirii unor secţiuni, care vor fi discutate în cadrul Conferinţei Naţionale.

8.
– Au fost confecţionate ştampile pentru fiecare filială ABR. Ele vor fi înmânate preşedinţilor de filiale în cadrul Conferinţei Naţionale. Tot în cadrul Conferinţei Naţionale, preşedinţii de filiale sunt rugaţi să restituie Secretariatului asociaţiei ştampilele vechi, din perioada ABIR.
– Se doreşte ca până la Conferinţa Naţională să se confecţioneze legitimaţiile de membru ABR. Preşedinţii de filiale sunt rugaţi să verifice lista membrilor ABR şi să comunice Secretariatului ABR (infoabr@gmail.com) eventualele greşeli în transcrierea numelor membrilor.
– Dl. Robert Coravu a prezentat stadiul în care se află elaborarea lucrării Ghidul bibliotecilor din România. Vol. I – Biblioteci universitare, subliniind că un număr destul de mare de biblioteci nu au răspuns apelului ABR de a completa formularul care este disponibil la adresa https://abr-new.bitfabrum.ro/ghidBU.doc.