Regulamentul de acordare a premiilor ABR

Consiliul de conducere al ABR va acorda în cadrul Conferinţei Naţionale de la Galați, următoarele premii:

– Premiul „Ioan Bianu” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci naţionale;

– Premiul „V.A. Urechia” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci publice;

– Premiul „Ioachim Crăciun”se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci  universitare;

– Premiul „Spiru Haret”se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci şcolare;

– Premiul „Constantin Hamangiu” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci specializate;

– Premiul ”Dan Simonescu” se va acorda unui student la specialitatea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.

Data limită de depunere a dosarelor pentru acordarea premiilor este 15 august. Dosarele trebuie trimise la Secretariatul ABR  – Bd. Unirii nr.22, Sector 3 (cam. F3M06 – mezanin), cod 030833.

Regulament premii ABR