Raport de activitate al filialei Brașov a ABR 2011-2015

Activitatea Asociaţiei Bibliotecarilor din România – filiala Braşov s-a desfăşurat încercând să se ţină în permanenţă seama de obiectivele stabilite, politica de priorităţi, diversitatea situaţiilor, condiţiile locale, precum şi de îndeplinirea anumitor sarcini care privesc inovarea managerială şi creşterea prestigiului asociaţiei.

În perioada 1 septembrie 2011–24 aprilie 2015, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale în Filiala ABR. Braşov:

I. Participări la conferințe, simpozioane şi workshop-uri:

A. Conferințe

Conferințele Naționale ABR:

– 2011 – 7-9 septembrie – Sibiu: Bibliotecile în societatea cunoașterii

– 2012 – 29-31 august – Galați: Tradiție și inovare

– 2013 – 4-6 septembrie – Oradea: Biblioteca – cercetare, cunoaștere, cultură

– 2014 – 3–5 septembrie – Cluj-Napoca: Bibliotecile – acces deschis la educație și cultură

 

Conferințele Internaționale de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării BIBLIO:

BIBLIO Braşov 2011: 02-04 iunie, Braşov: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării – Inovare în Biblioteci – http://webbut.unitbv.ro/biblio2011/index.html

BIBLIO Braşov 2012: 06-08 iunie, Braşov: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării – Inovare în Biblioteci – http://webbut.unitbv.ro/biblio2012/

– BIBLIO Braşov 2013: 03-05 iunie, Braşov: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării – Inovare în Biblioteci – http://www.bzb.ro/stire/biblioteca-viitorului-muzeu-sau-doar-electronica-a1138

La aceste conferinţe, alături de bibliotecarii universitari care au fost organizatorii evenimentelor, au participat şi bibliotecarii şcolari,  atât la lucrările in plen cât şi la activităţi conexe conferinţei:

La conferinţa desfaşurată în perioada 2-4 iunie 2011, Angela Repanovici şi Simona Clinciu au participat în coautorat cu lucrarea “School Libraries Computerization in the County of Braşov”

De asemenea, pe lângă lucrările propriu-zise ale conferinţei, s-a organizat o activitate conexă pentru bibliotecarii şcolari: Masa rotundă “Structurile info-documentare în triada şcoală-bibliotecă-familie”, desfăşurată la Biblioteca Judeţeană în Sala Baiulescu.

Ca şi în anul precedent, la conferinţa, desfăşurată în perioada 6-8 iunie 2012, pe lângă lucrările conferinţei, s-a organizat o activitate conexă pentru bibliotecarii şcolari: Masa rotundă „Proiecte de cercetare bibliografică în bibliotecile şcolare şi CDI- urile din judeţul Braşov”.

 

Conferințele Internaționale QQML, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries:

– 24-27 mai 2011 la Atena, Grecia

– 22-25 mai 2012 la Limerik, Irlanda

– 4-7 iunie 2013  la Roma, Italia

– 27-30 mai 2014 la Istanbul, Turcia

– 25-29 mai 2015 la Paris, Franta

 

Conferințe IFLA: 2012 – Helsinki, Finlanda şi 2014 – Lyon, Franța

Conferințe de Cultura Informaţiei:

– A doua Conferinţă Internaţională despre Cultura Informaţiei organizată în România, 14-15 aprilie 2011, Sibiu – http://bcu.ulbsibiu.ro/conference/

– ECIL, European Conference on Information Literacy, 22-25 octombrie 2013, Istanbul, Turcia

– ECIL, European Conference on Information Literacy, Dubrovnik, Croația, 2014

 

Alte conferințe:

Conferinţa cu tema Formarea continuă a bibliotecarilor în Statele Unite ale Americii şi Canada, 23 septembrie 2011, Braşov.

