Raport de activitate al filialei Bistrița-Năsăud a ABR 2011-2015

Bibliotecarii şcolari din judeţul Bistriţa-Năsăud s-au asociat din 1990, făcând parte din ABIR, iar apoi din ABR, actuala formă de organizare a asociaţiei.

 

Cu toate frământările sociale, schimburi de generaţii, toţi bibliotecarii au înţeles că numai asociaţi, uniţi pot înţelege mai bine meseria pe care o practică şi pot dobândi mai uşor o cultură bibliologică. Bibliotecari ştiu că trebuie să fie cultivaţi ca să poată informa utilizatorii, dar ştiu şi că “ASOCIAŢIA” este un sprijin real în această direcţie, fiind organismul viu şi dinamic în folosul tuturor.

Componența Comitetului de conducere al filialei ABR Bistrița-Năsăud în perioada de la alegerile precedente și până în prezent a fost următoarea: președinte Margareta Pop, vicepreședinte Sorina Pop, secretar Nicoleta Paula Butuza.

Am preluat conducerea filialei ABR Bistrița-Năsăud de la cea care este și va rămâne pentru totdeauna stindardul meseriei noastre, VICTORIA FĂTU NALAȚIU, președinta de onoare a Filialei ABR Bistrița Năsăud și membră de onoare a ABR, merituoasa noastră colegă căreia îi datorăm toate bibliotecarele stima și respectul nostru neprețuit pentru îndrumarea și formarea noastră ca bibliotecari și sădirea în inimile noastre a dragostei și respectului pentru meseria aleasă. Alegerea noastră în aceste funcții, ne obligă – pentru ca ceea ce a clădit Victorița prin munca și perseverența ei, să ducem mai departe și să încercăm ca bibliotecarii din județul nostru să-și facă datoria, – iar în momente de bilanț ca acestea să avem cu ce ne mândrii și răspunde PREZENT la un nivel corespunzător obligațiilor noastre. Nu pot să nu-mi amintesc și să o citez pe Victorița la prezentarea raportului de la alegerile precedente: ”Trebuie să se ştie că – oricine doreşte să profeseze meseria de bibliotecar trebuie să fie mereu un îndrăgostit de carte, de studiu, de cultură, altfel nu-şi poate găsi locul în această lume a cărţii, a informaţiei”. Ce motivare mai prețioasă decât aceasta te face să răzbați mai departe, și să tinzi mai sus nu doar ca bibliotecar dar și ca OM?

Meseria de bibliotecar nu este o meserie uşoară, în condițiile în care numărul personalului din școli s-a micșorat drastic iar filele fișei postului fiecăruia dintre noi s-au înmulțit. Trebuie menționat și recunoscut suportul asociației alături de sindicate în reintrarea în drepturi și recăpătarea gradației de merit, retrasă pe nedrept personalului didactic auxiliar

În calitate de partener al ministerului, Asociaţia Bibliotecarilor din România a contribuit la punerea în aplicare a Legii Educaţiei Naţionale. În acest sens, dl Regneală fost invitat să aleagă patru metodologii la care să se  lucreze, din câteva zeci propuse de MECTS. Din Lista regulamentelor, normelor metodologice, instructiunilor şi a ordinelor de punere în aplicare a prevederilor Legii Educaţiei Naţionale s-a optat pentru

– Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

– Metodologia de evaluare a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar

-. Metodologia de formare continuă a cadrelor didactice.

– Metodologia de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Virtuale şi a platformei şcolare de e-learning

Noi, conducerea acestei filiale am încercat , pe cât ne-a stat în putinţă, să ieşim în întâmpinarea bibliotecarilor cu noutăţi creative care satisfac nevoile reale de informare. S-au prezentat lucrările tuturor Conferinţelor Naţionale,s-au organizat activități metodice pe tematici diverse și în colaborare cu CDI-uri cu istorie în proiectul „Educație pentru Informatie”, colaborări cu Biblioteca Județeană, Biblioteca Franceză ARFA și cu biblioteci școlare, o parte din activități derulându-se ca schimburi de experiență cu exemple de bune practici în bibliotecile din județ (ex.Colegiul Național Andrei Mureșanu, Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului, Școala Gimnazială Lucian Blaga Bistrița, etc).

