Apariții în 2010

Nr. 1: BIBLIOTECILE PE WEB. Coordonator: conf. univ. dr. Agnes Erich Sumar 1/2010 Full-text 1/2010

Nr. 2: PATRIMONIUL CULTURAL SCRIS – REPERE BIBLIOTECONOMICE. Coordonator: conf. univ. dr. Elena Tîrziman Sumar 2/2010 Full-text 2/2010

Nr. 3:  DEPOZITE DIGITALE INSTITUŢIONALE. Coordonator: prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici Sumar 3/2010 Full-text 3/2010

Nr. 4:  UTILIZATORII BIBLIOTECILOR DIN ROMÂNIA. Coordonator: drd. Robert Coravu Sumar 4/2010 Full-text 4/2010