Întrunirea Secţiunii de Periodice 2008

În zilele de 12-13 iunie 2008, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „M. Eminescu” Iaşi, s-a desfăşurat întâlnirea Secţiunii de periodice.

Au participat 26 bibliotecari din ţară (Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Universităţii din Craiova, Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara), din Iaşi (Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie) şi de la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” , atât din unitatea centrală cât şi din fililale.

Programul sesiunii de lucru a cuprins:
– analiza planului de activitate
– descrierea bibliografică a periodicelor în sistem informatizat, probleme comune, discuţii
– digitizarea publicaţiilor periodice, premizele unui proiect comun
– concluzii – planul de activităţi viitor

S-a exprimat regretul ca din staff-ul administrativ al secţiunii nu a fost prezentă decât preşedinta secţiunii şi secretara acesteia şi în plus s-a semnalat situaţia apărută prin neapartenenţa la ABR a D-nei Aneta Marin de la Biblioteca Naţională, care face parte din comitelul de conducere. Situaţia va fi comunicată conducerii asociaţiei pentru a se lua decizia cea mai bună.

Întâlnirea a debutat cu o scurtă prezentare a activităţii din filialele BCU Iaşi, urmată de un filmuleţ ce a prezentat câteva aspecte ale atitudinii necorespunzătoare a beneficiarilor în bibliotecă.

Discuţiile din prima zi au cuprins următoarele puncte:
– s-a prezentat sumar softul Alice, utilizat la Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie Iaşi
– s-au prezentat posibilităţile softurilor existente în ţară (cu exemplificări în sistemul Aleph şi Tinlib), a următoarelor probleme:

  • problema suplimentelor (print, CD-rom, DVD, jucării) legate sau nu de publicaţia „mamă”;
  • problema publicaţiilor care nu sunt consecvente în evidenţierea titlului iniţial şi au multe alte variante la titlu;
  • problema titlurilor cu genealogie complicată (s-a dat exemplul revistei „Gazeta matematică”
    apărută în anul 1895 şi care prin Ser. A şi Ser. B continuă şi astăzi, având în prealabil mai multe titluri succesive);

În a doua zi s-au continuat discuţiile din ziua precedentă, fiind prezentate modele de borderouri de predare la legătorie a publicaţiilor constituite în volume de legătură (metodă utilizată în BCU Iaşi).

Au fost prezentate diverse modalităţi de înregistrare a itemurilor în sistemul Aleph 500, în funcţie de ceea ce apare pe publicaţie şi de inconsecvenţele editorilor.

S-au ridicat câteva probleme (cu exemplificări ale bibliotecarilor din fiecare bibliotecă prezentă) legate de criteriile de evaluare a publicaţiilor intrate prin donaţie (la UMF Iaşi se practică o formulă care ia în calcul printre altele gradul de actualitate a informaţiei şi anul de tipărire a publicaţiei), casarea publicaţiilor şi schimbul intern şi internaţional.

S-a prezentat pe scurt baza de date http://highwire.stanford.edu utilizată de studenţii şi de cadrele didactice din UMF Iaşi.

Colegii de la Biblioteca „V.A. Urechia“ Galaţi s-au arătat, de asemenea, interesaţi de discuţii, de modalitatea de prelucrare a serialelor, de item-uri.

S-a prezentat pe scurt şi un material cu titlul „Digitizarea ca salvare a memoriei naţionale” de către colegii de la BCU Bucureşti şi s-au vizitat în paralel şi siturile: http://prolibro.wordpress.com/2008/05/15/strategia-digitala-a-romaniei/ şi http://www.biblioteca.ct.ro/

În încheiere, s-au stabilit obiectivele pentru perioada 2008-2009:
– studiul structurii zonelor specifice, în conformitate cu noul guideline pentru seriale (de pe situl IFLA)
– stabilirea criteriilor de evaluare a donaţiilor
– criterii de casare a publicaţiilor seriale
– lista de reviste cotate ISI Thomson (nefinalizată)

Luminiţa Daniş
Preşedintele Secţiunii Periodice