Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale

Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în

dezvoltarea personală a elevului

 

În organizarea filialei ABR Vaslui, în data de 27 noiembrie 2014, a avut loc la Colegiului Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Vaslui, ediţia a II-a a Simpozionul regional: Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului, coordonator fiind bibliotecar Luminiţa-Ludmila Zuran, responsabila Centrului de Documentare şi Informare „Ion Murgeanu” Zorleni.

În deschidere, bibliotecara Luminiţa-Ludmila Zuran a precizat că „Schimbarea, înnoirea, adaptarea sunt atribute ale educaţiei contemporane, determinate de aspecte, precum: progresele în dezvoltarea cunoaşterii, a ştiintei, culturii, a tehnologiei informaţiei, rezultatele cercetărilor pedagogice, dinamica vieţii sociale, globalizarea. Sincronizarea între dezvoltarea educaţiei şi dezvoltarea societăţii este absolut necesară”.

Dascălul reprezintă pasiune şi dăruire, naturaleţe, modestie, diplomaţie, intuiţie şi capacitatea de transfer al trăirilor. Astfel vom şti ce-i bucuria unui copil, ce-i tristeţea lui, ce-i speranţa şi umilinţa, ce-i nepăsarea şi altruismul. Principala calitate a profesorului este vocaţia pedagogică, exprimată prin „a te simţi chemat, ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini.” Trei elemente îi sunt caracteristice: iubirea pedagogică, credinţa în valorile sociale şi culturale, conştiinţa responsabilităţii faţă de copil. A fi profesor înseamnă un risc asumat. Adevăratul dascăl este cel care îi învaţă pe copii să se aprecieze şi să valorizeze pe alţii. El îi învaţă să-şi cunoască limitele şi să trăiască cu ele, dar şi să îşi apere şi susţină punctele de vedere.

Obiectivul general al simpozionului a fost diversificarea şi îmbunătăţirea strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice, ca expresie a creativităţii cadrului didactic.

La activitate au participat bibliotecari, cadre didactice, directori de instituţii şcolare, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vaslui, ai Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului, ai Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

Au fost rostite alocuţiuni de către directorul Colegiului Tehnic „Marcel Guguianu”, prof.  Liviu Gîndu, director al CCD Vaslui, prof. Popa Cristinel, reprezentantul Consiliului Judeţean Vaslui, prof. Valeriu Caragaţă, metodist CCD Vaslui, prof. Mariana Muntenaşu şi preşedinte ABR-Filiala Vaslui, prof. Valentina Lupu, după care gazda noastră, bibliotecara Luminiţa-Ludmila Zuran a prezentat, a proiectat multitudinea de activităţi organizate în CDI şi în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii, care au fost grăitoare pentru munca de bibliotecar.

Tematica lucrarilor a fost variată:

  • aptitudine, tact şi competenţă pedagogică – strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;
  • formarea personalităţii autonome prin asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea personală a elevului;
  • calculatorul şi cultura digitală vs. mirajul cărţii şi cultura tradiţională;
  • biblioteca/CDI-ul, partener în procesul instructiv-educativ – promovarea activităţilor desfăşurate, ca alternativă în implementarea noilor tehnologii educaţionale;
  • dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual, cultural şi creativ al elevilor prin implementarea proiectelor – schimb de bune practici.

Tematica simpozionului a permis participarea tuturor cadrelor didactice, didactice auxiliare, bibliotecarilor şcolari, psihologilor şi consilierilor şcolari din învăţământul preşcolar, şcolar, gimnazial şi liceal, lucrări fiind primite atât din judeţul Vaslui cât şi din judeţele Buzău, Alba, Timis, Neamţ, Ilfov, Suceava, Vrancea, Iaşi, Prahova, Dolj şi Bucureşti.

În cadrul simpozionului s-au prezentat lucrări deosebit de interesante:

– Drd. Pesantez Pozo Carmen-Leocadia BCU “Carol I” Bucureşti – Secţia Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu”: Educaţia nonformală şi biblioteca;

– Iacob Iuliea, Grădiniţa cu P.P. nr. 5, Vaslui: Activităţi extracurriculare desfăşurate în grădiniţă;

– Macovei Paula Alina, Grădiniţa cu P.P. nr. 5, Vaslui: Activităţi extracurriculare desfăşurate în grădiniţă;

– Maxim Ruxandra Gina, Grădiniţa cu P.P. nr. 4, Bârlad: Rolul complementarităţii educaţiei formale – nonformale în dezvoltarea personalităţii elevului;

– Obreja Nuţa, Grădiniţa cu P.P. nr. 4, Bârlad: Rolul complementarităţii educaţiei formale – nonformale în dezvoltarea personalităţii elevului;