Prelegerile au fost susţinute de specialişti şi profesori universitari americani: Leonard Kniffel (redactor şef la revista American Libraries, Chicago, Illinois) – “Douăsprezece motive pentru care bibliotecile sunt utile ţării”; Joseph Mika (Profesor la School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit, Michigan) – “Acreditarea facultăţilor de biblioteconomie şi ştiinţa informării”; Irene Owens (decan School of Library and Information Science, North Carolina Central University, Durham, Carolina de Nord) – “Evaluarea învăţământului de biblioteconomie şi ştiinţa informării: productivitate, calitate şi marketing”; Marianne Hartzell (consultant Hartzell-Mika Consulting, East Lansing, Michigan) – “Asociaţiile profesionale şi dezvoltarea profesională”; Hermina Anghelescu (Conferențiar la School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit, Michigan) – “Învăţământul de biblioteconomie şi ştiinţa informării în Statele Unite ale Americii şi Canada: Tendinţe în secolul XXI”.

Conferinţa ANELIS Plus 2014: Accesul la Literatura  Ştiinţifică: Documentare. Publicare. Evaluare, 29-31 octombrie 2014, Cluj-Napoca.

 

B. Simpozioane, workshop-uri şi sesiuni de lucrări ştiinţifice

–  Simpozionul Judeţean al bibliotecarilor şcolari, organizat de Liceul Tehnologic “Malaxa” Zărneşti în colaborare cu CCD. Braşov şi filiala Braşov a AB.R, în perioada 2011-2015, după cum urmează:

  1. 2011 – Rolul bibliotecii în educaţia afectivă a elevilor faţă de păstrarea tradiţiilor locale, 18.03.2011, Zărneşti
  2. 2013 – Rolul bibliotecii şcolare în dezvoltarea spiritului cultural-artistic al elevilor, 30.05.2013, Zărneşti
  3. 2014 – Să vorbim despre multiculturalism într-o Europă a cunoaşterii, 23.05.2014, Zărneşti
  4. 2015 – Bibliotecarul – Profesorul – Elevul – cheia pentru reuşită, 15.05.2015, Zărneşti.

Participarea colegilor noștri la acest simpozion, care a devenit de acum o frumoasă tradiţie judeţeană, a fost tot mai numeroasă de la an la an, atât ca prezenţă cât şi ca prezentare de lucrări.

– Participare la IDEI Exploratory workshop: Inovatory approach about information literacy and open access, 2012 Universitatea Transilvania Braşov.

–  Workshopul Statistica în sprijinul directorilor de bibliotecă, coordonat de profesorul Tord Høivik, Universitatea din Oslo, Norvegia (Statistics as a Leadership Tool for Advocacy), organizat de Universitatea Transilvania Brașov, 24-25 iunie 2013 – au  participat 20 directori de biblioteci din România.

–  Participarea bibliotecarilor universitari la Programul Tempus de Promovare a Culturii Informației în Ţările Balcanice, 16-22 iunie 2013, Kosovo.

– Participarea bibliotecarilor universitari și școlari la lucrările Secțiunii Cultura Informației, 25 iunie 2013, Aula Universității Transilvania din Brașov.

Tema întrunirii a fost „Cultura Informației și Accesul Deschisși s-au prezentat următoarele comunicări:

– Angela REPANOVICI (Universitatea Transilvania din Brașov) – Cultura informației, noul vector al cunoașterii în Societatea Informației

– Nicolaie CONSTANTINESCU (kosson.ro) –OpenAIRE, pilotul pentru Acces Deschis în Europa

Robert CORAVU (ABR) – Abordări ale culturii informației și accesului deschis în publicații seriale românești din domeniul biblioteconomiei și științei informării (2002-2011): o analiză bibliometrică.

 

– Participarea bibliotecarilor universitari și școlari la lucrările Secțiunii Cultura Informației, 22 mai 2015, Colina  Universității Transilvania din Brașov.

Tema întrunirii a fost „Cultura Informației și Gândirea Sustenabilă” și s-au prezentat următoarele comunicări:

– Robert Coravu – Instrumente de evaluare a culturii informației

– Nicolae Constantinesc – Integrarea politicii europene cu privire la datele din cercetare

– Angela RepanoviciCultura informației și gândirea sustenabil

 

II. Proiecte educaționale

–  Concursul național Biblioteca anului

Simona Clinciu a implementat și coordonat proiectul național la nivel județean.

