Scrisoare adresata MECTS

Scrisoare adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de preşedintele ABR, prof. Mircea Regneală, în problema formării profesionale continue a bibliotecarilor, neglijată atâta vreme de minister

Către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului

În atenţia Doamnei Director General, Corina Marin

Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară

 

Stimată Doamnă Director General,

 

Conform celor discutate cu dumneavoastră, Asociaţia Bibliotecarilor din România se angajează să se ocupe cu formarea continuă a bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Ca partener al ministerului în sprijinirea aplicării Legii educaţiei naţionale, am dori să ne precizaţi dacă bibliotecarii din învăţământ sunt obligaţi la formare continuă şi ce îndatoriri au în acest sens. De asemenea, am vrea să cunoaştem structura din minister cu care am putea colabora pentru începerea acestei activităţi. Ţinem să precizăm că în anii din urmă nu a fost nicio colaborare cu departamentul biblioteci, în ciuda insistenţei noastre. D-na Bitir Carmen, care lucrează în acest sector a  fost întotdeauna dezinteresată de destinul bibliotecilor şi al bibliotecarilor, în general, fapt făcut cunoscut conducerii ministerului de către asociaţia noastră, dar care nu a luat până în prezent niciun fel de măsuri.

Pe data de 31 martie, la şedinţa trimestrială a Consiliului asociaţiei noastre, am dori să avem  răspunsul ministerului spre a fi supus dezbaterii conducerii ABR.

În aşteptarea scrisorii dumneavoastră, vă mulţumesc anticipat, doamnă Director General.

                                              PREŞEDINTE ABR,

                                       Prof.univ.dr. Mircea Regneală