Mare parte dintre bibliotecarii şcolari din judeţul nostru sunt bine pregătiţi profesional. Prin ABR au reuşit să ţină pasul cu tot ce este nou, atât de necesar în formarea şi informarea lor. Redăm câteva rezultate: din 38 numărul total al angajaților, 34 au studii de specialitate în domeniul Biblioteconomiei: 3 absolvenți cu licență, 1 absolvent masterat, 4-cursuri postuniversitare, 1 absolvent de liceu de specialitate și 22 absolvenți de cursuri postliceale, 2 au pe foaia matricolă studiată Biblioteconomia, iar 1 este înscris la curs postuniversitar de Biblioteconomie și știința informării.

–         s-au perfecţionat continuu spre a ţine pasul cu marile schimbări ale domeniului şi societăţii;

–         şi-au îmbogăţit şi modernizat biblioteca cu noutăţi, fiecare după posibilităţi.

Bibliotecarii noştri vin la întâlnirile organizate de noi. Statisticile și rapoartele cerute de minister de-a lungul anilor stau mărturie. Reuşita în judeţul nostru se datorează şi strădaniei bibliotecarilor de a se informa continuu prin toate mijloacele, fiind conştienţi de rolul pe care ei îl deţin într-o şcoală şi de nevoile utilizatorilor. Organizăm luna viitoare cursul de formare E-literatura –noua față a cărților, unde sunt înscriși majoritatea bibliotecarilor. Importanța asociației în viața de bibliotecă de care toți colegii sunt interesați reiese şi din numărul mare de abonamente la „Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării”şi plătirea cotizaţiei la zi.

Cunoştinţele acumulate de bibliotecari au condus la activităţi de înaltă ţinută desfăşurate în bibliotecile şcolare din judeţul nostru. Amintim câteva unităţi şcolare care au desfăşurat activităţi cu ecou în presă şi TV.:Colegiul Andrei Mureșanu, bibliotecar Butuza Nicoleta Paula, Colegiul Liviu Rebreanu, bibliotecar Creț Alina Mihaela, Liceul Teoretic „C.R. Vivu” Teaca, bibliotecar Mihalci Anna, Liceul de Arte Corneliu Baba, bibliotecar Iuga Mariana, Şcoala Generală Nr. 1, bibliotecar Petri Otilia, Școala Nr. 4 Bistrița, bibliotecar Borz Mihaela, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, bibliotecar Clapa Maria, Scoala Gimnazială „Avram Iancu”, bibliotecar Ghita Rodica, Colegiul Tehnic Infoel, bibliotecar Bob Liliana,Colegiul Tehnologic Lechința, bibliotecar Ferenț Patricia, Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului, documentarist Sbârcea Paula Școala Gimnazială Nr. 1 Rebra, responsabil CDI Scurtu Cristina şi lista ar putea continua.

Principalele activităţi derulate sub egida ABR de-a lungul anilor:

Anul școlar 2010-2011

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI DE ARTĂ ŞI CARTE,VINERI 20 MAI 2011, ÎN SALA SAŞILOR –

la COMPLEXUL MUZEAL BISTRIŢA-NĂSĂUD,  organizată CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 40 DE ANI DE LA

ÎNFIINŢAREA CASEI CORPULUI DIDACTIC BISTRIŢA-NĂSĂUD.;

Lansare de carte – Victoria Fătu Nalaţiu – „Somnul călătorilor”; ”Beţia cu nectar”, apărute la Editura Eikon,

Cluj-Napoca,2010, 2011.

Prezintă scriitorii: Menuţ Maximinian, director editorial al ziarului Răsunetul şi Maria Ujică,

profesor limba şi literatura română. Mai vorbesc traducător carte Gabriela Rusu, profesor limba engleză şi

Bogdan Radu Fiscutean, tehnoredactor.

