Raport_Info_2011_2015

Raport de activitate a Secțiunii Informatizare Digitizare a ABR

2011-2015

2011

În ultima parte a anului 2011 s-a propus schimbarea software-ului utilizat la site-ului ABR și contactarea unei firme specializate, pentru a crea un site modern care să permită gestionarea și actualizarea informațiilor rapid și mult mai ușor. Doina Ostafe s-a angajat că va face migrarea și actualizarea datelor în noul site. Deși propunerea a fost acceptată și aprobată de Consiliul de Conducere al ABR și s-au făcut demersurile necesare în acest sens, la faza de semnarea a contractului cu o firmă care să creeze noul site, conducerea ABR a renunțat la acest demers, considerând că nu este necesară schimbarea.

2012

Lucrările Secțiunii de la Conferința ABR Galați, din 29.08.2012, au avut ca temă: Tehnologii moderne în biblioteci.

S-au prezentat:

 • „Avantajele, limitele și dezvoltările tehnologiei RFID, implementate în biblioteci, comparativ cu alte tehnologii de identificare automată”, drd. Simona Gheorghe, BCU București
 • Produsele firmelor Softlink și 3M România, Csaba Giras, general manager Softlink. A realizat demonstrații practice cu echipamentele RFID – antena portabilă (Digital Library Assistant), stații Self Check și s-a demonstrat fiabilitatea etichetelor RFID.
  • Ex Libris în biblioteci azi & mâine ( Ex Libris in the libraries today & tomorrow) , Doina Ostafe, Ágoston Németh, Ex-Lh Kft, reprezentat ExLibris
  • Sistemele bX, Primo Central Index și SFX, Németh Ágoston, manager, Ex-Lh Kft, reprezentat ExLibris.
  • Situația informatizării bibliotecilor școlare, dr. ing. Doina Ostafe

2013

1. Lucrărilor Secțiunii de informatizare a A.B.R., care au avut loc în data de 24 mai 2013, la Biblioteca Națională a României, au avut ca temă Informatizarea bibliotecilor românești – prezent și viitor.

Au fost prezentate:

 

S-a trimis o adresă prin care se solicită Bibliotecii Naționale să facă demersurile necesare pentru realizarea catalogului colectiv virtual național, prin integrarea bibliotecilor cu cataloage bibliografice semnificative, având în vedere că B.N. dispune de infrastructura necesară și conform Legii bibliotecii are și obligația de a întreprinde acest lucru.

 1. 2. Lucrărilor Secțiunii de informatizare a A.B.R., care au avut loc în data de, 05.09.2013, în cadrul Conferinței ABR de la Oradea.

 

Au fost prezentate lucrările:

 

2014

Lucrările Secțiunii Informatizare-Digitizare, la Conferință ABR, 3 septembrie 2014, Cluj-Napoca, au avut ca temă Library Linked Data – Linked Open Data

Au fost prezentate lucrările:

2015

 1. 1. Lucrările secțiunii Informatizare – Digitizare, 6-7 mai 2015, București cu tema Catalogul Național Partajat

 

Au fost prezentate lucrările:

 

S-a discutat pe marginea acestui subiect și în final s-a făcut o Propunere de soluție CNP, în care s-au menționat o serie de activități care să vină în sprijinul partajării procesului de catalogare și indexare la nivel național

 

 1. 2. Lucrările secțiunii Informatizare – Digitizare, 9 septembrie 2015, în cadrul Conferinței ABR de la Iași

Au fost prezentate lucrările:

 • Evoluția informatizării bibliotecilor universitare din Republica Moldova, Rodica Avasiloaie, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Președintele Secțiunii Biblioteci Universitare ABRM
 • Particularități și provocări profesionale în cadrul proiectului de digitizare al materialelor culturale de patrimoniu „MCVR”, Felix Florin Floca, Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga” Cluj-Napoca
 • Proiecte de digitizare în lucru la Biblioteca Națională a României, Marinela Covaci Biblioteca Națională a României
 • Qulto România – Soluții RFID pentru biblioteci, Diana Ghiorghieș, Cultware SRL

 

Alte activități:

Pe site-ul ABR s-a creat o pagină a Secțiunii care conține toate PV-urile lucrărilor/întâlnirilor de lucru ale Secțiunii și materialele create precum și prezentările susținute la aceste întâlniri. De asemenea au fost transferate, documentele și prezentările, din anii precedenți, de pe pagina Secțiunii găzduită anterior pe un alt server. Se mai pot găsi informații utile precum și tutoriale, toate la adresa:

https://abr-new.bitfabrum.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=21&lang=ro

În 2013, a fost creat de către o firmă, la solicitarea Conducerii ABR, forumul ABR.

Doina Ostafe a creat Prezentarea forumului ABR, publicată pe site, cu instrucțiuni de folosire a acestuia și a gestionat până în prezent înscrierea utilizatorilor în acest forum.

 

9 Septembrie 2015, Iași                                                                                Dr. ing. Doina Ostafe

Președinte Secțiune Informatizare -Digitizare