RAPORT ABR 1990-2014

UN SFERT DE VEAC ÎN SLUJBA PROFESIEI,

(MĂRTURIA UNEI GENERAŢII)

de Mircea Regneală

 

(Varianta originală – ca prezentare în Power Point)

Ghid IFLA privind structura organizaţională a asociaţiilor de bibliotecari

• „Asociaţiile există pentru a-i uni pe membrii săi. […] O structură organizaţională bine definită şi înţeleasă este fundamentală pentru buna funcţionare a asociaţiei. Structura sprijină edificarea relaţiilor între conducerea asociaţiei (birou, comitet) şi membri”.

 

I. 1990 – 2000

Optimismul speranței

 

ÎNCEPUTURI 28 martie 1990

• La Casa Universitarilor din Bucureşti are loc adunarea de constituire a Asociaţiei Bibliotecarilor din Învățământ – România (ABIR)

• 71 de delegaţi (818 membri înscriși în asociație: 540-bibliotecari universitari, 278 – bibliotecari școlari)

• Se votează Statutul (modificat în 2003), Programul, Consiliul de conducere, Comisia de cenzori etc. (după model IFLA)

 

PRIMUL CONSILIU DE CONDUCERE AL ABIR

• Anca George, Blascioc Lăcrămioara, Calagiu Viviana, Câmpeanu Florica, Dicu Carmen, Dumitru Silvia, Gligor Sanda, Lohon Octavian, Munteanu Elena, Petrescu Mihai, Popișteanu Ioan, Regneală Mircea, Sipos Banc Lucreția, Ștefanache Corneliu, Stoian Gabriel, Stoica Dan, Stoica Ion, Toma Doina, Trifa Mariana

 

BIROUL DE CONDUCERE

• Stoica Ion – președinte

• Anca George – vicepreședinte

• Gligor Sanda – vicepreședinte

• Petrescu Mihai – vicepreședinte

• Regneală Mircea – secretar (din 1995, secretar general)

• Blascioc Lăcrămioara – casier (din 1995, trezorier)

 

  • 20 aprilie 1990 – Judecătoria Sectorului I admite cererea de înscriere a ABIR ca persoană juridică (Dosar nr. 1332/PJ/1990)
  • 1 octombrie 1990 – Scrisori către cinci asociații internaționale și 45 de asociații naționale în care se anunță crearea ABIR și se solicită sprijin
  • 6 noiembrie 1990 – Prima sesiune științifică de comunicări a ABIR

 

CONFERINȚA EXTRAORDINARĂ A ABR

• 7 noiembrie 1990 – definitivarea acțiunii de constituire a filialelor ABIR (12 filiale zonale, pe bază regională: București, Bacău, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Ploiești, Sibiu, Suceava, Timișoara); participă secretarul general al IFLA , Guust van Wesemael.

20 noiembrie 1900 – Scrisoare către Ministerul Învățământului pentru schimbarea categoriei de salarizare a bibliotecarilor din bibliotecile de învățământ și obținerea statutului de cadru didactic auxiliar (numeroase demersuri).

noiembrie 1990 – se pun bazele Bibliotecii ABIR pe baza donațiilor din străinătate (IFLA și mari școli de biblioteconomie) – fond inițial, 500 vol.

 

PRIMELE FORME DE ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ

Comisii de specialitate: Comisia de perfecționare profesională, Comisia de completare, schimb și împrumut internațional, Comisia de catalogare și clasificare, Comisia de relații cu publicul, Comisia biblioteci școlare și ale Casei Corpului Didactic, Comisia de informare documentară și activități științifice, Comisia de informatizare, Comisia de colecții speciale.

 

PUBLICAȚII PERIODICE DE SPECIALITATE

octombrie 1990 – apare primul număr al Buletinului ABIR, trimestrial; din 1994 se difuzează în regim de abonament; din 1995, devine bimestrial și, dintr-un simplu newsletter, începe a publica documentare de popularizare (IFLA; FID; EBLIDA; LIBER; EUCLID, ALA, LA), traduceri, precum și scurte articole științifice (începând cu nr. 4 s-a instituit o rubrică permanentă de prezentare a celor mai valoroase lucrări din Biblioteca ABIR)

noiembrie 1990 – apare Anuarul ABIR, după model francez, care își încetează apariția în 1996 (lucrări ale conferințelor ABIR, lista membrilor etc.)

