RAPORT DE ACTIVITATE FILIALA ABR VASLUI (2017-2018)

  1. Consfătuirea anuală a bibliotecarilor şcolari din judeţul Vaslui

* S-au prezentat noutățile de la Conferința Națională ABR (Cotizația anuală a membrilor i-a întristat pe colegi, fiind mai mare decât în anii trecuți).

  1. Participări directe sau cu lucrare, organizare și coordonare: conferințe, consfătuiri, simpozioane:

* 6-8 septembrie 2017-Participare la Conferința Națională ABR „Biblioteci, Societate, Multiculturalitate, Brașov.

* 21.10.2017 – Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare la CCD Vaslui.

* Noiembrie, 2017 – Participare la Conferința Națională, Buziaș.

* 15.12.2017 – Organizarea simpozionului regional Rolul complementarității educației formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului, ediția a V-a, 2017, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, CCD Vaslui.

* 20.12.2017 – Concurs județean „Datini și obiceiuri”, editia a XI-a, organizat la Școala Gimnazială Bacesti.

14.02.2018 – Ziua Internațională a Donației de Carte! la CCD Vaslui.

7.03.2018 – Activitate metodico-științifică de perfecționare a bibliotecarilor școlari din județ, cu tema “Rolul bibliotecii/CDI în promovarea proprietății intelectuale”, cu participarea doamnei metodist, Laura Rudeanu, CCD București.

Martie 2018 – Concurs Național de Creație literară și Plastică” Ion Creangă, cel mai frumos mărțișor al românilor”, ediția a XI-a, la Școala Gimnazială “Constantin Parfene” Vaslui.

21 aprilie 2018 – Simpozion interjudețean organizat de CCD “George Tofan” Suceava în parteneriat cu Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava – a VII-a ediție „Repere actuale în activitatea bibliotecarilor școlari și a responsabililor CDI “ cu participarea membrelor ABR – filiala Vaslui (Luminița Zuran, Valentina Lupu).

* 23.04.2018 – În toate bibliotecile școlare au fost organizate activități știintifice cultural-educative dedicate Zilei Bibliotecarului și a Cărții”.

* Simpozion „În lumea minorităților”, organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, în parteneriat cu CCD Vaslui – Mai 2018.

* Simpozion Internațional „Educația de calitate – o preocupare a școlii de azi”, organizată de Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui în parteneriat cu ISJ Vaslui și CCD Vaslui.

15-16.05.2018 – participare la Conferinţa Naţională-Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI

* Schimb de bune practici, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti cu lucrarea “Repere metodice privind activitatea cultural-educativă a bibliotecarului școlar” cu lucrări: Zuran Luminița Ludmila, Marcu Angelica Marcela, Grama Liliana, Savuc Mihaela, Lupu Valentina.

* Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” din Zorleni, implementează proiectul  ”TURN OFF”,  în perioada 01.09.2017 – 31.08.2019, proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar – proiecte doar între școli, finanţat  de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+.

* În perioada activității transnaționale din cadrul liceului nostru se va desfășura Simpozionul Internațional  „Generaţia Touch-Screen şi viaţa socială” pe data de 12 octombrie 2018, organizat în cadrul Proiectului “Team Up & Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun”, acronimul-TURN OFF, număr de referință: 2017-1-PL01-KA219-038446_4, finanţat de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+.

  1. Cercuri metodice:

– Importanța cărții și a lecturii în viața copiilor și a tinerilor, organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, bibliotecar Cecilia Vasilescu.

– „Lectura la adolescenti, între obligație și plăcere”, organizat la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, bibliotecar, Ţâncovici Elena.

  1. Şedinţe de lucru, periodice cu bibliotecarii metodişti zonali: 12.12.2017, 14.02.2018.
  2. Consultanţă de specialitate pentru bibliotecarii şcolari din judeţ – permanent.

Președinte Filiala Vaslui a ABR,

Valentina Lupu