Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare

Grupul de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România”, format în cadrul Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare a ABR (Asociaţia Bibliotecarilor din România) se preocupă şi de regulile actuale referitoare la catalogarea descriptivă, care ocupă o mare parte din activitatea catalogatorilor. Dinamica standardizării activităţilor de catalogare impune o atenţie deosebită. Ca urmare, unele documente studiate, prelucrate şi adaptate de grup vor fi urcate în acest folder cuprinzător. La momentul acesta (mai 2018), vom demara cu crearea unui fişier de STANDARDE, în care vom menţiona standardele în vigoare ce trebuie respectate în activitatea catalografică, bibliografică etc. (o listă care se va completa în funcţie de necesităţi). Se cunoaşte că nu putem descărca standardele de la ASRO (Asociaţia de Standardizare din România), dar, informându-ne continuu la Comisia de standardizare (funcţionează chiar în cadrul Bibliotecii Naţionale) vom fi la curent cu standardele actualizate de aceasta.

Alte fişiere ce ar putea fi umplute cu conţinut acum se vor referi la utilizarea majusculelor şi a abrevierilor.

Din nou, vă chem la colaborare, indiferent în ce tip de bibliotecă lucraţi.

Constanţa Dumitrăşconiu,
Coordonator grup

REGULI DE CATALOGARE

În cadrul Secţiunii catalogare, clasificare, indexare a ABR (Asociaţia Bibliotecarilor din România) s-a creat un grup de lucru – „Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România”. Acest grup de lucru beneficiază de participarea asumată a unor specialişti din bibliotecile de învăţământ şi din bibliotecile publice din România.

Grupul de lucru a pus în discuţie diverse probleme profesionale, legate, desigur, de prelucrarea resurselor, cu precădere în mediu informatizat, fără să se neglijeze, însă, situaţia bibliotecilor care, încă, mai lucrează în regim tradiţional. Dinamica ce s-a impus în domeniul catalogării ne obligă şi ne-a obligat să ţinem seamă de schimbările survenite, în cascadă, în orice document aprobat la nivel internaţional.

Unele din problemele discutate se află într-o fază finală şi ne-am propus să le punem spre studiu şi/sau dezbatere pe site-ul ABR, Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare. În această situaţie se află Anexa C a formatului Unimarc Bibliografic, care are ca fundament actualizările intervenite în anii 2008 şi 2016. Acestea sunt evidenţiate prin adăugarea anului actualizării, după cod. Actualizările din anii 2012 şi 2017 nu au adus modificări Anexei C.

Documentul-structură de la care s-a pornit iniţial a fost documentul original în limba engleză, dar  şi listele, în limba română, elaborate în cadrul bibliotecilor mari, încă din anul 2012, Anexa C în limba franceză. Acest document a fost discutat de mai multe ori, a fost îmbunătăţit cu definirea relaţiilor/funcţiilor entităţilor asociate resurselor catalogate sau cu stabilirea termenilor de afişat, în mod uniform, în bazele de date ale bibliotecilor româneşti. Contribuţia colegilor care fac parte din grupul de lucru a fost determinantă.

Am decis să punem pe site două documente pentru Anexa C: un document ordonat alfabetic, după termenii de afişat şi un document ordonat după codurile utilizate. Un rol important în organizarea alfabetică a documentului l-a deţinut dna Delia Bucos – BCU Iaşi.

Fiind un document de studiu şi dezbatere, acesta conţine:

 • termeni cu semnul întrebării, aşteptând clarificări, propuneri etc.;
 • coduri pentru care ar putea exista două-trei funcţii şi acest conflict ar trebui rezolvat;
 • termeni nesemnalizaţi, dar care ar putea fi puşi în discuţie din diverse motive;
 • termeni care, poate, ar trebui explicaţi;
 • termeni asimilaţi, care nu convin, poate –> trimiterile de excludere (tip VEZI) arată asimilarea termenilor, care pot fi sinonimi, cvasisinonimi;
 • tipuri de resurse la care se aplică un cod – se pot elimina/adăuga alte tipuri de resurse;
 • câmpuri Unimarc unde putem folosi codul – se pot adăuga/elimina;
 • alte neclarităţi care ar putea fi evidenţiate şi propuse spre rezolvare.

 

De asemenea, ar putea exista relaţii/funcţii care apar pe resurse, dar nu se regăsesc în acest document – Anexa C şi, de aceea, pot fi propuneri de includere ori asimilare.

În cazul propunerilor este corect să avem şi reprezentarea/definiţia termenului respectiv.