 

ABIR LA IFLA

  • 12 noiembrie 1990 – Biroul executiv al IFLA aprobă ABIR ca membru IFLA

 

Membri în Secțiunile IFLA:

Dan Stoica (Secțiunea Biblioteci Științifice), George Anca (Secțiunea Biblioteci Școlare), Veronica Pangrațiu (Secțiunea Achiziții și Schimb), Mircea Regneală (Secțiunea Formare și Învățământ).

Prima delegație ABIR la IFLA (a 57-a Conferință, Moscova, 18-24 august 1991, în timpul “putsck”-ului, martori la dărâmarea statuii lui Dzerjinski cu o macara Krupp): Dan Stoica, Lăcrămioara Blascioc, Ion Stoica, Veronica Pangrațiu, Mihai Petrescu, Mircea Regneală

 

ACORDURI PROFESIONALE

Au fost semnate acorduri de cooperare:

10 iulie 1991– Acord cu ALA (American Library Association)

16 iulie 1991 – Acord cu LA (Library Association)

15 octombrie 1991 – Acord cu ABF (Association des bibliothécaires de France)

13 februarie 1992 – Acord cu ABI (Associazione Italiana Biblioteche)

10 iunie 1993 – Acord cu MKE (Magyar Könyvtarosok Egyesülete)

 

VIZITE ÎN STRĂINĂTATE ÎN URMA ACESTOR ACORDURI

• 15-25 noiembrie 1991 – la invitația ALA, doamnele Laura Demetrovici (Bibl. Instit. Agronomic Timisoara) și Letiția Goia (Bibl. Instit. Agronomic Cluj) participă la Conferinţa Bibliotecarilor Agricoli din SUA (Balimore)

• 9 – 20 martie 1992 – la invitația LA, doamnele Doina Toma (Brașov) și Maria Buz (Craiova) au vizitat biblioteci din Marea Britanie – conferințe cu colegii

• 20 – 25 mai 1992 – la invitația ABF, domnul Ion Stoica participă la Congresul Asociației Bibliotecarilor Francezi de la Arles

• 14 – 17 mai 1993 – la invitația ABF, doamna Olimpia Oprea (BCU, Cluj) participă la Congresul ABF de la Chambery

 

A DOUA CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABIR (Brașov, 4-5 decembrie 1991)

• Invitați străini: Ronald Chapman (SUA) și Albert Boekhorst (Olanda)

• Decizii:

– Crearea de filiale în toate județele țării

– Aprobarea federalizării ABIR cu ABPR

– Propuneri de extindere a învățământului biblioteconomic la universitățile din Cluj-Napoca și Iași (adrese către rectori)

 

PRIMELE CURSURI SUB AUSPICIILE ABIR ÎN 1991

19-25 februarie (Galați), curs de perfecționare pentru bibliotecarii universitari

• 18 februarie – 4 martie (Iași), curs de inițiere bibliotecari universitari

• 5 martie -26 aprilie (București), curs de perfecționare bibliotecari școlari, pe grupe (300 participanți)

• 15-19 aprilie (Iași), curs de inițiere în informatică prin World Vision International Romanian Program Office, cu participare națională

• 20 – 22 mai (Brașov), curs de inițiere bibliotecari universitari şi școlari

 

DELEGAȚIA BRITANICĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ (1-15 IUNIE 1992)

• Componența delegației: Russel Bowden, Jan Mowat, Guinever Pachent

• Conferințe – București (4 iunie), Iași (9 iunie), Cluj (12 iunie)

• București (Aula ASE, 250 participanți) – Învățământul biblioteconomic și știința informării în Marea Britanie și Automatizarea bibliotecilor în Marea Britanie, J. Mowat; Sistemul de biblioteci în Marea Britanie, G. Pachent; Statutul profesional al bibliotecarilor din Marea Britanie, R. Bowden)

 

