Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 1/2012

A apărut nr. 1/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (coord: dr. Robert Coravu), cu tema “Bibliotecile în societatea cunoaşterii”. Numărul cuprinde lucrări prezentate în cadrul celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Sibiu, 7-9 septembrie 2011. În cuprins:

  • Valenţele metodologice ale Bibliotecii Naţionale a României – Elena Tîrziman
  • Indexarea, altfel – Victoria Frâncu
  • Accesibilizarea informaţiei digitale – între necesitate şi posibilitate – Adriana Borună
  • Proiectul Itinerarii balcanice. Colecţii digitale în reţea – Dimităr Vesselinov
  • Recenzie: Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. Bibliologi români. Dicţionar – Robert Coravu