Concursul s-a desfăşurat în perioada decembrie 2013–aprilie 2014. S-au înscris 19 unități şcolare din județul nostru care au făcut câte un filmuleț în care au descris structura info-documentară proprie.

Conform regulamentului național, în urma votării pe pagina de facebook pe care Simona Clinciu a creat-o pentru concurs, câştigătorii la nivel județean au fost:

GIMNAZIU

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi localitatea

Numărul de voturi (like) primite

Observaţii

1

Scoala Gimnazială Nr. 11 “St.O. Iosif” Braşov

1097

 

2

Scoala Gimnazială “Peter Thal” Râşnov

987

 

3

Liceul Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal

216

 

LICEU

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi localitatea

Numărul de voturi (like) primite

Observaţii

1

C. N. “Andrei Şaguna” Braşov

425

 

2

C. N. “Dr. Ioan Meşotă” Braşov

662

 

3

C. T. “Simion Mehedinţi” Codlea

537

 

 

De asemenea, juriul a acordat Premiul pentru popularitate C. N. “Radu Negru” din Făgăraş şi Premiul pentru originalitate Școlii Gimnaziale nr. 5 Săcele.

Festivitatea de premiere a avut loc în data de 2 aprilie 2014 la Casa Corpului Didactic Braşov şi au participat toate cele 10 echipe câştigătoare. Simona Clinciu a reuşit să obțină o sponzorizare în cărți de la librăria “St. O. Iosif” din Braşov, astfel încât toţi elevii câştigători şi bibliotecile şcolilor câştigătoare au primit cărți drept premiu.

La faza națională au participat câştigătorii locului I – liceu şi locului I – gimnaziu. Școala Gimnazială Nr. 11 “St. O. Iosif” Braşov a câştigat locul I la faza pe țară, secțiunea gimnaziu.

 

–   Proiectul educațional interregional Dezvoltarea competențelor de lectură ale elevilor în biblioteca şcolară s-a desfăşurat în parteneriat între patru judeţe – Bacău, Braşov, Covasna şi Harghita, fiind implicate filialele ABR. şi casele corpului didactic din cele patru judeţe şi diferite şcoli din aceste judeţe reprezentate de bibliotecari şcolari.

Scopul proiectului a fost realizarea unui schimb de bune practici între bibliotecarii şcolari din judeţele implicate – au participat câte 20 de bibliotecari din fiecare judeţ – prin organizarea unei serii de întâlniri regionale. Obiectivele proiectului au fost următoarele:

– prezentarea unor metode de atragere a elevilor spre lectură – prezentatorii au utilizat exemple concrete şi studii de caz din experienţa proprie;

– mijlocirea colaborării interjudeţene a bibliotecarilor şcolari în domeniul lecturii;

– schimb de experienţă, intercunoaştere şi relaţionare.

Întâlnirile s-au desfăşurat în următoarea ordine: Sfântu Gheorghe – martie 2012, Oneşti – iunie 2012, Braşov – noiembrie 2012 şi Miercurea Ciuc – aprilie 2013.

Din echipa braşoveană, s-au evidențiat colegii: Nişcoveanu Elena Maria, Gotea Dacian, Mocanu Camelia, Constantin Mioara, Bolog Isabela, Gârbacea Alina, Muntean Adriana, Bordea Petronela, Ciubucă Ileana şi Mihăilă Luiza, care au participat cu lucrări la cele patru întâlniri.

TEMPUS EACEA for project 517117 Developing information literacy for lifelong Participare la IDEI Exploratory workshop: Inovatory approach about information literacy and open access, UTBV, desfăşurat în perioada 2011-2014.

III. Programe de perfecţionare şi dezvoltare profesională:

Organizarea cursului de perfecţionare „Bibliotecar” – COR 414103, în 2011. Cursul a fost acreditat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – decizia de autorizare seria BV nr. 000539/26.10.2009 – şi este recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

La acest curs de perfecţionare un număr de 24 de bibliotecari şcolari au avut asigurat accesul gratuit. Durata cursului a fost de 60 de ore din care 20 de ore de teorie şi 40 de ore de practică. Cursanţii au considerat că tematica cursului a fost deosebit de utilă şi interesantă.