Apelul nostru pentru participarea la definitivarea regulilor naţionale de catalogare rămâne deschis către toţi specialiştii în prelucrarea tuturor tipurilor  de resurse (catalogatori, bibliografi, informaticieni, muzeografi, arhivişti etc.).

Specialiştii în diverse domenii (domenii evidenţiate în această Anexă prin termeni specifici) sunt rugaţi să corecteze eventualele erori, atrăgând atenţia asupra acelor termeni.

 

Comentariile, observaţiile şi propunerile se vor trimite până la data de 01 aprilie 2018, pe adresele: gheorghetanta@ymail.com şi deliabucos@yahoo.com

 

Mulţumim tuturor celor care vor contribui la definitivarea şi rafinarea acestui document, necesar bibliotecarilor români,

Constanţa Dumitrăşconiu,

Coordonator grup

Bibliotecile din România sunt tot mai preocupate de realizarea bazelor de date pentru autorităţi. Sistemele de care dispun bibliotecile, în general, oferă această facilitate. Profesioniştii care ar trebui să le construiască sunt pe cale de a se forma ori, unii, pe cale de a se specializa. De aceea, Grupul de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România” încearcă să stabilească, împreună cu toţi cei care şi-au asumat crearea unor baze de date pentru autorităţi, reguli uniforme de lucru. Preocuparea prioritară este legată de formele autorizate pentru numele de persoane, care se întâlnesc, cel mai adesea, în relaţie/asociate cu resursele ce se prelucrează.

În cadrul grupului, anumite biblioteci sunt reprezentate de bibliotecari, fie responsabili pentru activitatea de construire a formelor autorizate, fie de bibliotecari preocupaţi de această activitate. Unii dintre aceşti bibliotecari şi-au asumat studierea unor tipuri de nume de persoane.

În elaborarea unui asemenea instrument, grupul de lucru se bazează pe terminologia actualizată de RDA (Resource Description and Access), LRM (Library Reference Model), desigur familia FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), chiar dacă este integrată în LRM, ISBD (International Standard Bibliographic Description) – ediţia consolidată şi porneşte de la documentul fundamental – IFLA – Names of persons, cu actualizările aferente.

Names of persons – listează regulile de alcătuire a numelor de persoane, precum şi regulile de construire a formelor autorizate referitoare la numele de persoane, într-o ordine alfabetică a denumirii fiecărei ţări (în limba engleză) ori a unui grup lingvistic (în limba engleză). Varianta electronică ce conţine actualizările acestui document se regăseşte pe site-ul IFLA, la adresa: https://www.ifla.org/node/4953.

În conformitate cu Principiile Internaţionale de Catalogare (ICP), secţiunea 5 – Punctele de acces pot fi controlate sau necontrolate (5.3). Regulile propuse de grupul de lucru se vor referi la formele controlate/autorizate pentru numele de persoane, care, prin uniformitatea lor, oferă posibilitatea colocării şi a datelor bibliografice.

Formele autorizate pentru numele de persoane se conformează regulilor adoptate naţional şi internaţional.

Noua ediţie a Principiilor internaţionale de catalogare (ICP), publicată în anul 2016, ţine seamă de:

 • „noile categorii de utilizatori,
 • accesul deschis la informaţie,
 • interoperabilitatea şi accesibilitatea datelor,
 • caracteristicile instrumentelor de regăsire,
 • schimbarea semnificativă a comportamentului utilizatorilor, în general”.*

*Declarația de Principii Internaționale de Catalogare (ICP) https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf

În ICP se precizează că Principiile internaţionale de catalogare (ICP) vor fi utile, mai ales, agenţiilor/instituţiilor care şi-au asumat schimbul şi partajarea datelor bibliografice şi a celor pentru autorităţi, la nivel internaţional, precum şi celor care elaborează reguli de catalogare.

Aşadar, în elaborarea instrumentelor necesare desfăşurării activităţii de catalogare, Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România – ABR, ţine seamă de aceste principii, de regulile stipulate de noul cod internaţional de catalogare – Resource Description and Access – RDA, precum şi de bunele practici ori de unele convenţii folosite în bibliotecile româneşti, analizând şi alte coduri, reguli sau convenţii din ţările cunoscute ca fiind preocupate de catalogare, participante la proiecte importante referitoare la catalogare.

Grupul de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România” va elabora şi va pune în dezbaterea colegilor bibliotecari regulile de construire a formelor autorizate pentru diferite tipuri de entităţi, dar şi alte reguli conexe fără de care nu se poate lucra profesionist. Deocamdată, în breaslă, există o preocupare expresă pentru numele de persoane, având în vedere faptul că acestea sunt întâlnite cel mai adesea în relaţie cu resursele care se prelucrează şi cu utilizatorii care, cei mai mulţi, caută pe chei de căutare care implică nume de persoane.

