Raport de activitate al filialei Vaslui a ABR 2011-2015

În perioada 1 septembrie 2011 – 20 mai 2015, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale în Filiala Vaslui a ABR:

 

I. Perfecţionarea prin participări la conferinte, simpozioane:

 • Participări ale membrilor filialei la Conferinţele Naţionale ale ABR: Bibliotecile în societatea cunoaşterii la Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 7-9 septembrie 2011; Traditie si inovare, Galaţi, 29-31 August 2012; Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură, Oradea4-6 septembrie 2013; Bibliotecile – acces deschis la educaţie şi cultură, Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2014;
 • Participare la Salonul International de carte pentru copii si tineret, Chisinău, 27 aprilie 2012;
 • Participări ale membrilor filialei la Conferinţa Naţională Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare, ediţia I-V, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara prin specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, Liceul Teoretic Buziaş prin Centrul de Documentare şi Informare (Genez Viorica, Zuran Luminiţa, Grama Liliana, Lupu Valentina);
 • Şedinţe de lucru în cadrul Consiliului Naţional de Conducere al ABR – 2011/2012/2013/2014/2015;
 • Participare la Simpozionului regional Educatia nonformală – punte de legătură  între teorie si practică, în cadrul săptămânii dedicate Festivalului National al Sanselor Tale  –  România 2014, editia a XV-a cu tema”  Oportunităti  de dezvoltare personală prin educatie nonformală”, în perioada 24- 30 noiembrie 2014;
 • Participare la Simpozionului regional Rolul complementarităţii educaţiei formalenonformale în dezvoltarea personală a elevului, organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, noiembrie 2013, 2014 (Visu Veronica Liliana, Dascălu Emilia, Tîncovici Alina, Păduraru Maria, Munteanu Liviu, Vesel Adrian, Rădescu Corina, Lupu Valentina, Zuran Luminiţa);
 • Evenimentul National O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Natională a României, cu ocazia inaugurării noului sediu, 23-27 aprilie 2012 şi în mai 2012 vizită documentară cu participarea Filialei ABR Vaslui ;
 • Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic Biblioteca_şcolar@realitate.perspective, organizată de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, sub egida ABR şi MEN, cu sprijinul ISJ şi a autorităţilor locale, 23–24 mai 2013 (Munteanu Liviu, Lupu Valentina);
 • Dezbaterea publică a proiectului de modificare a Legii bibliotecilor, vizând în principal bibliotecile şcolare şi centrele de informare şi documentare, s-a desfăşurat la Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti, 22 noiembrie 2012;
 • Dezbaterea publică a Fisei cadru de evaluare a activitătii bibliotecarului scolar în vederea obtinerii gradatiei de merit, 1.04.2015;
 • Consfătuirile anuale ale bibliotecarilor şcolari din judeţul Vaslui 2011/2012/2013/2014;
 • Consfătuirea anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Vaslui, Biblioteca Judeteana “N.M. Spatarul” Vaslui;
 • Biblioteca anului – 2014 cu participarea următorilor bibliotecari: Zuran Luminiţa Ludmina, Rotoaru Iuliana Cezarina, Marcu Angelica Marcela, Vîlciu Mariana, Găluşcă Irina, Vesel Valentin;
 • Schimburi de experienţă cu filialele: Bacău, Iaşi, Suceava, Timişoara,Dolj, Bihor, Bistriţa- Năsăud, Alba, Dâmboviţa, Ilfov, Bucureşti;

Cercuri metodice, 2011 – 2015, la care au participat toti bibliotecarii şcolari şi cadre didactice având în gestiune biblioteci şcolare:

2011/2012: nov. 2011 – Lic. Ped. “Al. Vlahuta” Barlad  – bibl. Veronica Aioanitoaiei,  mai 2012 – Biblioteca  Nationala a Romaniei;

2012/2013: 15 nov.2012 – Colegiul National “Cuza-Voda” Husi – bibl. Irina Galusca, mai 2013 – Scoala Gimnaziala “C. Motas” Vaslui – bibl. Veronica Liliana-Visu;

2013/2014: nov.2013 – Liceul “Emil Racovita” Vaslui – bibl. Mihaela Ghiga, mai 2013 – Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi – bibl. Angelica Marcu;

2014/2015: nov.2014 – Lic. Tehnologic “N. Iorga” Negresti – bibl. Gabi Moga,  29 mai 2015 – schimb de experienta judetul Suceava.