– Popescu Daniela, Colegiul Economic „Anghel Rugină”, Vaslui: Dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor prin participarea la activităţile educative extraşcolare;

– Anuşca-Doglan Cristian, Colegiul Economic „Anghel Rugină”, Vaslui: Dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor prin participarea la activităţile educative extraşcolare;

– Pascu Corina – Vasilica, Şcoala Gimnazială nr. 1 Iana: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică- strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Popescu Larisa Marlena, Şcoala Gimnazială „General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu”, Fruntişeni: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Boanca Loredana Florina, Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu”, Buzău: Comunicarea didactică-formă a comunicării umane-element esenţial pentru dezvoltarea personală a elevului;

– Brad Veronica, Liceul Teoretic Buziaş: Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare;

– Afrăsînei Genoveva, Grădiniţa cu P.P. nr. 5, Vaslui: Metode interactive de învăţare în grup utilizate în activitatea didactică-Proiect didactic;

– Macovei Ana, Casa Corpului Didactic Piatra Neamţ: Lectura începe cu A,B,C şi în biblioteca şcolară informatizată;

– Puşcă Tereza, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Autonomie personală versus imaturitate;

– Balan Ioana Mihaela, Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui: Autonomie personală versus imaturitate;

– Balan Mona-Lisa, Colegiul Național „Cuza Vodă” Huşi: Calculatorul;

– Galan Claudia, Şcoala „V.I. Popa” Bârlad: Metode tradiţionale şi moderne utilizate în procesul de predare – învăţare;

– Gherghescu Lucian-Neculai, Şcoala Primară Crâng: Metode tradiţionale şi moderne utilizate în procesul de predare – învăţare;

– Maftei Vasilica, Şcoala Gimnazială nr. 1, Iveşti: Strategii didactice ce conduc la optimizarea învăţării;

– Gherghescu Jenica, Şcoala Gimnazială „V.I. Popa” Bârlad: Strategii didactice ce conduc la optimizarea învăţării;

– Buzamat Irina, Şcoala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad: Necesitatea creşterii caracterului activ al învăţării;

– Onişoru Viorica Genţiana, Casa Corpului Didactic Alba: Marşul cărţilor şi cititorilor – un bun exemplu de cooperare interbibliotecară;

– Petrescu Horiana Arghira, Casa Corpului Didactic Ilfov: Modalităţi didactice de „însufleţire” a spaţiului bibliotecii şcolare;

– Boancă Silvia, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu” Buzău: Biblioteca/CDI-ul, partener instructiv-educativ – promovarea activităţilor desfăşurat ca alternativă în implementarea noilor tehnologii educaţionale;

– Filiuţă Gina, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Metode şi tehnici de învăţare interactive de predare-învăţare folosite în practica didactică;

– Mardare Cristina, Şcoala Gimnazială nr.1 Băcani: Stimularea creativităţii elevilor şi valorificarea inteligenţelor multiple;

– Argatu Daniela, Casa Corpului Didactic Suceava: Regândirea indicatorilor de performanţă pentru biblioteca şcolară;

– Drobotă Floriţa, Şcoala Gimnazială nr. 1, Paparniţa, jud. Vaslui: Metode şi jocuri folosite în predarea de tip integrat;

– Zaharia Anamaria Florina, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărăşeşti, jud. Vrancea: Educaţia nonformală în centrul de documentare şi informare;

– Pascal Giorgiana, Şcoala Primară Ivăneşti, com. Pădureni, jud. Vaslui: Calculatorul şi cultura digitală vs. Mirajul cărţii şi cultura tradiţională;

– Darie Anca, Şcoala Gimnazială nr. 1 Pădureni, jud. Vaslui: Calculatorul şi cultura digitală vs. Mirajul cărţii şi cultura tradiţională;

– Dogaru Magdalena, Şcoala Gimnazială „George Emil Palade” Buzău: Biblioteca, acces deschis la educaţie şi cultură;

– Chirilă Oana Denisa, Grădiniţa cu P.P. nr. 5 Bârlad: Valorificarea educaţiei outdoor prin activităţi de educaţie nonformală;

– Cerchez Elena Alina, Grădiniţa cu P.P. nr. 5 Bârlad: O carte, un prieten-proiect educţional local;

– Pleşu Mihaela, Grădiniţa cu P.P. nr. 5 Bârlad: Realizarea educaţiei ecologice în grădiniţă prin proiectul educaţional „Clopoţelul Eco”;

– Bejenaru Ana-Maria, Grădiniţa cu P.P. nr. 5 Bârlad: Realizarea educaţiei ecologice în grădiniţă prin proiectul educaţional „Clopoţelul Eco”;

– Ţîrcă Luminiţa Sofia, Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza” Bârlad: Disponibilităţi creative în şcoală-stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor;

– Munteanu Laura Roxana, Colegiul National „Cuza Vodă” Huşi: Rolul calculatorului în predarea geografiei;

– Turbatu Roxana, Şcoala Gimnazială nr. 1 Văleni, jud. Vaslui: Metode practice de studiere a fenomenelor meteorologice utilizate în şcoală. Activităţi practice cu elevii în orizontul şcolar;

– Stan Elena, Liceul Tehnologic Mâneciu, Prahova: Stimularea creativităţii o alternativă a combaterii plagiatului;

– Enescu Daniela, Liceul Tehnologic Măneciu, Prahova: Stimularea creativităţii, o alternativă a combaterii plagiatului;

– Burescu Ada, Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi: Lectura unei cărţi vs. Lectura de pe calculator;

– Simion Petronela, Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi: Lectura unei cărţi vs. Lectura de pe calculator;

– Ianoniţoiu Cristina Livia, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova: Animaţia Culturală;

– Gîndu Liviu, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Educaţia nonformală;

– Olariu-Nitu Lorela, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual, cultural şi creativ al elevilor prin implementarea proiectelor;

– Huluţă Aurora, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Pregătirea elevilor pentru un start bun în integrarea socio-profesională, prin proiectul Grundtvig ”Career Assistance & Spirit of Enterprise”;

– Gheorghiţă Denis, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Profesorul, model în formarea personalităţii elevului;

– Gheorghiţă Andrei, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Profesorul, model în formarea personalităţii elevului;

– Lupu Valentina, Preşedinte ABR Filiala Vaslui: Biblioteca/ CDI-ul partener în procesul instructiv-educativ;

– Gănceanu Mihaela, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Calculatorul vs. mirajul cărţii;

– Siminciuc Alina, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică;

– Zuran Luminiţa-Ludmila, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Centrul de Documentare şi Informare „Ion Murgeanu”-între provocările actuale şi valorificarea valenţelor educative;

– Popa Claudiu-Gigi, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Centrul de Documentare şi Informare „Ion Murgeanu” între provocările actuale şi valorificarea valenţelor educative;

– Buzatu Iuliana, Şcoala Gimnazială Ruginoasa, com. Ruginoasa, Jud. Iaşi: Valenţele formative ale activităţilor ludice;

– Oprea Aura, Grădiniţa cu P.P. nr. 5 Bârlad: Proiect de activitate integrată ”Mijloace de transport”;

– Mustăţea Nicoleta Monica, Colegiul Economic „Anghel Rugină”, CCD Vaslui: Rolul lecturii în educarea elevilor;

– Onofrei Victoriţa, Grădiniţa cu P.P. nr. 8, Bârlad: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Şişcă Sorina, Grădiniţa cu P.P. nr. 8, Bârlad: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Profir Adrian, Şcoala Gimnazială Episcop Iacov Antonovici Bârlad: Dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual cultural şi creativ al elevilor prin implementarea proiectelor-schimb de bune practici;

– Profir Alina Loredana, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual cultural şi creativ al elevilor prin implementarea proiectelor-schimb de bune practici;

– Stoica Ana Maria, Şcoala Gimnazială nr. 1 Zorleni: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Păcuraru Marius, Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui: „Lectura şi  activităţile sportive-factori decisivi în formarea tinerilor”;

– Păcuraru Cristina Diana, Şcoala Gimnazială nr. 1 Puşcaşi: „Lectura şi activităţile sportive-factori decisivi în formarea tinerilor”;

– Nane Daniela Crizantema, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui: Rolul metodelor moderne de predare utilizate la fizică în formarea şi dezvoltarea de competenţe;

– Balan Sabina, Grădiniţa cu P.P. nr. 11, structura Grădiniţa cu P.N. nr. 12 Bârlad: Rolul activităţii şcolare şi extraşcolare ca mijloc de integrare şcolară şi participare activă a copiilor în comunitate;

– Micu Elena, Grădiniţa cu P.P. nr. 11, structura Grădiniţa cu P.N. nr. 12 Bârlad: Rolul activităţii şcolare şi extraşcolare ca mijloc de integrare şcolară şi participare activă a copiilor în comunitate;

– Muntenaşu Mariana, Casa Corpului Didactic: Utilizarea metodelor didactice interactive în predarea disciplinelor tehnice;

– Nanea Florina Evelina, Şcoala Gimnazială „Teodor Medeleanu”, Ciocani: „Lumea viitorului” – un proiect de succes;

– Munteanu Ionela, Şcoala Gimnazială nr. 1 Zorleni: Rolul empatiei în dezvoltarea personalităţii elevului;

– Papaghiuc Lidia Maria, Liceul Teoretic „Al.I. Cuza” Iaşi: Educaţie şi formare în perspectiva modelării personalităţii umane;