Alături de regulile generale de catalogare referitoare la construirea punctelor de acces şi a înregistrărilor de autoritate, folder-ul NUME de PERSOANE şi NUME de FAMILII va cuprinde regulile specifice de alcătuire a formelor autorizate pentru nume de persoane din diferite ţări sau proprii unor grupuri lingvistice, în conformitate cu: Names of persons, publicate de IFLA (https://www.ifla.org/node/4953) şi cu alte documente internaţionale.

Folder-ul a fost extins la NUME de FAMILII deoarece unele reguli sunt asemănătoare celor pentru numelor de persoane. Desigur că vor fi tratate în mod distinct.

În acest folder găsiţi, deja, un alt folder denumit ŢĂRI şi GRUPURI LINGVISTICE, care conţine documente ce sunt în dezbaterea specialiştilor, urmând să fie definitivate şi incluse, din nou, în acest folder (vezi: Brazilia, Portugalia).

 

Folder-ul ŢĂRI şi GRUPURI LINGVISTICE mai conţine documente precum:

TERMINOLOGIE – include termeni specifici activităţii ce implică realizarea fişierelor pentru autorităţi;

REGULI GENERALE DE CONSTRUIRE ŞI ÎNREGISTRARE A FORMELOR AUTORIZATE, care includ: Principii generale, Elemente minime necesare pentru o înregistrare de autoritate a unui nume de persoană, Reguli generale pentru înregistrarea numelor;

DECIZII ALE GRUPULUI DE LUCRU – referitoare la: calificative, titluri nobiliare, nume de sfinţi, date de viaţă.

Pe măsură ce se vor lua alte decizii, acestea vor fi incluse în acest fişier.

Constanţa Dumitrăşconiu,

coordonator „Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România”

VOCABULAR

Grupul de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România”, format în cadrul Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare a ABR (Asociaţia Bibliotecarilor din România) a luat în discuţie şi terminologia catalografică care stă la fundamentul activităţilor de prelucrare a resurselor. Documentele pe care s-au bazat membrii grupului sunt cele de actualitate, dar şi documente de referinţă din domeniul biblioteconomic sau lingvistic.

Acest grup de lucru beneficiază de participarea asumată a unor specialişti din bibliotecile de învăţământ şi din bibliotecile publice din România, dar apelul nostru pentru a contribui la alcătuirea unui set de documente care să definească terminologia biblioteconomică folosită în prelucrarea tuturor tipurilor de resurse se adresează nu numai bibliotecarilor ci tuturor celor implicaţi în gestionarea, comunicarea etc. resurselor deţinute de o instituţie (informaticieni, muzeografi, arhivişti etc.).

Constanţa Dumitrăşconiu,

Coordonator grup

Resurse muzicale

Doamna Raluca Bucinschi, Biblioteca Naţională a României, şi-a asumat, în cadrul grupului de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România”, realizarea/compilarea unui set de termeni din domeniul muzical şi al artei spectacolului pentru a fi înţeleşi şi utilizaţi corect de către cei care lucrează în prelucrarea unor astfel de tipuri de resurse. De curând, colega noastră a finalizat acest document ce cuprinde 395 de termeni.

Atragem atenţia că un document amplu care va cuprinde terminologie catalografică, cu referire la toate tipurile de resurse, urmează să apară. Ca urmare, acest document conţine numai termeni care se întâlnesc, în mod expres, în catalogarea descriptivă, catalogarea pe subiecte sau în înregistrările de autoritate pentru entităţi din domeniul muzical sau al artei spectacolului.

În această fază, catalogatorii, bibliografii, bibliotecarii care lucrează în secţii specializate sau gestionează asemenea tipuri de resurse, dar şi specialiştii din diverse domenii, implicaţi în activităţi biblioteconomice, absolvenţi ai facultăţilor de informatică, electronică etc., sunt rugaţi să adauge noi explicaţii, observaţii, atrăgând atenţia asupra termenilor analizaţi. Sunteţi încurajaţi să adăugaţi noi termeni, dacă veţi considera necesar.

Comentariile, observaţiile şi propunerile se vor trimite până la data de 01 mai 2018, pe adresele:

raluca.bucinschi@bibnat.ro şi gheorghetanta@ymail.com.

Mulţumim tuturor celor care vor contribui la definitivarea şi clarificarea unor termeni de specialitate!

Fișierul poate fi găsit accesând acest pdf link (505 KB) .

 

Constanţa Dumitrăşconiu,

Coordonator grup

Resurse muzicale

2% pentru ABR 2018