Raport de activitate al filialei Sălaj a ABR 2011-2015

În perioada 1 septembrie 2011-martie 2015, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi în ABR- Filiala Sălaj.

 

1. Perfecționare prin participare la conferinţe, simpozioane:

 • Traditie şi inovare, Galaţi 29-31 august 2012;
 • Conferinţa Naţională a bibliotecarilor Şcolari ai Casei Corpului Didactic Biblioteca_scolar@realitate.perspective, organizată la Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgovişte, mai 2013;
 • Simpozion interjudeţean „Ioan Rus” – 27 martie 2015;
 • Activitate metodică judeţeană organizată de CCD Sălaj „Educaţia outdoor – definiţii şi exemple practice de integrare a acestuia în cadrul curriculum-ului şcolar”, martie 2015;
 • Participarea la Cercul literar al cadrelor didactice din Sălaj, activitate lunară organizată de CCD Sălaj; 2011/2012/2013/2014/2015;
 • Consfătuirile anuale ale bibliotecarilor şcolari din judetul Sălaj 2011/2012/2013/2014;
 • Activitate metodică-Biblioteca şcolară – cheie către trecut, prezent şi viitor, CCD Sălaj, octombrie 2013;
 • Activitate metodică – CDI-Spaţiu ideal de informare şi documentare, mai 2014;
 • Cercuri metodice, 2011-2015, la care au participat bibliotecarii şcolari şi profesorii documentarişti din judeţ;

2011/2012: Sem. I – Şcoala Generală „Porolissum” Zalău, bibliotecar Camelia Mureşan;

Sem. II – Biblioteca şcolară – tradiţie şi modernitate, CCD Sălaj;

2012/2013: Sem. I – Colegiul Tehnic „A.P. Ilarian” Zalău, bibliotecar Adela Lobonţ;

Sem. II – Lic Teh. Nr. 1 Surduc, bibliotecar Ioan Dîngă;

2013/2014: Sem. I – Şc. Gim. „Lucian Blaga” Jibou, bibliotecar Maria Gîrboan;

Sem. II – Lic. Teh. „L. Rebreanu” Hida, bibliotecar Liuţa Fetea;

2014-2015:  Sem. I – Şcoala Gim. „Bathory Istvan” Şimleu Silvaniei, bibliotecar Nagy Edit;

Sem. II – Lic. ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, bibliotecar Anca Şandor.

2. Cursuri de formare:

Martie 2015: Relaţii publice şi comunicare (curs pentru toţi bibliotecarii din judeţ).

 1. Elaborare lucrări:
 • Articol revista „Şcoala Noastră” Ediţia IV-a, Nr. 11-12/2013;
 • Buletin informativ: Biblioteca – Spaţiu de atitudine (de uz intern), buletin editat de CCD Sălaj, conţine articole scrise de bibliotecarii şcolari din judeţ. 2011/2012/2013/2014/2015;
 • Articol în volumul: Zalău. Cultură şi spiritualitate, Ed. Porolissum, 2013.

2. Colaborare cu instituţii şcolare, de cultură şi parteneri media:

 • Inspectoratul Şcolar Sălaj;
 • Biblioteca Judeţeană Sălaj;
 • Muzeul de istorie Sălaj;
 • Centrul Judeţean de resurse umane Sălaj;
 • Centrul de cultură Sălaj.

3. Organizarea expoziţiilor tematice cu ocazia diferitelor evenimente:

 • Zilele învâţământului sălăjean – nov. 2011/2012/2013/2014/2015;
 • Marea Unire a Românilor – 1 Decembrie 2011/2012/2013/2014/2015;
  • Eminescu – ianuarie 2011/2012/2013/2014/2015;
  • I.L. Caragiale – februarie 2011/2012/2013/2014;
  • Ion Creangă – martie 2011/2012/2013/2014/2015;
  • Ziua Europei – mai 2011/2012/2013/2014/2015;
  • Ziua Internaţională a bibliotecilor şcolare – octombrie 2011/2012/2013/2014/2015.

4. Parteneriate:

 • Icoane pe sticlă-tradiţii şi obiceiuri la români-2012/2013/2014/2015, proiect realizat cu sprijinul şcolilor şi liceelor din judeţ, în scopul dezvoltării potenţialului creativ, artistic şi plastic al elevilor;
 • „Biblioteca – Fereastră pentru viitorul meu”. Program cultural, recreativ, educativ, filantropic -2012/2013, parteneriat realizat cu Protopopiatul ortodox Zalău, ce a avut ca scop familiarizarea elevilor cu mediul şi atmosfera din cadrul bibliotecii Casei Corpului Didactic Sălaj.

5. Excursii:

 • 23 aprilie 2014 – Mănăstirea Strâmba Sălaj.

 

Întocmit de Președinte ABR filiala Sălaj,

Rodica Turc,

bibliotecar CCD Sălaj