Raport de activitate al Filialei Bihor a ABR 2011-2015

Filiala ABR Bihor a derulat, în perioada 2011-2015, activităţi în concordanţă cu Legea bibliotecilor şi cu Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Prin activitatea desfăşurată s-au atras noi membri din rândul bibliotecarilor şcolari, s-au organizat întâlniri profesionale, membrii filialei au participat cu lucrări la întrunirile profesionale organizate anual de ABR.

În perioada 2011-2012 conducerea filialei era formată din: Ionela Burz (preşedinte), Anarela Chiş (vicepreşedinte) şi Angelica Barabaş (secretar).

În 2012 Filiala ABR Bihor, în colaborare cu Biblioteca Universității din Oradea, a organizat întrunirea secţiunii Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar şi s-au purtat primele discuţii despre organizarea Conferinţei Naţionale ABR la Oradea.

În urma realegerilor din luna octombrie 2012, conducerea filialei a fost formată din: Carmen Chiş (preşedinte), Mariana Trofin (vicepreşedinte) şi Anarela Chiş (secretar).

Activitatea Filialei Bihor s-a concretizat în:

 • Organizarea Ediţiei a XXIV-a a Conferinţei Naţionale ABR, în septembrie 2013, cu titlul BIBLIOTECA – cercetare, cunoaştere, cultură, având aproape 300 de participanţi.
 • Organizarea evenimentelor dedicate Zilei bibliotecarului şi Nopţii bibliotecilor româneşti.
 • În fiecare an, membrii Filialei Bihor a ABR au participat cu prezentări de lucrări atât la întrunirile profesionale ale diviziunilor şi secţiunilor din cadrul ABR, cât şi la conferinţele naţionale ale ABR.
 • Perfecţionarea prin participări la conferințe, simpozioane:
 1. Conferinţa Naţională a ABR Tradiție și inovare, Galaţi, 29-31 August 2012; 
 2. Conferinţa Naţională a ABR Bibliotecile – acces deschis la educaţie şi cultură, Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2014;
 3. Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic Biblioteca_şcolar@realitate.perspective, organizată de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, sub egida ABR şi MEN, cu sprijinul ISJ şi a autorităţilor locale, 23–24 mai 2013;
 4. Conferinţa Internaţională Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii, ediția I, Timişoara, 7-9 Noiembrie 2013.
 • Perfecţionarea prin organizarea de conferințe, activităţi cultural-ştiinţifice:
 1. Conferinţa Naţională a ABR Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură, Oradea 4-6 septembrie 2013; 
 2. Vizită documentară la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură;
 3. Ziua bibliotecarului, 23 aprilie 2014;
 4. Activitatea cultural-ştiinţifică Biblioteca, o oază de cultură, 23 aprilie 2015.
 • Iniţiere de proiecte educative şi parteneriate
 1. Proiect educativ judeţean Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor”, ediţia I, 15.05.2013 – 06.09.2013;
 2. Proiect educativ regional Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor”, ediţia a II-a, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2014, poziţia 239, 31.10.2013 – 05.09.2013;
 3. Proiect internaţional Erasmus „Predarea ca o poveste” – an şcolar 2014-2015;
 4. Proiect internaţional e-Twinning „Poezie europeană” – an şcolar 2014-2015;
 5. Proiect internaţional e-Twinning „Treasure hunt” – an şcolar 2013-2014;
 6. Parteneriatul „Lectura-cea mai bună zăbavă pentru minte şi suflet” – an şcolar 2014-2015;
 7. Proiect educativ “Cărţi pentru o lume mai bună” – an şcolar 2013-2014;
 8. Proiect internaţional “Leonardo da Vinci” – an şcolar 2013-2014;
 9. Program mondial Eco-Şcoala– an şcolar 2013-2014.
 • Întâlniri metodice cu bibliotecarii şcolari: 2012, 2013, 2014, 2015.
 • Cursuri de dezvoltare profesională pentru bibliotecarii şcolari:
 1. Utilizarea calculatorului în munca de documentare şi informare, 2013;
 2. Comunicarea în structurile info-documentare, 2014;
 3. Comunicarea în şcoală, 2015.
 • Organizare de lansări de carte
 1. Berner, Rotraut Susanne, Hoinari prin anotimpuri. Iarna, Editura Casa, Oradea, 2012;
 2. Trofin, M.R.; Huza, Fl.E. (coord.), Cărticica toamnei, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2012;
 3. Huza, Fl. E.; Trofin, M.R. (coord.), Cărticica iernii, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 4. Tecsi, Andrei, Bestia, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 5. Oros, Cristina, Poezii pentru cei mici, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 6. Sylvana, Carmen, Şoapte din adânc, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 7. Tănase, M.; Toia, V. , Mlădiţe de folclor, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 8. Holhoş, Felicia-Florentina, Caietul dirigintelui. Clasele de liceu, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 9. Trofin, Mariana, Caietul dirigintelui pentru clasele de gimnaziu, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 10. Trofin, M.R.; Huza, Fl.E. (coord.), Cărticica primăverii : auxiliar didactic pentru grădiniţă şi învăţământul primar, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014;
 11. Trofin, M. (coord.), Biblioteca în viaţa şcolii, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 12. Oros, C., Poezii cu lipici pentru mari şi mici, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 13. Trofin, M.; Szabó, Fl. (coord.), Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor. Volumul I Lumea imaginară a cărţilor, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 14. Trofin, M.; Teaha, L. A. (coord.)Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor. Volumul II Cartea şi biblioteca, prietenii mei!, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 15. Trofin, M. (coord.), Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor. Volumul III. Maeştrii condeiului, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 16. Trofin, M. (coord.), Biblioteca, o oază de cultură, Editura Universităţii din Oradea, 2015.

 • Elaborare de lucrări:

A.  Elaborarea Caietului dirigintelui pentru clasele de gimnaziu, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-58-6;

 1. Coordonare de lucrări:
  1. Cărticica toamnei: auxiliar didactic pentru grădiniţă şi clasele I-IV, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2012, ISBN 978-606-8270-28-9;
  2. Cărticica iernii: auxiliar didactic pentru grădiniţă şi clasele I-IV, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2013, ISBN 978-606-8270-30-2;
  3. Lectura: premisă a realizării progresului, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2013, ISBN 978-606-8270-31-9;
  4. Optimizarea relaţiilor psihosociale la nivelul organizaţiei şcolare, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic  Oradea, 2013, ISBN 978-606-8270-34-0;
  5. Cărticica primăverii: auxiliar didactic pentru grădiniţă şi învăţământul primar Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-36-4;
  6. Biblioteca în viaţa şcolii, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-67-8;
  7. Modalităţi de optimizare în educaţia copiilor, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-64-7;
   1. Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-70-8, vol. 1: Lumea imaginară a cărţilor, ISBN 978-606-8270-71-5;
   2. Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-70-8, vol. 2: Cartea şi biblioteca, prietenii mei, ISBN 978-606-8270-72-2;

10. Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-70-8, vol. 3: Maeştrii condeiului, ISBN 978-606-8270-73-9;

11. Biblioteca, o oază de cultură, Editura Universităţii din Oradea, 2015, ISBN978-606-10-1514-6.

 

Întocmit

Preşedinte Filiala Bihor a ABR, Carmen Chiş

Vicepreşedinte Filiala Bihor a ABR, prof. Mariana Trofin