Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-16.12.2010

Şedinţa Trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR a avut loc pe data de 16.12.2010, la Biblioteca Universităţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Au  participat următorii  membri ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Valentina Lupu (vicepresedinte), Mihaela Zecheru (vicepreşedinte), Lăcrămioara Blascioc (trezorier),  Corina Apostoleanu (secretar general), Maria Colătău, Maria Drăghici, Valerica Grigore, Ivona Olariu, Robert Coravu, Ovidiu Călugărescu.  Ca invitata a luat parte  doamna Letiţia Purdoiu de la Biblioteca Universităţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Discuţiile au cuprins :

  1. Raport privind cheltuielile la cea de a XXI-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, prezentat de dra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
  2. Informare privind bugetul ABR până în luna decembrie 2010 şi situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă dra Lăcrămioara Blascioc, trezorierul Asociaţiei
  3. Situaţia înscrierilor în ABR- prezintă dna Corina Apostoleanu, secretar general
  4. Situaţia privind vânzările de abonamente şi cărţi – prezinta Rodica Mitoiu, secretar executiv
  5. Planificarea reuniunilor profesionale ale secţiunilor ABR, pentru anul 2011- prezintă dna Corina Apostoleanu, secretar general
  6. Stabilirea calendarului alegerilor pe filiale si secţiuni, pentru anul 2011 – prezintă dl Mircea Regneală
  7. Informare privind organizarea celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a ABR care va avea loc la Sibiu, prezintă dl Mircea Regneală
  8. Diverse.

In legatură cu alegerile din anul 2011, s-au stabilit urmatoarele :

alegerile  vor începe din primele luni ale anului viitor pentru filiale şi secţiuni. În cadrul alegerilor pe secţiuni, s-a hotărât ca, în primă fază, membrii ABR să se afilieze până la 1 februarie 2011 la o singură secţiune unde vor avea drept de vot. În perioada 1-15 februarie vor fi transmise candidaturile care vor consta în transmiterea CV-ului şi a unui plan managerial. Perioada 15 februarie – 1 martie 2011 va fi alocată votului membrilor fiecărei secţiuni. În cazul în care nu sunt înregistrate candidaturi pentru biroul executiv al secţiunii, se vor face propuneri din cadrul comitetului permanent al secţiunii.

In cazul alegerilor pe filiale, fiecare preşedinte îşi organizează în perioada martie – iunie alegerile din filială. Modalitatea de votare se stabileşte pe fiecare filială în parte, iar rezultatul se transmite pană la 1 iunie 2011 la secretariatul ABR.

Alegerile pe diviziuni vor urma aproape aceeaşi procedură ca în cazul alegerilor pe secţiuni: depunerea candidaturii şi votarea de către mebrii diviziunii a preşedintelui, pe baza CV-ului şi a unui plan managerial, a secretarului şi a celor trei membri permanenţi ai diviziunii. În cazul în care nu se vor înregistra candidaturi, vor fi votate persoane din cadrul comitetului permanent al diviziunii. În cadrul alegerilor pe diviziuni nu va mai fi nevoie, ca la alegerile pe secţiuni, de prima fază (cea de afiliere) întrucât membrii fiecarei diviziuni sunt specializati pe tip de bibliotecă.

Alegerile din cadrul diviziunilor se vor desfăşura în paralel cu alegerile pe secţiuni.

Metodologia desfasurarii  alegerilor va fi transmisa in teritoriu in cel mai scurt timp.