Şedinţa Consiliului de conducere al ABR – 17.03.2009

Marţi, 17 februarie 2009, a avut loc şedinţa Consiliului de conducere al ABR.
La şedinţă au participat toţi membrii Consiliului, cu excepţia d-nei Delia Pârşan (absentă motivat). A fost prezent, de asemenea, ca invitat, dl. Gabriel Leahu, Directorul Direcţiei Generale de Informatizare şi Resurse din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

1. Doamnele Liliana Lazia şi Corina Apostoleanu au prezentat o informare cu privire la organizarea celei de-a XX-a Conferinţe Naţionale a ABR, care se va desfăşura la Constanţa. Consiliul a aprobat tema Conferinţei Naţionale – Continuitate şi schimbare în bibliotecă, perioada de desfăşurare a acesteia – 10-12 septembrie 2009 şi valoarea taxei de participare – 70 lei. Invitaţiile de participare vor fi transmise în cursul lunii aprilie.

2. La propunerea d-nei Adriana Szekely, Consiliul a decis ca premiile acordate în fiecare an de ABR unui bibliotecar din fiecare diviziune să poarte denumiri distincte. Astfel, au fost formulate următoarele propuneri:
– pentru Diviziunea Biblioteci universitare: Premiul “Ioachim Crăciun”
– pentru Diviziunea Biblioteci publice: Premiul “V.A. Urechia”
– pentru Diviziunea Biblioteci naţionale: Premiul “Ioan Bianu”
– pentru Diviziunea Biblioteci specializate: Premiul “Constantin Hamangiu”
– pentru Diviziunea Biblioteci şcolare: Premiul “Spiru Haret”
O decizie cu privire la denumirile premiilor va fi luată la următoarea şedinţă de Consiliu, iar propunerile din partea membrilor ABR sunt binevenite.

3. În urma demisiei d-nei Lăcrămioara Chihaia din funcţia de preşedinte al Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare, Consiliul a decis numirea ca preşedinte interimar, până la proxima întrunire a secţiunii, când se vor organiza alegeri, a d-lui Aurelian Popescu (BCU “Carol I” Bucureşti), care până în prezent a ocupat funcţia de secretar.

4. Dl. Robert Coravu a anunţat că ABR a devenit membru EBLIDA şi că sunt în curs de finalizare formalităţile de reînscriere în IFLA.
D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia achitării cotizaţiilor şi a bugetului ABR.