Raport anual de activitate al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare