REZULTATE ALEGERI ABR, Iaşi 2015

În timpul Conferinţei de la Iaşi din perioada 9-11 septembrie 2015, au avut loc alegeri în Asociaţia Bibliotecarilor din România.

 

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

 

Consiliul director 17 membri

Repartizarea proporţională a membrilor Consiliului Director

6 persoane – şcolare

6 persoane – universitare

3 persoane – naţionale/academice

1 persoană – publice

1 persoană – specializate

 

Total: 17 membri ai Consiliului Director

 

Repartizare stabilită în conformitate cu Statutul ABR,

Art. 27, alin. (2), lit. a, b şi c

“(2) Consiliul Director este format din:

a. președinte, secretar general și trezorier, aleși prin votul Adunării Generale, care alcătuiesc conducerea operativă a asociației;

b. cinci vicepreședinți, validaţi de Adunarea Generală, fiecare reprezentând câte una dintre diviziunile ABR;

c. nouă membri, aleşi proporţional cu numărul membrilor înscrişi în asociație, dar cel puţin un membru pe diviziune, indiferent de numărul membrilor diviziunii.”

 

Conducere operativă

Preşedinte

Dr. Adriana Szekely, BCU Cluj

Tel.: 0264 597092 / 0745 357 080

E-mail: adrianasz2003@yahoo.fr / adriana@bcucluj.ro

Secretar general

Petruţa Voicu, Biblioteca Naţională a României

Tel: 0749 152105

E-mail: petruta.voicu@bibnat.ro

Trezorier

Cristina Ungur, Biblioteca UMF “I. Haţieganu” Cluj-Napoca

Tel.: 0766 377380 / 0750 774212

E-mail: cristina.ungur@umfcluj.ro

 

Vicepreşedinţi

Daniela Argatu (CCD Suceava)

Tel.: 0748 847062

E-mail: daniela_argatu@yahoo.com

Dorina Bălan, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechea” Galați

E-mail: balan_drn@yahoo.com

Denise Crînganu (Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Măgurele)

Tel.: 021 4042300/3701; Mobil: 0729.648.159

E-mail: denisa@ifin.nipne.ro; denisa.cringanu@yahoo.com

Claudia Lungu (Biblioteca Naţională a României)

Tel.: 021 315 2265

E-mail: claudia.lungu@bibnat.ro

Mioara Voncilă (Biblioteca Universitară Galaţi)

Tel.: +40 336 130 132 / +40 722505496

E-mail: Mioara.Voncila@ugal.ro

 

Membri

Laura Andrei, Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași

Tel.: 0740 202731

E-mail: laura_andrei2004@yahoo.com

Roxana Grigorescu, CCD Galaţi

Tel.: 0236 414749

E-mail: ccd_gl@yahoo.com

Oana Jianu, CCD Bacău

Tel.: 0234 517874

E-mail: oana.jianu@ccdbacau.ro

Bogdan Jugănaru, Biblioteca Academiei Române

E-mail:bogdanjuganaru06@yahoo.com

László Kiss, Biblioteca Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”, Sfântu Gheorge

Tel.: 0267 351342

E-mail: kkisslaci@yahoo.com

Agneta Lovasz, Biblioteca Politehnica Timișoara

E-mail: agneta.lovasz@library.upt.ro

Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

Tel.: 0232 201151

E-mail: ivona@uaic.ro

Cristina Pârvu, Biblioteca Universităţii ”Lucian Blaga” Sibiu

Tel.: 0269.44.60.77/0756 51 29 53
E-mail: cristina.parvu@ulbsibiu.ro / cristinalacatusu@yahoo.com

Stela Stănoiu, CCD “SIMION MEHEDINŢI” VRANCEA

Tel.: 0237 223372

Email: stela_sebe@yahoo.com

 

Comisia de cenzori

Mihai Constantinescu

E-mail: constantin.mihai.escu@gmail.com

Aurelia Mircescu

Tel.: 021 3142434/1017

E-mail: aurelia.mircescu@bibnat.ro

Alice Oprea, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti

Tel.: 021 312 0661/243

E-mail: alice.oprea@bcub.ro

 

Supleanţi

Carmen Leocadia Pesantez Pozo

Tel.: 021 3131605/286

E-mail: ccarmenleo@hotmail.com

Ionela Simula, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanța

Telefon: 0341 405800

 

STRUCTURĂ PROFESIONALĂ

Secţiuni

 

Achiziţii şi dezvoltarea colecţiilor

Preşedinte: Nicoleta Rahme, Biblioteca Naţională a României

E-mail: nicoleta.rahme@bibnat.ro

Secretar: Carmen Pavel BCU Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

E-mail: carmenpaveliasi@yahoo.com

 

Biblioteca şi societatea

Preşedinte: Corina Apostoleanu

E-mail: capostoleanu@yahoo.co.uk

Secretar: Robertino Duvalmă

 

Cartea veche. Conservare. Restaurare

Preşedinte: Petruţa Voicu, Biblioteca Naţională a României

E-mail: petruta.voicu@bibnat.ro

Secretar: Oana Păcurariu, Biblioteca Naţională a României

E-mail: oana.pacurariu@bibnat.ro

 

Catalogare, clasificare, indexare

Preşedinte: Aurelia Mircescu, Biblioteca Naţională a României

E-mail: aurelia.mircescu@bibnat.ro

Secretar: Anca Haţapuc, BCU Iaşi

E-mail: ancamonic@bcu-iasi.ro

 

Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar

Preşedinte: Camelia Boca, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

E-mail: camelia@bcu-iasi.ro

Secretar: Ionela Burz, Biblioteca Universităţii din Oradea

 

Cultura informaţiei

Preşedinte: Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” Braşov

E-mail: arepanovici@unitbv.ro; arepanovici@gmail.com

Secretar: Robert Coravu (ABR)

E-mail: coravu@gmail.com

 

Informatizare. Digitizare

Preşedinte: Marinela Covaci, Biblioteca Naţională a României

E-mail: marinela.covaci@bibnat.ro

Secretar: Elena Larisa Bârzu, Biblioteca Academiei Române Filiala Iaşi

E-mail: larisabirzu@bib.acadiasi.ro

 

Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională

Preşedinte: Mihaela Vazzolla, Biblioteca Naţională a României

E-mail: Mihaela.vazzolla@bibnat.ro

Secretar: Bogdan Popescu, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti

E-mail: bogdan.popescu@bcub.ro

 

Periodice

Președinte: Moraru Violeta, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechea” Galaţi

E-mail: violetamoraru1971@yahoo.com

Secretar: Gabriela Jurubiţă, Universitatea din Bucureşti

E-mail: gabi.raicu@gmail.com

 

Profesori documentarişti

Preşedinte: Corina Stănilă, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului
E-mail: corina.stanila@gmail.com / corina_stanila@yahoo.fr
Secretar: Tatiana Marinela Rusu, CDI Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu
E-mail: rusuneli@yahoo.fr

Statistică şi evaluare

Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

E-mail: ivona@uaic.ro

Secretar: Catrina Caluian, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi

E-mail: katycaluian@yahoo.com

 

Tehnici pedagogice în bibliotecă

Preşedinte: Carmen Leocadia Pesantez, Secţia B.P.N. “I.C. Petrescu”, BCU Bucureşti

E-mail: ccarmenleo@hotmail.com

Secretar: Lăcrămioara Onea, Școala Gimnazială “George Enescu” Moinești

E-mail: onealacramioara@yahoo.com