Anul școlar 2011-2012

Lansare de carte‘We love English’ – Intermediate student’s book autor Elena Egreta Marc, apărută la Bistriţa, Editura Nova Didactica, 2011;

Proiect “Tradiţie şi interculturalitate – sărbători anglo-saxone-HALLOWEEN-Guy Fawkes Day”-Excursie Fiad;

Sfântul Valentin versus Dragobete: compatibilitatea dintre laic si religios ale acestor sărbători reflectată în carţile biliotecii-

„Ziua mondială a scriitorilor”- colocviu: Virgil Raţiu, Ion Moise, Olimpiu Nuşfelean, Victoria Nalaţiu, Veronica Ştir, Emil Dreptate, Menuţ Maximiniam, Nicolae Vrăşmaş;

Lansare de carte –„Ochiul dragonului”-autor Ion Moise, apărută la Piteşti, Editura Paralela 45,  anul 2011, activitate derulată sub egida Zilei Mondiale a scriitorilor, ocazie cu care s-a distribuit câte un exemplar gratuit bibliotecilor din judeţ;

Manifestări organizate cu ocazia „Săptămânii educaţiei globale” –;

Lansare volum de versuri –– „ Lacrima focului”-autor Ştefan Veşcari, apărută sub egida Editurii “Nico”, din Târgu-Mureş, 2011;

“Atitudine pentru lumea noastră-Educaţie şi voluntariat”- expoziţie de picturi ale elevilor şi întâlnirea literară “7 poeţi pentru o iarnă poetică” cu participarea scriitorilor Melania CUC, Emil DREPTATE, Victoria FĂTU-NALAŢIU, Maria OLTEANU, Olimpiu NUŞFELEAN, Virgil RAŢIU, Veronica ŞTIR şi a elevilor de la Palatul Copiilor Bistriţa-Cercurile de teatru şi creaţie literară, coordonator Ionela Silvia Nuşfelean organizate în cadrul programului “Festivalul Şanselor Tale”-2011;

„În lumea copilăriei prin carte”- expoziţie tematică prilejuită de sărbătorirea zilei de “1 Iunie-Ziua internaţională a copilului”.

Anul școlar 2012-2013

 • Dezbatere cu tema „Organizarea și folosirea fondului de carte în limbi străine” activitate metodică prilejuită

de sărbătorirea „Zilei internaționale a limbilor vorbite în Europaactivitate organizată de către Biblioteca CCD,

în parteneriat cu Biblioteca Franceză ARFA. Au participat bibliotecari școlari din județ, reprezentanți ai presei,

profesori, scriitori.

 

 

 • „Săptămâna educaţiei globale” – expoziţie de carte pedagogică;
 • “Nocturna bibliotecilor”. Întâlnire cu scriitorii și Lecturi publice ale acestora: Personalități culturale bistrițene

și elevi de la Palatul Copiilor Bistrița (Cercul de creație literară-profesor Ionela Nușfelean); Expoziție de grafică

-autori elevii Liceului de Arte „Corneliu Baba” Bistrița sub îndrumarea profesorilor Paul Târziu-Gal şi

Radu Hangan; Lansare de carte „Fereastra din spate”– de Ștefan Veșcari, Editura Nico, Târgu – Mureş, 2012.

 • „Tradiție și interculturalitate”. Sărbătorile internaționale – modalitate de comunicare interculturală.

Întâlnire colocviu cu cadre didactice din învățământul preuniversitar și persoane din afara sistemului

de învățământ;

 • „1 DecembrieUnire-n suflet şi-n simţire-Marea Unire”-manifestări organizate

cu ocazia Zilei Naționale a României;

 

 • „Ziua minorităților naționale – valorizarea tradițiilor și obiceiurilor specifice sărbătorilor de Crăciun

audiții și concert de colinde organizat cu cadre didactice din învățământul preuniversitar și persoane

din afara sistemului de învățământ;

 • Dezbatere cu tema „ „Dar cine mai citește azi poeziei?”, activitate metodică prilejuită de sărbătorirea

Zilei internaționale a poezieiactivitate organizată de către Biblioteca CCD.

Au participat bibliotecari școlari din județ, reprezentanți ai presei, profesori, scriitori.

