Regulamentul de acordare a premiilor ABR

Consiliul de conducere al ABR va acorda în cadrul Conferinţei Naţionale de la Sibiu, pe bază de concurs de dosare, următoarele premii:

– Premiul „Ioan Bianu” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci naţionale;

– Premiul „V.A. Urechia” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci publice;

– Premiul „Ioachim Crăciun”se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci  universitare;

– Premiul „Spiru Haret”se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci şcolare;

– Premiul „Constantin Hamangiu” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci specializate;

– Premiul ”Dan Simonescu” se va acorda unui student la specialitatea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.

Valoarea premiului este de 250 lei. Premiile se vor acorda în conformitate cu Regulamentul de acordare a premiilor ABR.

Dosarele pentru premiile ABR trebuie depuse/trimise prin poştă la Secretariatul asociaţiei (Biblioteca Naţională a României – Cabinetul bibliologic) până cel târziu la data de 1 septembrie 2011.