Raportul întrunirii de lucru a secţiunii – 2008

Conform programului stabilit la Conferinţa Naţională ABR – 2007, în perioada 12 – 13 iunie 2008, a avut loc întâlnirea Secţiunii Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor la Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Iaşi.

Tema întâlnirii a fost: Aplicarea OUG 34, ţinând cont de personalitatea juridică a fiecărui tip de bibliotecă, în vederea elaborării metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de către toate tipurile de biblioteci.

Programul Secţiunii a fost următorul:

Joi, 12 iunie 2008

10.00 – 13.00 – lucrări prezentate în PowerPoint:
• Viorica Iepureanu – Planul operaţiilor în vederea achiziţiei de carte
• Alexandra Enescu – Proceduri de achiziţii şi Compartimentul de achiziţii
• Gilda Drăgănescu – Achiziţia de documente în Biblioteca USAMV- Iaşi

13.30 – 15.00 – pauză de masă

15.00 – 16.00 – Prezentare Informa Management de baze de date de cărţi şi reviste electronice

16.00 – 19.00 – Discuţii; concluzii; alcătuirea colectivului de lucru pentru elaborarea metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de către toate tipurile de biblioteci.

Discuţii pe baza prezentărilor făcute:
• D-na director Gilda Drăgănescu a prezentat modul în care se face achiziţie directă de carte străină de la dealeri din străinătate, plata făcându-se prin transfer online.
• Se creează un card parolat – care este în răspunderea şefului de departament. Livrarea este rapidă pe sistemul door to door.
• Bugetul pentru achiziţii de publicaţii este suplimentat si cu fondurile din venituri.
proprii în valută.
• Licenţa de import – export este obţinută de facultate.
• Achiziţia de carte străină este numeric scăzută.
• Viorica Iepureanu a accentuat faptul că achiziţia directă de carte străină din străinătate se poate efectua numai în cazul în care există alocată valută în acest scop.
• Alexandra Enescu menţionează că nu se alocă fonduri valutare.
• Au urmat discuţii legate de procedurile aplicate pentru achiziţia de documente electronice, despre întocmirea Planului anual de achiziţii, despre Compartimentul de achiziţii publice. Întocmirea dosarului de achiziţii publice.
• Paul Ichim – au contract de consultanţă – vezi bursa de mărfuri.
• Bazele de date vor putea fi achiziţionate prin consorţiu.
• D-na Eugenia Cişmaru a prezentat modul în care se face achiziţia de carte în bibliotecile şcolare :
– inspectoratele şcolare repartizează sumele alocate către centrele bugetare ; licitaţiile se fac prin contabilul şef ;
– cererea de ofertă se face numai după ce au primit suma alocată ;
– se preferă editurile care au cărţi cu preţul cel mai mic ;
– speră ca în viitor să se poată face cumpărătură directă.
• Gilda Drăgănescu – compartimentul de achiziţii publice are în componenţă un contabil şi un jurist.
• Valentina Ardelean a ridicat problema periodicelor nelivrate când banii sunt returnaţi la MEC şi nu pot fi folosiţi pentru cumpărarea altor titluri.
• Viorica Iepureanu menţionează codurile CPV folosite pentru achiziţia de cărţi electronice şi pentru publicaţiile periodice pentru schimbul internaţional.
• Se menţionează că nota justificativă se face pentru fiecare CPV separate. Pentru fiecare titlu se trece ISBN-ul în nota justificativă şi în factură. Sunt întocmite facturi separate pe CPV-uri.
• Viorica Iepureanu prezintă modul în care se face propunerea bugetară pentru unitatea centrală şi filiale cât şi de procedeul aplicat pentru achiziţia de cărţi din târgurile de carte.

Discuţii pe marginea întocmirii metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de către toate tipurile de biblioteci.

• Colectivul pentru strângerea datelor, întocmirea şi redactarea acestei Metodologii va fi format din:
– Geta Eftimie – Biblioteca V.A. Urechia – Galaţi
– Elena Chiaburu – Biblioteca FEAA – Iaşi
– Ioana Şuta – BCU – Cluj
– Eugenia Cişmaru – Şcoala Generală ‘Nicolae Titlulescu ‘ – Caracal
– Mihaela Manolache şi Andreea Războiu – Biblioteca Naţională
– Viorica Iepureanu şi Alexandra Enescu – BCU “Carol I“ – Bucureşti
– Valentina Ardelean – BCU – Timişoara

Forma finală a metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de către toate tipurile de biblioteci va fi concretizată în întâlnirea Secţiunii din cadrul Conferinţei ABR din toamnă.

Mulţumim doamnei director Gilda Drăgănescu şi doamnei Mirela Ambros pentru organizarea acestei întâlniri în condiţii deosebite în cadrul Bibliotecii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Iaşi.

Vineri, 13 iunie 2008

Ora 9.00 – Testarea Modulului de Achiziţie din programul Aleph la BCU-Iaşi

Mulţumim colegilor din Departamentul de Achiziţii – d-nului Paul Ichim şi d-nei Carmen Pavel pentru prezentarea modulului de achiziţii din programul Aleph.

Preşedintele Secţiunii Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor,
Viorica Iepureanu