Formatori: doamna Angela Repanovici pentru orele de teorie şi doamna Simona Clinciu pentru orele de practică.

Cursul Formarea formatorilor în cultura informaţiei pentru bibliotecari şcolari”, organizat de ABR. cu sprijinul Ambasadei SUA, organizat în perioada 26-28 noiembrie 2011 în Poiana Braşov unde, alături de bibliotecari şcolari din întreaga ţară, au participat şi membri ai filialei Braşov.

– Cursul “Formarea formatorilor în cultura informaţiei pentru bibliotecari universitari si şcolari”, organizat de ABR cu sprijinul Ambasadei SUA, organizat în perioada 26-28 septembrie 2012 în Poiana Braşov unde, de asemenea, au participat şi membri ai filialei Braşov.

–  Participarea bibliotecarilor universitari la instruirea  ANELIS Plus – 23 octombrie 2013, Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov.

În cele din urmă, dar deloc mai putin importante, au fost întâlnirile metodice lunare ale bibliotecarilor şcolari, desfăşurate sub formă de schimb de experienţă în diferite unităţi şcolare din municipiul Braşov şi din întregul judeţ.

Astfel în ultimii 4 ani au fost organizate 39 de întâlniri metodice cu bibliotecarii şcolari la: Casa Corpului Didactic Braşov, Scoala Gimnazială Nr. 25 Braşov, C. N. “Dr. I. Mesotă” Braşov, Scoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, Liceul de Muzică “T. Ciortea” Braşov, Scoala Gimnazială Nr. 12 Braşov (2 activități), Școala Gimnazială Ghimbav, Liceul Teoretic Codlea (2 activităti), Școala Gimnazială Sercaia, Liceul Teoretic “St. O. Iosif” – Rupea, C. N. “Unirea” Braşov, C. T. “R. Răduleț” Braşov, Școala Gimnazială Nr. 27 “A. Ghermanschi” Braşov (3 activităti), Școala Gimnazială Nr. 15 Braşov, C. T. “S. Mehedinti” Codlea, Școala Gimnazială Nr. 9 “N. Orghidan” Braşov, Școala Gimnazială Sanpetru, C. A. I. A. “Țara Bârsei” Prejmer, Liceul Teoretic “M. Săulescu” Predeal, Liceul Teoretic “G. Moroianu” Săcele, Școala Gimnazială Nr. 19 Braşov, Școala Gimnazială Nr. 8 Braşov, Școala Gimnazială Nr. 5 Braşov, Școala Gimnazială Rupea, Liceul Tehnologic “Malaxa” Zărneşti” (4 activităti), Școala Gimnazială Racoş, Școala Gimnazială Nr. 2 Braşov, Colegiul ”N. Titulescu” Braşov, C. T. Transporturi Braşov, Școala Gimnazială Prejmer, Liceul Teoretic “Mitropolit I. Meţianu” Zărneşti.

Temele dezbaterilor au fost propuse prin consultarea colegilor, căutând să abordăm şi să perfecţionăm problemele şi aspectele activităţii specifice cu care se confruntă bibliotecarii şcolari, precum şi noutăţile în domeniu.

IV – Alte evenimente:

– Participarea la evenimentul național O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Națională a României, cu ocazia inaugurării noului sediu, 23-27 aprilie 2012.

–  Ziua Mondială a Cărții şi Noaptea Bibliotecilor Româneşti – în 23 aprilie 2013, 2014 şi 2015. Bibliotecarii şcolari au organizat activităţi în cursul zilei în toate şcolile din judeţ cu prilejul Zilei Mondiale a Cărţii, iar seara, între orele 18-21, bibliotecarii şcolari au participat la manifestările organizate la Casa Corpului Didactic Braşov: “Pledoarie pentru lectură în Noaptea Bibliotecilor Româneşti” – 2013, “Discuţii de suflet . . . între noi, bibliotecarii, în Noaptea Bibliotecilor Româneşti” – 2014 şi “Versuri de suflet . . . din suflet . . . pentru suflet” – 2015.

 

Președinte ABR-filiala Brașov,

Simona Clinciu