Raport de activitate al Secţiunii Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar

Raport de activitate

2016

Secţiunea Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar

Preşedinte secţiune Camelia Boca

 • S-au organizat două şedinţe de lucru: la Biblioteca Universităţii din Baia Mare (14 aprilie 2016) şi la Biblioteca Universităţii din Galaţi (19 mai 2016). În cadrul acestora s-au prezentat următoarele lucrări:

 

 

 

– Succintă prezentare a celei de a XIV-a Conferinţe a secţiunii ILL/DD a IFLA, Camelia Boca

– Prezentare a KOHA, Mioara Voncilă

– Reguli de bază în Împrumutul Intrebibliotecar. Camelia Boca

– Istoricul C.U.N.B.M., Laura Varga

– Statistica Împrumutului Interbibliotecar la Biblioteca Judeţeană din Baia Mare, Alina Lemnean

– Împrumutul interbibliotecar în Biblioteca Universităţii din Baia Mare, Gabriela Both

– Problematica serviciului de periodice la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Monica Costea

– Împrumutul Intrebibliotecar – noi tendinţe, Ionela Burz

– Serviciile oferite de Biblioteca Universităţii din Suceava, Anişoara Budui

 • La şedinţa organizată în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR (Timişoara, 6, 7 septembrie 2016) s-au prezentat următoarele lucrări:

– Accesibilitatea persoanelor cu nevoi special în bibliotecă

– Utilizatori şi servicii inovatoare în bibliotecile universitare tehnice, dr. Mihaela Popescu

– Împrumutul interbibliotecar – noi tendinţe, Ionela Burz

– Servicii de Comunicare a colecţiilor în Biblioteca Naţională a României – studiu de caz, Nicoleta Corpaci

– Număr total de participanţi la cele trei şedinţe: 115 (bibliotecari din biblioteci universitare, şcolare, publice, din Baia Mare, Galaţi, Iaşi, Suceava, Oradea, Cluj Napoca, Timişoara, Bucureşti şi de la Biblioteca Naţională a României)

–  Probleme dezbătute:

 • Recuperarea publicaţiilor
 • Deontologia Relaţiilor cu publicul
 • Modalităţi de atragere a publicului la lectură
 • Legislaţia Împrumutului Interbibliotecar
 • Problematica Împrumutului Interbibliotecar
 • Agenţi nocivi în mediile de bibliotecă
 • Ameninţarea acestor agenţi nocivi
 • Problemele generate de creşterea tarifelor poştale
 • Problematica împrumutului publicaţiilor din  Depozitul Legal

– Probleme propuse spre rezolvare:

 • întocmirea unei liste la nivel naţional cu bibliotecile participante la sistemul de Împrumut interbibliotecar cu condiţiile fiecăreia
 • întocmirea unui regulament de Împrumut intrebibliotecar
 • întocmirea unei liste cu reguli de Împrumut Intrebibliotecar
 • o mai bună promovarea a Împrumutului intrebiotecar
 • găsirea unei modalităţi de diminuare a costurilor de transport internaţional