Întâlnirea s-a încheiat cu lectura susținută de poeții Emil Dreptate, Victor Știr, Menuț Maximinian,

Victoria Fătu Nalațiu și Ioan Borșa, invitații CCD.

 • Dezbaterea „Sătămâna Să știi mai multe să fii mai bun-între proiectare, organizare și realizare” –
 • “Noaptea bibliotecilor românești”. Întâlnire cu scriitorii și Lecturi publice ale acestora:

(Elevi de la Palatul Copiilor Bistrița – Cercul de creație literară-profesor Ionela Nușfelean,

elevi de la Școlile Gimnaziale „Lucian Blaga”, „Avram Iancu” și „Ștefan cel Mare, poeta-pictoriță-

bibliotecar Victoria Fătu Nalațiu, poetul Dan Șomfălean, scriitorul Olimpiu Nușfelean au recitat

poezii dedicate cărții, bibliotecii si pasiunii pentru lectură; Lansare de carte „Tainele copilăriei”,

autor Victoria Fătu Nalațiu, poeme haiku și tanka,

 • Biblioteca, un paradis”, dezbatere organizată cu ocazia Zilei Bibliotecarului.

Anul școlar 2013-2014

“Biblioteca școlară o nouă abordare” dezbatere, lansare de carte Ghidul județului Bistrița-Năsăud,

autor Marc Elena Egreta apărută la Editura “Nova Didactica” a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud,

Întâlnire cu managerul Bibliotecii Județene Bistrița Năsăud, scriitorul Ioan Pintea-

manifestări organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei internaționale a limbilor vorbite în Europa

 

 

 

Diseminare informații privind organizarea Concursului Național “Biblioteca anului”,

proiect coordonat de CCD Iași la nivel național și de CCD Bistrița Năsăud, la nivel județean

 

 

 

Literatură și spiritualitate”, dezbatere în colaborare cu Biblioteca Județeană George Coșbuc.

 

„Săptămâna educaţiei globale” – expoziţie de carte pedagogică;

“Biblioteca școlară, sprijin principal al profesorilor de limba si literatura română”-

întâlnire metodică organizată în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud la CDI-ul

Colegiului Național “Andrei Mureșanu” Bistrița

“Structurile info-documentare din județul Bistrița-Năsăud”- întâlnire metodică organizată în colaborare cu

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud la Școala Gimnazială “Lucian Blaga” Bistrița.

Lansarea proiectului „Dăm viață bibliotecilor”.

Proiectul „Dăm viață bibliotecilor”. Monitorizare structuri infodocumentare din unitățile de învățământ și

premierea a trei dintre ele. Premiile au fost înmânate directorilor de la Colegiul Naţional

“Andrei Mureşanu” Bistriţa, Liceul Teoretic “Radu Petrescu” Prundu Bârgăului şi Şcoala Gimnazială Rebra,

de inspectorul şcolar general Camelia Tabără după ce Casa Corpului Didactic a prezentat rezultatele unui studiu

pe marginea acestui subiect;

„1 DecembrieUnire-n suflet şi-n simţire-Marea Unire”-expoziţie de carte organizată cu ocazia Zilei Naționale a

României;

 

Activităţi prilejuite de sărbătorirea „Zilei Internaționale a Poeziei”

 • Dezbatere – „Poezia este un fel de muzică-trebuie să o auzi ca să o apreciezi!”-(Voltaire);
 • Poemele Anei Blandiana în lectura bibliotecarilor școlari;
 • 7 poeți universali într-un microrecital susținut de elevi din Lechința și Bistrița coordonați de

prof. Adrian Iliuță și prof. Ionela Silvia Nușfelean;

 • Lectură publică susținută de 7 poeți bistrițeni  –  Mirela Orban, Andreea Gal,

Victoria Fătu Nalațiu, Olimpiu Nușfelean, Menuț Maximinian, Victor Știr, David Dorian  –

și de 7 poeții în devenire  –  Antonius Chiciudean, Antonia Chiciudean, Teodor Encean,

Ioana-Ilinca Moldovan, Roxana Deac, Paula Suciu, Larisa Florea.

