Şedinţa Consiliului de conducere al ABR – 15.12.2009

Marţi,15 decembrie 2009 a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR, la care au participat 12 din cei 17 membri: Mircea Regneală – preşedinte, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Adriana Szekely şi Valentina Lupu – vicepreşedinţi, Robert Coravu, Ivona Olariu, Maria Drăghici, Gabriela Dumitrescu, Mihaela Zecheru, Luminiţa Mihaela Dragu, Ovidiu Călugărescu şi Delia Pârşan – membri.

Dintre problemele abordate şi hotărârile luate, semnalăm:

– Trezorierul asociaţiei , d-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia cheltuielilor făcute cu prilejul Conferinţei Naţionale, bugetul ABR şi situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009.

– S-au discutat metodele de încurajare a membrilor ABR de a redirecţiona 2% către ABR din impozitul reţinut de stat.

– A fost prezentată situaţia înscrierilor în ABR şi s-a discutat situaţia instituţiilor membre ABR şi a membrilor individuali.

– A fost discutată problema organizării site-ului ABR şi realizarea unei versiuni în limba engleză cu datele esenţiale (structură, statut etc).

Revista Romana de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării va fi propusă pentru evaluare la CNCSIS;

– S-a discutat situaţia planificării activităţilor profesionale ale secţiunilor ABR;

– Domnul Preşedinte Mircea Regneală a prezentat raportul preliminar asupra stadiului organizării celei de a XXI-a Conferinţe Naţionale a ABR, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 9 – 11 septembrie 2010 şi va avea ca temă: Biblioteca în cultura informaţiei şi comunicării. S-au dezbătut probleme legate de organizarea conferinţei, s-a stabilit comitetul de organizare şi s-au discutat problemele legate de taxa de participare la conferinţă.