– Papaghiuc Vasile, Şcoala Gimnazială „Ion Ghica” Iaşi: Educaţie şi formare în perspectiva modelării personalităţii umane;

– Gîndu Nicoleta–Elena, Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad: Educaţia pentru protecţia mediului înconjurător;

– Rotaru Silvia, CCD Vaslui: Educaţia nonformală;

– Ciulei Maria, Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui: Lectura, metoda tradiţională de învăţare – versus – Tutorialul, metoda modernă de predare;

– Munteanu Liviu, CCD Vaslui: Bibliotecile-acces deschis la educaţie şi cultură;

– Dascălu Emilia, Liceul „Ştefan Procopiu”, Vaslui: Biblioteca/CDI-ul partener în procesul instructiv-educativ;

– Visu Veronica-Liliana, Şcoala Gimnazială „Constantin Motaş”, Vaslui: Biblioteca/CDI-ul partener în procesul instructiv-educativ;

– Mastacan Trofin Lucreția Lidia, Şcoala Gimnazială „Teodor Medeleanu” Ciocani: Lumea viitorului-un proiect de succes;

– Huţanu Ghenuţa, Şcoala Gimnazială nr. 1 Zorleni: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Păduraru Maria, Şcoala Gimnazială nr. 1 Zorleni: Biblioteca/CDI-ul partener în procesul instructiv-educativ;

– Bădărău Marius Laurenţiu, Colegiul „Gh. Roşca Codreanu”, Bârlad: Formarea personalităţii autonome prin asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea personală a elevului;

– Anton Beatrice Alina, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Formarea personalităţii autonome prin asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea personală a elevului;

– Binga Mihaela, Şcoala Gimnazială nr. 1 Zorleni: Ghid de recomandări utile pentru profesorii cu elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar;

– Mintuţă Mihai Silviu, Şcoala Gimnazială de Arte „N.N. Tonitza” Bârlad: Activităţi extraşcolare-rolul şi contribuţia în formarea personalităţii elevilor;

– Ştefănică Daniel, Şcoala Gimnazială ”Vasile Pârvan”: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Stan Lucreţiu Vladimir, Şcoala Gimnazială „V.I. Popa” Bârlad: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Dumitraşc Ionel, Şcoala Gimazială „Principesa Elena Bibescu” Bârlad: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Clapa Alina, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Vaslui: Formarea personalităţii autonome prin asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea personală a elevului;

– Balan Mona, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Vaslui: Formarea personalităţii autonome prin asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea personală a elevului;

– Marin Cristina Alina, Şcoala Gimnazială „M.C. Epureanu” Bârlad: Formarea personalităţii autonome prin asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea personală a elevului;

– Gălăţanu Loredana, Şcoala Gimnazială „M.C. Epureanu” Bârlad: Calculatorul şi cultura digitală vs. Mirajul cărţii şi cultura tradiţională;

– Ţîncovici Alina, Liceul Teoretic „ M. Eminescu” Bârlad: Biblioteca/CDI-ul partener în procesul instructiv-educativ;

– Coman Monica, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene”, Vaslui-metodist CCD Vaslui: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Lefter Daniela, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui-metodist CCD Vaslui: Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică-strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică;

– Moraru Carmen, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Cartea vs. Calculatorul;

– Negru Maria, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Cartea vs. Calculatorul;

– Ciripan Mihaela, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual cultural şi creativ al elevilor prin implementarea proiectelor-schimb de bune practici.

Domnul prof. Caragaţă Valeriu, a fost profund impresionat, exprimându-şi aprecierea în ceea ce priveşte organizarea unui simpozion ce promovează activitatea didactică formală şi nonformală, felicitând organizatorii simpozionului.

În încheierea  lucrărilor, domnul prof. Cristinel Popa, doamna prof. Veronica-Liliana Visu şi doamna biblitecară Luminiţa-Ludmila Zuran au tras concluzia că şcoala este cea care deţine un rol deosebit de important, deoarece contribuie la instruirea, educarea şi formarea adultului de mâine, cadrele didactice asumându-şi responsabilitatea viitorului comunităţii sociale.

La sfârşitul activităţii au fost înmânate diplome participanţilor de către doamna bibliotecară Luminiţa-Ludmila Zuran, afirmând că implicarea noastră afectivă şi eficientă a tuturor deschide porţile bibliotecilor, fie ele clasice, virtuale sau inovatoare în speranţa unei lumi mai bune.

„Doresc să vă mulţumesc pentru că aţi dat curs invitaţiei noastre şi să fi trăit alături de noi emoţia participării la o activitate care dorim să devină o tradiţie”.

 

Prof. Valentina Lupu

Preşedinte  filiala ABR Vaslui

Bibliotecar: Olga–Valeria Grijincu

Secretar filiala ABR Vaslui