„Retrospectivă biblioteconomică 2013”

În data de 13.12.2013, orele 15.00, a avut loc întrunirea de lucru „Retrospectivă biblioteconomică 2013”, organizată de către Filiala ABR Timiş, în colaborare cu specializarea Ştiinţele informării şi documentării din cadrul Universităţii de Vest – Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţele Comunicării şi Casa Corpului Didactic Timiş, prin care organizatorii au propus un dialog profesional între membrii asociaţiei, bibliotecari, cadre didactice şi studenţi ai specializării Ştiinţele informării şi documentării, o retrospectivă a activităţilor derulate de către aceşti parteneri în anul 2013 şi omagierea membrilor fondatori ai ABR – Filiala Timiş.  Din numărul de 40 de membri ABR ai filialei, au fost prezenţi 23.
În  ordinea de zi a întâlnirii au figurat următoarele:
1. Prezentarea activităţilor desfăşurate în anul 2013 de către actorii profesionali prezenţi la întâlnire, fiind  raportate de către dr. ing. Agneta Lovasz – preşedinta filialei Timiş a ABR, lect. dr. Maria Micle – UVT, prof. Dana Mihăilă – CCD Timiş.
2. Studenţii specializării SID, cei mai tineri membri ABR (îi menţionăm pe Laura Pop şi Roba Cătălin), au prezentat evenimentele profesionale în organizarea cărora s-au implicat: ediţiile Conferinţei Naţionale „Biblioteca Şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”, Buziaş 2010-2013, Conferinţa  Internaţională „Comunicare şi Educaţie în Societatea Cunoaşterii, Timişoara, 7-9 noiembrie 2013, workshopurile şi întâlnirile cu elevii pentru promovarea ştiinţelor informării în cadrul Săptămânii „Şcoala Altfel”.
3. Un moment deosebit de emoţionant l-a reprezentat omagierea şi acordarea de diplome din partea ABR membrilor fondatori ai filialei Timiş, pentru întreaga activitate în domeniul profesiei de bibliotecar, în semn de recunoaştere şi preţuire: prof. univ. dr. Vasile ŢÂRA, Universitatea de Vest din Timişoara, ing. Ana-Maria BOLDEA, CCD Timiş, prof. Marcela VIŞAN, Biblioteca Universităţii Politehnica Timişoara, bibl. Ofelia CINCU, Şcoala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu” din Timişoara, bibl. Ionel CARCIŞ, Grup Şcolar de Industrie Alimentară Timişoara, cărora le mulţumim pentru acceptarea invitaţiei şi pentru împărtăşirea experienţelor şi evocarea unor momente importante din evoluţia profesională a domniilor lor.
4. Diverse.
Fiecare participant a avut ocazia să ia cuvântul în cadrul întrunirii şi să îşi prezinte activitatea proprie derulată în instituţiile pe care le reprezintă.
Cu toată consideraţia,

dr. ing. Agneta LOVASZ