Premierea Concursului Biblioteca Anului 2014-faza județeană- invitate echipele școlilor câștigătoare,

părinți, profesori, mass-media.

 

Biblioteca, un paradis dezbatereîn tematica „Cartea şi biblioteca la ceas de sărbătoare“ organizată cu ocazia

Noapții Bibliotecilor, ediţia a II-a. Alte activități din cadrul acestei manifestări: lansare de carte:

George-Vasile Rațiu, „VALEA BÂRGĂULUI ÎN ANII 1940-1944”, Editura Charmides, Bistrița, 2013, Ediție îngrijită de

Mircea Gelu Buta;„In memoriam George Vasile RațiuExpozitie de carte; Întâlnire cu scriitori bistrițeni.

Lecturi publice și microrecital de poezie religioasă. Personalități culturale bistrițene și elevii de la Palatul Copiilor Bistrița

(Cercul de creație literară- coordonator profesor Ionela Nușfelean).

Invitați scriitorii: Victoria Fătu – Nalațiu, Ioan Pintea, Olimpiu Nușfelean, Virgil Rațiu, Victor Știr, Menuț Maximinian.

An școlar 2014-2015

Educația interculturală în bibliotecă Dezbatere

“Recital de versuri în limbi străine”, al elevilor de la Colegiul Național “Liviu Rebreanu” Bistrița îndrumați de profesor

Elena M. Cîmpan. Versurile sunt traduse din antologia “Bistrița o imagine a poeziei/Bistritz-ein Gdichtblick”,

Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012, coordonator  prof. Elena M. Cîmpan

Holiday in London and Edinburgh” întâlnire cu prof. metodist Marc Elena Egreta și cursanții de

la cursul de limbă engleză  organizat la CCD – impresii și relatări din excursia de studii din Anglia

și Scoția- urmată de vizionarea unui filmuleț reprezentativ despre excursie și exemple de bune

practici în studiul limbii engleze

De ce să înveți limba germană?” invitat prof. limba germană Cotuțiu Mihaela, formator CCD

Limba italiană pentru adulți” invitat prof. limba italiană Pop Mirela, formator CCD

-manifestări organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei internaționale a limbilor vorbite în Europa

 

Literatură și spiritualitate”, activitate în colaborare cu Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița

DezbatereSfinții Martiri Năsăudeni”& „Anul comemorativ BRÂNCOVEANU”

invitat Paul Ersilian Roșca autor al cărții “Tănase Tudoran – Martir al Neamului și Bisericii noastre”,

Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008.

Dublă lansare de carte Album de artă” și “Tainele copilăriei”, autor Victoria Fătu Nalațiu apărute la Editura Eikon

, Cluj-Napoca, 2013

Expoziție cu lucrări tematice ale elevilor de la Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița, îndrumători prof. Cristina Trif,

prof. Loredana Chiș, prof. Mărioara Mălureanu, bibliotecar Mariana Iuga.

Centrul de Documentare și Informare – soluția viabilă a optimizării procesului de

predare- învățare-evaluare Promovarea exemplelor de buni practici realizate in

Centrul deDocumentare si Informare-schimb de experiență

CCD și Liceul “Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului- CDI

Optimizarea serviciilor în biblioteca școlară Promovarea imaginii gcolii prin intermediul

bibliotecii.

CCD și Colegiului National Andrei Muresanu Bistrita- CDl

21 Martie – Ziua internaţională a poeziei Dezbatere, prezentare de carte și lectură publică

în tematica -,, Elogiul Poeziei “cu participarea, scriitorilor și poeților cunoscuți aijudețului

nostru.

Cred din tot sufletul că activitățile noastre, ne susțin și spun totul în legătură cu seriozitatea și strădania pe care o punem la altarul muncii și devenirii noastre ca bibliotecari dăruiți cu demnitate nobilei noastre profesii.

Preşedinte,                                          Vicepreședinte                                    Secretar,

Margareta POP                                   Sorina POP                             Nicoleta Paula Butuza