 • Şedinţe de lucru cu bibliotecarii metodişti zonali;
 • Şedinţe de lucru  zonale: Bârlad, Huşi, Vaslui

II. Perfecţionarea prin programe de perfecţionare:

Cursuri de formare

Filiala ABR Vaslui a organizat următoarele cursuri de formare continuă, util bibliotecarilor şi profesorilor documentarişti din structurile infodocumentare, sub genericul : “Societatea informaţiei şi a cunoaşterii” .

Modulele parcurse au fost :

 • Cultura informaţiei
 • Prelucrarea informatizată în Isismarc
 • Elaborarea proiectelor pentru structurile infodocumentare
 • Managementul proiectului cultural

Formatorii Elena Leonte, expert şi evaluator european în infodocumentare, Marinescu Nicoleta, manager şi evaluator european în infodocumentare, ing. Marinela Covaci au contribuit la îmbogăţirea competenţelor din domeniile :  informare, comunicare, management, tehnologii, conform cerinţelor europene.

La încheierea cursurilor au fost prezenţi : doamna conf. dr. Elena Tirziman, director general Biblioteca Naţională a României şi domnul prof.dr. Mircea Regneală din partea ABR, care au remarcat preocuparea filialei ABR Vaslui pentru formarea iniţială dar şi continuă a membrilor săi, pentru dobândirea unor competenţe utile specialistului din infodocumentare.

 

 • Managementul proiectelor de bibliotecă – 2013; Cultura informatiei – 2013;
 • participarea la Workshopuri cu temele: Biblioteci digitale & Cataloage electronice şi Legislaţia & Formarea profesională şi Statistica de bibliotecă în cadrul Zilelor bibliotecarului
 • training profesional în cadrul atelierului: Tehnici de promovare a bibliotecii si a bibliotecarului, Blogul bibliotecii;
 • Perfecţionarea prin organizarea de manifestări culturale, conferințe, simpozioane:
 • Aniversarea Casei Corpului Didactic Vaslui – 40 de ani de activitate neintrerupta * 1-5 octombrie 2012. Au participat membrii filialei ABR Vaslui, invitat de onoare, director, prof. Carmen Pesantes – BPN “I.C. Petrescu” Bucuresti – preşedinta secţiuni tehnici pedagogice,  primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Paval, director, prof. Gelu Voicu Bichinet –Biblioteca Judeteana “N. Milescu Spatarul” Vaslui.
 • Manifestări educational-culturale înscrise în programul Să ştii mai multe, să fii mai bun!, 2-6 aprilie 2013/2014/2015- participarea bibliotecarilor la Concursul Naţional Biblioteca Anului;
 • Organizarea Sesiunilor interjudeţene Identităţi biblioteconomice în context educaţional 23 aprilie 2012, Cultura SMART în bibliotecă23 aprilie 2013, Profesionalism şi etică în bibliotecă – 23 aprilie 2014, 2015;
 • Eveniment naţional Noaptea Bibliotecilor Româneşti – 23 aprilie 2013/2014/2015 mediatizate în presă şi pe blog, după ce au avut loc în toate unităţile şcolare;

III Participări la lansări de carte:

 • Cercetări documentare, Iaşi: Editura PIM, 2011;
 • Lansarea Ghidului de Cultura informației, BNR, 24.01.2011);
 • Ghidul Bibliotecilor Şcolare şi C.D.I. din Invăţământul Preuniversitar Româmesc, Bucureşti: ABR, 2012;
 • Proceduri în biblioteca şcolară, Suceava: Editura Gheorghe Tofan, 2013;
 • Ghidul Bibliotecarului Şcolar. Eurocompetenţe profesionale, Iaşi: Editura Ştef, 2014;
 • Tratat de biblioteconomie vol. I; vol.II – partea I, Bucureşti ABR, 2013, 2014;
 • Participări la lansarea de carte – Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri, vol. I şi II, Nicoleta Marinescu, Muzeul Unirii Iaşi, 11 noiembrie;
 • Lansare de carte cu participarea autorilor laZiua Bibliotecii USV”, 22 aprilie 2013- Misterele Cuvintelor, ediţia a II-a, Editura Logos, Bucureşti, 2013, Alexandru CIOLAN;
 • Lansare de carte: În ziua de 3 iunie 2011, în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic „Spiru Haret”Iaşi, ediţia a 2-a, a avut loc lansarea cărţii prof. documentarist Laura Mihaela Andrei intitulată „Casa dascălilor ieşeni-trecut şi prezent”, autoarea făcând o incursiune în istoria centrului de formare pentru învăţământul preuniversitar ieşean.

