RELUAREA CURSULUI DE CALIFICARE PENTRU BIBLIOTECARII CU STUDII MEDII

Stimaţi colegi,

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), cu sprijinul cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Științe ale Informării al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, precum și al altor specialiști având titlul științific de doctor în biblioteconomie, organizează un nou Curs de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii, conform autorizaţiei nr. 0003585 din 21.07.2010, eliberată de CNFPA.

Certificatele de absolvire sunt autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

La acest curs se pot înscrie persoane cu studii medii din biblioteci şi din afara acestora (se pot înscrie și persoane cu studii superioare, dar certificarea asigura calificare doar pentru studii medii).

Dosarul pentru înscriere va cuprinde copii după următoarele acte:

– diploma de bacalaureat;

– certificatul de naştere și căsătorie;

– buletinul sau cartea de identitate.

Dosarul se depune în prima zi de curs.

 

Infomații importante:

  • Cursul va avea loc în perioada decembrie – iunie 2012.
  • Durata: trei convocări (trei module).
  • Cursurile se vor desfăşura în București.
  • Taxe (plata se poate face eșalonat, în prima zi a fiecărui modul de curs):

– pentru bibliotecarii nemembri ABR şi alte persoane – 1200 lei (400 lei/modul);

– pentru bibliotecarii membri ABR – 1050 lei (350 lei/modul);

– pentru bibliotecarii membri ABR din instituţiile membre ABR cu taxa la zi – 900 lei (300 lei/modul).

MENȚIONĂM CĂ NIVELUL TAXEI ESTE CEL DE ANUL TRECUT, FIIND TOTODATĂ CEL MAI SCĂZUT PE PLAN NAȚIONAL  PENTRU ASEMENEA CURSURI.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, vă rugăm să contactați secretariatul ABR la următoarea adresă de e-mail: infoabr@gmail.com

Director curs,

Prof.univ.dr. Mircea Regneală

Președinte ABR