Apariții în 2011

Nr. 1Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor, coordonatori: prof. univ. dr. Mircea Regneală, drd. Elena Rotaru Sumar 1/2011 Full-text 1/2011
Nr. 2Evaluarea serviciilor de bibliotecă, coordonator prof. univ. dr.  Angela Repanovici Sumar 2/2011 Full-text 2/2011
Nr. 3Direcţii de cercetare în biblioteconomia contemporană (I), coordonator drd. Robert Coravu Sumar 3/2011 Full-text 3/2011
Nr. 4Direcţii de cercetare în biblioteconomia contemporană (II), coordonator drd. Robert Coravu Sumar 4/2011 Full-text 4/2011