Au fost prezenţi : Elena Leonte, expert şi evaluator european în infodocumentare, Nicoleta Marinescu, manager şi evaluator european în infodocumentare. ABR a fost reprezentat de prof. Valentina Lupu, vicepreşedinta, preşedinta filialei Vaslui ABR. Moderatori au fost directoarea Casei Corpului Didactic Iaşi prof.Lidia Andronache, şi metodist prof. Ileana Savinescu. Monografia a apărut la editura Casei Corpului Didactic Iaşi.

IV. Elaborare lucrări:

 • Cercetări documentare, Iaşi: Editura Pim, 2011;
 • Materiale prezentate de membrii ABR pentru Ghidului bibliotecilor scolare si al centrelor de documentare din învătământul preuniversitar românesc, 2012, ISBN 978-973-85962-6-9 si publicarea centralizatorului national pe 2012 în baza rezultatelor obtinute prin acest ghid, ecouri în presa locală;
 • Participare cu materiale la Comunicare şi cuminecare în bibliotecile şcolare sucevene ISBN 978-973-1862-99-6;
 • articole în volumele de la Sesiunile judeţene de comunicări ştiinţifice şi referate ale CCD Vaslui,  
  • Creativitate și inovație în învățământ ;
  • Educaţie şi cultură europeană;
  • Tendinţe contemporane în educaţie;
  • Competențe în evaluare pentru școala românească;
  • Educaţia de calitate – o preocupare a şcolii de azi 2011-1015;
  • Articole la revista Biblioteca 2011-2015.

V. Colaborare cu instituţii şcolare, de cultură şi parteneri media:

 • § ISJ Vaslui, CCD Vaslui;
 • § presa locala, judeteana, nationala si internationala, radio Iasi;
 • § Centrul Eminescu Barlad;
 • § Casa Corpului Didactic Iasi;
 • § Casa Corpului Didactic Suceava;
 • § Casa Corpului Didactic Bacău;
 • § Casa Corpului Didactic Timiş;
 • § Casa Corpului Didactic Dolj;
 • § Casa Corpului Didactic Teleorman;
 • § Casa Corpului Didactic Olt;
 • § Casa Corpului Didactic Bistrita Nasaud;
 • § Casa Corpului Didactic Alba;
 • § Casa Corpului Didactic Dambovita;
 • § Casa Corpului Didactic Ilfov;
 • § Casa Corpului Didactic Bucuresti;
 • § Biblioteca Pedagogica Nationala “I.C. Petrescu” Bucuresti;
 • § BCU – Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara.

VI. Organizarea expozitiilor tematice cu ocazia diferitelor evenimente:

 • o ·Ziua Internaţională a profesorului – Sesiune de comunicări la CCD Vaslui;
 • Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare – 22 octombrie 2011/2012/2013/;
 • Ziua Casei Corpului Didactic Vaslui, noiembrie;
 • Marea Unire a Românilor – 1 decembrie 2011/2012/2013/2014;
 • Ziua Caselor Corpului Didactic din România;
 • Eminescu – mereu contemporan – 15 ianuarie 2011/2012/2013/2014/2015;
 • Ion Luca Caragiale – 1 februarie 2011/2012/2013/2014/2015;
 • § Ion Creangă – 1 martie 2011/2012/2013/2014/2015;
 • § Nichita Stănescu – martie 2011/2012/2013/2014/2015;
 • § Ziua Europei – mai 2011/2012/2013/2014/2015;
 • § Lucian Blaga – mai 2011/2012/2013/2014/2015;
 • § O lume minunată pentru copii – iunie 2011/2012/2013/2014;

VII. Informatizare: ISIS MARK 21: CCD Vaslui, Grup Scolar Industrial “Al.I.Cuza” Barlad – formatori:

Marinela Covaci – Biblioteca Nationala a Romaniei;

Nicoleta Marinescu – Iasi.

VIII. Parteneriate educaţionale încheiate de bibliotecile şcolare/CDI-uri/universitatea cu instituţii de învăţământ similare din ţară şi străinătate (Republica Moldova) si ale administraţiei locale.

IX. Principalele evenimente cultural‐educative planificate pentru anul şcolar 2014‐2015:

–  Biblioteca Casei Corpului Didactic organizarea şi funcţionarea în bune condiţii;

– Completarea studiilor de specialitate pentru membrii noi intraţi în ABR;

– Participarea în proporţii de 50% a membrilor ABR de la Conferinţa Naţională ABR de la Iaşi.

 

Întocmit de preşedinte Filiala Vaslui a ABR,

prof. Valentina LUPU