Raport Filiala București

Raport de activitate

Perioada noiembrie 2015 – iunie 2017

 

În data de 26 noiembrie 2015 a avut loc Adunarea generală pentru alegerea preşedintelui filialei Bucureşti a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Echipa de conducere rezultată în urma alegerilor are următoarea componență: dl. Bogdan Popescu (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” – preşedinte, dna Laura Rudeanu (Coordonator al bibliotecilor şcolare, Casa Corpului Didactic Bucureşti) – vicepreşedinte, dna Mihaela Vazzolla (Biblioteca Naţională a României)– secretar.

Prima acţiune a Filialei Bucureşti a fost  în data de 25 mai 2016, şi anume o întâlnire comună a Filialei București şi a Secțiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională. Întâlnirea comună a avut loc la Biblioteca Națională a României, Sala de conferinţe Simion Mehedinţi. Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din București, Biblioteca Camerei Deputaților, Centrul de Documentare Europeană – Universitatea ,,Dunarea de Jos” din Galaţi, Biblioteca Universitară a  Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Tema întâlnirii a fost Sistemul de control intern/managerial al entităților publice.

Au fost prezentate următoarele lucrări: Sistemul de control intern/managerial al entităților publice (Ordinul nr. 946/2005 privind Codul controlului intern/managerial versus Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice) – autor Petruța Mihaela Voicu, Director Funcții specifice de bibliotecă publică, Biblioteca Națională a României, secretar general ABR;  Legea dreptului de autor: implementarea directivelor europene – autor Dr. Nicoleta Rahme, Șef serviciu Dezvoltarea colecțiilor, Biblioteca Națională a României, urmate de concluzii și discuții.

În această perioadă, cel mai important eveniment a fost cea de-a XXVII-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, cu tema „Biblioteca fără bariere”, care s-a desfășurat în perioada 7-9 septembrie 2016 la Timişoara. Organizarea Conferinţei a fost posibilă doar cu efortul susţinut al instituțiilor locale: Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, Casa Corpului Didactic Timiș și partenerii lor.

La ediţia 2016 a conferinţei s-a propus înfiinţarea a două secţiuni noi, una pentru studenţii facultăţilor de biblioteconomie (propunere Oana Stănescu – Universitatea Bucureşti) şi una cu adresabilitate formatorilor din domeniu, care să dezvolte segmentul de formare profesională în bibliotecile din România (propunere lect. univ. dr. Maria Micle – Universitatea de Vest Timişoara). Se solicită reacreditarea asociației ca furnizor de formarea continuă a bibliotecarilor.

Tot în cadrul Conferinţei a avut loc şi lansarea celui de-al doilea volum al Tratatului de biblioteconomie, volum coordonat de preşedintele de onoare al ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală.

În data de 16 mai 2017, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, a avut loc întrunirea de primăvară a secțiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea temă: Identificarea nevoilor de formare profesională în derularea activităţilor curente în diversele tipuri de structuri info-documentare. La aceast eveniment au participat mai mulţi bibliotecari din Municipiul Bucureşti care au propus organizarea de cursuri de formare profesională la nivelul Flialei București, cursuri organizate de Asociația Bibliotecarilor din România.

Adunarea Generală extraordinară se desfășoară ca urmare a faptului preşedintele Filialei Bucureşti, domnul Bogdan Popescu îşi dă demisia din această funcţie.