Resurse facultăți de profil

PFC-logo1

Universitatea de Vest Timişoara
Facultatea de Ştiinţe politice, Filosofie şi Ştiinte ale comunicării

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII ȘI DOCUMENTĂRII Forma de învăţământ: IF – învăţământ cu frecvenţă (modular) Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRI

US_logo

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Facultatea de Litere şi Arte

Program de studiu: Ştiinte ale informării şi documentării

Colaboratori
Cooperări internaționale