Raport cu privire la întrunirea Secţiunii de Referinţe 2008

În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii Referinţe a ABR, în zilele de 6-7 mai s-au desfăşurat la Iaşi lucrările sesiunii de lucru, manifestare găzduită de Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”.

Au participat bibliotecari din bibliotecile universitare dar şi din cele publice, din ţară şi din Iaşi: reprezentanţi ai BCU Bucureşti, BCU Timişoara, Bibliotecii „Politehnica” din Timisoara, Bibliotecii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi, Bibliotecii Universităţii „Transilvania” din Brasov, Bibliotecii Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” – Iaşi, BCU Iaşi, Bibliotecii Academiei – Iaşi, Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”- Iaşi, Bibliotecii UMF – Iaşi.

Tema simpozionului a fost: “ Utilizarea informaţilor pe suport electronic în activitatea de referinţe”.

Au fost prezentate două lucrări:

  • Bazele de date oferite spre consultare de BCU “Mihai Eminescu” – Elena Antohi. D-na Elena Antohi a prezentat detaliat bazele de date oferite utilizatorilor la BCU Iaşi, precum şi o statistică a numărului de accesări pentru fiecare bază de date în parte.
  • Serviciul de referinţe cu aplicaţii în Biblioteca Multimedia din cadrul B.C.U.T. – Flavia Bembea, lucrare în care a prezentat serviciile oferite precum şi aspecte legate de probleme cu care se confruntă în activitatea desfăşurată în acest tip de bibliotecă.

Au urmat prezentări si discuţii privind bazele de date oferite de alte biblioteci:

  • Prezentare baze de date oferite de Biblioteca UTI, şi o statistică de utilizare – Mariana Ianuş
  • Prezentare baze de date oferite de Biblioteca Universitatii “Dunarea de Jos” din Galaţi – Mioara Voncilă

În continuare, au avut loc:

1. Prezentarea catalogului Rolinest, a blogului colectiv de biblioteconomie Prolibro
(http://prolibro.wordpress.com), a blogului ABR (http://proiectabr.wordpress.com) – Mariana Ianuş.

2. Prezentarea portalului REM-RO – http://www.lib.ugal.ro/remro, exemplificarea întrebărilor primite de la utilizatori prin intermediul acestui serviciu naţional de referinţe prin e-mail şi a răspunsurilor oferite de bibliotecarii din ţară, înscrişi în acest proiect, prin intermediul listei de discuţii remro@googlegroups.com – Mariana Ianuş

3. Prezentarea soft-ului integrat de bibliotecă “KOHA” , descriere succinctă a facilităţilor oferite de acest sistem modern open source pentru managementul bibliotecilor, http://www.nemesisit.ro/solutions/open-source-1/koha – Mioara Voncilă

4. Prezentarea proiectului Ghidului bibliotecilor din România. Vol. 1 – Biblioteci universitare, un obiectiv important al Planului de activităţi al Secţiunii Referinţe – Robert Coravu. S-a descris template-ul ghidului, cu rubricile dedicate, precum şi exemplificarea completării acestuia. S-a adresat rugămintea ca bibliotecile să răspundă solicitării de a completa acest ghid, considerat a fi un instrument de informare util tuturor celor interesaţi despre date specifice unei anumite biblioteci universitare.

A urmat un schimb de experienţă la BCU Iaşi, care a presupus vizitarea sălilor de lectură şi multimedia, prezentarea tehnicii OCR (Optical Character Recognition) de scanare a fişelor alfabetice – realizată în cadrul unui contract cu firma Content Conversion Specialists – şi vizualizarea acestora, după preluarea şi importul direct în formatul bibliografic din Aleph 500, activitate realizată de Serviciul de Automatizare al BCU Iaşi.

Grupul a fost însoţit de d-na Director gen. adj. Nicoleta Popescu, care ne-a condus şi explicat proiectele de anvergură în care s-a implicat BCU Iaşi şi d-na Carmen Diaconescu – Şef Serviciu Automatizare, care a exemplificat aspectele prezentate teoretic de d-na Popescu.

Colegii care şi-au exprimat dorinţa au vizitat şi Biblioteca Universităţii Tehnice-sediul central şi au discutat aspecte privind soft-ul Aleph 500.

Timpul liber a fost destinat vizitării câtorva dintre obiectivele culturale ale Iaşului: Mitropolia, Biserica “Trei Ierarhi” , Bojdeuca lui I. Creangă şi a Parcului Copou în mijlocul căruia tronează Teiul lui Mihai Eminescu.

Mariana Ianuş
Preşedinte Secţiunea Referinţe- A.B.R.