RAPORT asupra desfăşurării Cursului de Formare a Formatorilor în Cultura Informaţiei pentru bibliotecari şcolari

În perioada 26-28 noiembrie 2011, la Poiana Braşov, s-a desfăşurat a doua ediţie a Cursului de Formare a Formatorilor în Cultura Informaţiei. Dacă anul trecut cursul s-a adresat bibliotecarilor universitari, în acest an au beneficiat de el 15 bibliotecari şcolari. Candidaţii au fost evaluaţi şi selectaţi pe baza unei motivaţii de participare şi a unui CV. Ca şi anul trecut, cursul a fost organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din România, cu sprijinul Serviciului Cultural American. Cheltuielile de cazare, masă şi transport au fost suportate de organizatori.

Cei 15 bibliotecari selectaţi au trebuit să realizeze o cercetare pe tematica domeniului în care activează, constând în identificarea surselor de informare, analiza critică a informaţiei, elaborarea bibliografiei prin folosirea instrumentelor electronice, precum şi prezentarea rezultatelor cercetării în format Power Point, acestea urmând a fi postate pe site-ul ABR în regim open access.

Structura cursului a fost următoarea:

 

Concepte de bază în cultura informaţiei

 • Curs 1
  • Cultura informaţiei
  • Cultura calculatorului
  • Cultura digitală
  • Tehnologiile informaţiei şi comunicării
 • Curs 2
  • Standarde internaţionale privind cultura informaţiei
  • Sursele de informare tradiţionale şi electronice
  • Surse de informare în acces deschis
  • Aplicaţii practice: bune practici în identificarea, localizarea şi căutarea surselor cheie şi descoperirea instrumentelor de cercetare în domeniul ales

Tehnologii utilizate în educarea cititorilor

 • Curs 3
  • Stabilirea nevoii de informaţii, redefinirea şi dezvoltarea unui subiect de cercetare
  • Strategii de căutare a informaţiei
  • Analiza critică a informaţiei
  • Aplicaţii practice: tutoriale video, strategii de căutare pe Internet

Managementul informaţiei

 • Curs 4
  • Evaluarea surselor de cercetare. Gândirea critică, analiza informaţiei, analiza citărilor
  • Managementul informaţiei. Citarea surselor informaţionale. Standarde de citare a referinţelor
  • Prezentarea standardelor: MLA, APA, ISI 690, GOST, TURABIAN
  • Cum se scrie bibliografia
  • Aplicaţii practice: Refferences din Microsoft Office 2007, Wikipedia, Google Scholar

Comunicarea informaţiei

 • Curs 5
  • Etica utilizării informaţiei. Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor. Legislaţie
  • Citările. Plagiatul. Cum se scrie şi cum se prezintă o lucrare
  • Aplicaţii practice: Software Plagiarism detector, prezentări în Power Point

 

Calendarul desfăşurării activităţilor a fost următorul:

– înscrieri: 19-25 septembrie

– selectarea aplicaţiilor primite: 16 octombrie

– desfăşurarea cursului: 26-28 noiembrie

– primirea proiectelor de finalizare a cursului: 8 decembrie

– publicarea proiectelor pe platforma ABR: 15 decembrie

 

Cursanţii au primit materiale de curs, precum şi câte un DVD conţinând prezentările celor trei lectori, în format .pdf, după cum urmează:

Prof. univ. dr. Mircea Regneală:

– Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor. Etica profesională

– Societatea cunoaşterii. TIC. Educaţia în informare

Prof. univ. dr. Angela Repanovici

– Evaluarea surselor informaţionale

– Managementul informaţiei

– Programe informatice de detectare a plagiatului

– Programe informatice pentru elaborarea bibliografiilor

– Software antiplagiat – exemplu practic VIPER

– Standarde internaţionale de cultura informaţiei

drd. Robert Coravu

– Definirea şi exprimarea nevoii de informaţii

– Strategii de căutare a informaţiilor

Totodată, pe DVD au fost incluse standarde referitoare la:

– prezentare redacţională

– referinţe bibliografice

– statistică

 

Cei trei lectori au fost apreciaţi de către cursanţi, aceştia afirmând, printre altele:

„Nota 10 atât pentru calitatea materialelor prezentate, cât şi desfăşurarea efectivă a activităţilor, aplicaţiile practice, observaţiile făcute.”

„A fost un curs practic, cu lucru în echipe. Apreciez profesionalismul celor trei profesori, care ne-au ghidat aceste trei zile. Ai ce învăţa de la dumnealor. Am renunţat la a-mi lua notiţe, pentru că am savurat fiecare cuvânt spus (textul îl citim acasă). Vă mulţumesc că sunteţi, că ne-aţi invitat şi acceptat pentru acest curs. Sunteţi de nota 10!!!”

„Cursul a fost foarte bine organizat şi structurat, realizat de PROFESIONIŞTI ADEVĂRAŢI.”

„Competenţa, experienţa, căldura lectorilor, dar, în acelaşi timp, seriozitatea şi exigenţa lor au făcut din acest curs o experienţă deosebit de utilă şi plăcută pentru noi toţi.”

„O echipă de nota 10.”

 

Majoritatea cursanţilor au apreciat că toate subiectele prezentate au fost importante şi de un real interes, ajutându-i în munca lor.

 

Aprecieri generale asupra cursului:

„Temele abordate în curs s-au pliat pe nevoile noastre şi ne vor fi utile în munca din bibliotecă.”

„Constructiv, cu multe noţiuni noi şi activităţi practice.”

„Cursul a fost extrem de bogat în informaţii de ultimă oră, temele tratate fiind importante în munca noastră.”

„Este binevenit, util şi extrem de necesar pentru bibliotecarii şcolari.”

„Cursul mi s-a părut interesant de la un capăt la celălalt, sincer am simţit nevoia unei perfecţionări de acest gen. Aş dori ca astfel de cursuri să se desfăşoare mai des şi, dacă se poate, să fie implicaţi cât mai mulţi bibliotecari şcolari.”

„Apreciez în mod deosebit atenţia pe care doamna Patricia Guy o dă pregătirii profesionale a bibliotecarilor şcolari, pe care îi consideră responsabili pentru progresul societăţii, ei fiind gestionarii celor mai mari valori ale lumii, INFORMAŢIA. E o mare responsabilitate pe care ne-o acordă şi care trebuie pusă în practică prin deschiderea bibliotecii către elevi şi întreaga comunitate, pornind de la a disemina informaţiile primite în cadrul cursului parcurs de Cultura Informaţiei, prin module de prezentare a acestei noi şi moderne ştiinţe aflate în continuă metamorfozare şi progres.”

 

A consemnat,

 

Project Assistant,

drd. Doru Stan