Raport de activitate al Filialei Dâmboviţa a ABR 2011-2015

În primul rând doresc să vă mulţumesc vouă, colegilor, pentru că aţi fost alături în acest mandat.

Graţie colegilor bibliotecari şcolari conduşi de Elena Manuela Dragoş, care este şi membru în Comisia de Cenzori a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, filiala noastră a desfăşurat de-a lungul acestui mandat mai multe activităţi, din care menţionez:

 

2011

„Sărbătorile Pascale la români”, cerc metodico-ştiinţific al profesorilor documentarişti, activitate judeţeană, la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Vişina (28 aprilie 2011);

„Valori prahovene. Nichita Stănescu sau îngerul alb al literaturii române”, activitate metodică interjudeţeană a bibliotecarilor şcolari, CCD Dâmboviţa în parteneriat cu CCD Prahova (20 ianuarie 2011);

„Managementul proiectelor de bibliotecă”, cerc metodico-ştiinţific al bibliotecarilor şcolari, activitate judeţeană, organizat la Şcoala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” Târgovişte (24 martie 2011);

„Pledoarie pentru carte”, simpozion judeţean/concurs judeţean, organizat la Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte, în parteneriat cu bibliotecile şcolare (aprilie: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015);

„Exprimă-ţi talentul!”, proiect educativ judeţean la Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa, în parteneriat cu CCD Dâmboviţa, bibliotecile şcolare (octombrie 2011 – iunie 2012, octombrie 2012- iunie 2013);

– Consfături anuale ale bibliotecarilor şcolari, activitate metodică judeţeană la CCD Dâmboviţa (octombrie: 2011, 2012, 2013, 2014);

„Imaginea bibliotecii, din perspectiva proiectelor educaţionale”, cerc metodico-ştiinţific, activitate judeţeană, la Şcoala “Mihai Viteazul” Pucioasa (16 decembrie 2011).

 

2012

„Sprijinirea şi motivarea elevilor în actul auto-instruirii şi atingerea performanţei şcolare prin intermediul bibliotecii”, cerc metodico-ştiinţific, activitate judeţeană, la Liceul „Constantin Brâncoveanu” Târgovişte (29 martie 2012);

„Mărţişor între tradiţie şi mediu”, proiect judeţean, organizat de Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea” Târgovişte, în parteneriat cu bibliotecile şcolare (martie: 2012, 2013, 2014, 2015);

„Sincretismul artelor în spaţiul bibliotecii şcolare”, activitate la nivelul liceului, organizată la Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte (5 octombrie 2012);

„Îmi place să citesc”, activitate la nivelul şcolii, organizată la Şcoala Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni (29 octombrie 2012);

„Sus române, ridică-ţi fruntea, căci azi eşti liber în ţara ta!”, concurs judeţean organizat de  Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgovişte, în parteneriat cu bibliotecile şcolare (decembrie 2012);

 

2013

–      „Biblioteca şcolară-realitate.perspective”, conferinţă naţională, organizată la CCD Dâmboviţa, în parteneriat cu ABR, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C.Petrescu” Bucureşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgovişte, Liceul Tehnologic „Aurel Rainu” Fieni, Primaria Municipiului Târgovişte (23-24 mai 2013);

„Iniţiere în cercetarea documentară”, activitate la nivelul liceului, organizată la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Vişina (17-23 octombrie 2013);

„Parteneriatul biblioteci şcolare-biblioteci publice. Noi modalităţi de formare şi informare”, activitate metodico-ştiinţifică judeţeană, organizată la CCD Dâmboviţa, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa (25 octombrie 2013);

„Imaginea bibliotecii – atitudini, opinii, experienţe, aşteptări”, cerc metodico ştiinţific al bibliotecarilor şcolari, organizat la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgovişte (noie mbrie 2013).

 

2014

„Eco Natura”, activitate educativă, în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească Titu, organizată de Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Vişina (23 aprilie 2014);

„Bibliotecarul şcolar – consilier cultural educativ pentru elevi”, cerc metodico-ştiinţific la Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găeşti (28 aprilie 2014);

„Schimb de bune practici în structuri infodocumentare”, activitate metodico-ştiinţifică în parteneriat cu CCD Bucureşti (23 mai 2014);

„Managementul activităţilor CDI”, cerc metodico-ştiinţific (mai 2014);

– Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare. Noutăţi editoriale, metodică, prezentare de carte (6 iunie 2014);

“Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare. Biblioteca şcolară – hartă de idei”, activitate metodico-ştiinţifică în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa şi Centru Europe Direct Târgovişte (30 octombrie 2014);

“Impactul bibliotecii şcolare/CDI-ului asupra actului didactic”, cerc metodico-ştiinţific, la Şcoala Gimnazială Corneşti (11 noiembrie 2014);

 

2015

– Managementul bibliotecii şcolare/CDI-ului, cerc metodico-ştiinţific la Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte (25 martie 2015);

„Formarea abilităţilor de lectură la vârste timpurii. Pregătirea copilului pentru experienţa de cititor”, activitate metodico-ştiinţifică în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Grădiniţa cu PP Nr. 15 Târgovişte şi Şcoala Gimnazială „Radu cel Mare” Găeşti (29 martie 2015);

„CDIdei în cărţi. Proiect interjudeţean. Activitatea CDI-urilor în anul şcolar 2014-2015”, activitate metodică în parteneriat cu CCD Sibiu (20 mai 2015);

 

Activităţi ale Bibliotecii Judeţene “Ion Heliade Rădulescu”, director conf. univ. dr. Agnes Erich:

 

2013

– 70 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Judeţene “Ion Heliade Rădulescu”;

– Halloween la bibliotecă.

2014

– Ziua Bibliotecarului din România, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor şi Ziua Forţelor Terestre – în colaborare cu Biblioteca Universităţii “Valahia” din Târgovişte;

– Programul „Vacanţă la bibliotecă”;

– Zilele Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa.

2015:

– Programul „Lecturi publice”, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni;

„Atelier de presă. Introducere în presa scrisă şi vorbită”, activitate în cadrul proiectului „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”;

– evenimentul „Mama – simbol al tuturor începuturilor”, în cadrul proiectului „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”;

„Persoane şi locuri de poveste. Tehnici de interviu şi reporting”. Activitatea face parte din proiectul „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”;

„Flashmob de promovare a lecturii”, în cadrul programului dedicat Zilei Bibliotecarului din România şi Zilei Mondiale a Cărţii;

 

Voi încheia prezentând câteva date statistice ale blogului nostru, care a devenit popular şi în afara graniţelor României:

http://rizescubogdan.wordpress.com/category/abr/:

2011: 3305 vizualizări;

2012: 3436 vizualizări, din care 794 din afara României;

2013: 2940 vizualizări, din care 105 din afara României;

2014: 1273 vizualizări, din care 58 din afara României;;

2015 (iunie): 605 vizualizări, din care 98 din afara României;

 

ABR DÂMBOVIŢA,

BOGDAN RIZESCU