STRUCTURI BIBLIOTECONOMICE SUB AUSPICIILE ABIR

• Conferința directorilor de biblioteci universitare

• Conferința reprezentanților bibliotecilor școlare

Structuri care nu și-au dovedit viabilitatea


ÎN SPRIJINUL PROFESIEI

6 iulie 1992 – Aprobarea de către Ministerul Învățământului a propunerii ABIR de “instituire a gradelor profesionale (definitiv, gr. II și gr. I) pentru bibliotecarii din învățământul românesc, similare ca modalitate de organizare și finalizare a celor existente pentru personalul didactic”, citat din hotărârea ministerului – din păcate nepusă în practică)

Solicitările legate de statutul profesional al bibliotecarilor au continuat an de an.

 

A III-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABIR (Craiova, 29-30 octombrie 1992)

• Disocierea între profesionalism și sindicalism

• Instituirea Distincțiilor ABIR (urmate de regulamente de acordare):

– Diploma ABIR

– Premiul “N. Georgescu – Tistu” ( 10 ani de la dispariția bibliologului)

– Bursa ABIR (pentru un student în biblioteconomie)

 

LUCRĂRI DE SPECIALITATE

Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M), de Ioana Borocan, 1993 – prima lucrare de specialitate editată de ABIR, după mulți ani de absență a literaturii de specialitate la noi; Metodologia de aplicare a normelor ISBD(S), de Eugenia Tudorică, 1994

• Lucrările în tiraj de 500 exemplare fiecare au fost achiziționate de aproape toate bibliotecile din țară

 

ÎN FILIALE

Apare, începând din 1994, Biblos, revistă a Filialei Iaşi a Asociaţiei Bibliotecarilor din România

Redactor şef – dr. Dan Stoica

Anul trecut s-au serbat 20 de ani de existentă a publicației

Curând apare şi lista de discutii cu același nume


COLECȚIA BIBLIOTECA ABIR

1995 – Nr. 1 Vocabular de biblioteconomie și știința informării, Vol. I, de Mircea Regneală

1996 – Nr. 2 Introducere în biblioteconomie, de Săluc Horvat

1996 – Nr. 3 Vocabular de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Vol. II, de Mircea Regneală

2014 – Nr. 27 Tratat de biblioteconomie, Vol. 2, partea I

 

ABIR – STRUCTURA PROFESIONALĂ NECESARĂ ȘI UTILĂ

• La trei ani de la constituire, ABIR se dovedește o structură profesională dinamică a cărei activitate a marcat semnificativ evoluția profesiilor bibliotecare în învățământul românesc (învățământ de specialitate, cursuri profesionale în aproape toate filialele, vizite în străinătate din numeroase biblioteci ale țării, vizite din străinătate etc.)

 

A IV-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABIR (Iași, 8-9 noiembrie 1993)

• Participă reprezentantul ABF – Jean Claude Annezer, președintele ABI – Thommaso Giordano și reprezentantul Asociației Bibliotecarilor Maghiari – Làszlὀ Csobai

• Adoptarea a trei moțiuni privind: Statutul bibliotecarilor din învățământ; Integrarea reală a bibliotecilor în învățământ; Legea bibliotecilor

• Consiliul de conducere al ABIR ajunge la 17 persoane (cifră rămasă neschimbată)

 

SPRIJIN UE SI EBLIDA PENTRU ASOCIAŢIILE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Integrarea

• 7-10 martie 1994 – Seminarul de la Veszprèm (Ungaria) cu titlul Cum să realizezi o asociație democratică de bibliotecari (referenți: bibliotecari din SUA, Marea Britanie, Finlanda, Olanda)

14-20 mai 1994, Strasbourg, reuniunea Crearea unui forum pan-european al asociațiilor de bibliotecari

• Au participat 32 de asociații europene, între care și ABIR

• Grupuri de lucru: gestiunea unei asociații de bibliotecari; legislația de bibliotecă; formarea profesională

 

MASTER ÎN STRĂINĂTATE

aprilie 1994 – primul master românesc în biblioteconomie făcut în străinătate pe tema automatizării bibliotecilor, prin solidaritate colegială – colectă publică făcută de Sally Wood (Ioana Robu la Universitatea “Robert Gordon”, Marea Britanie)

 

UNITATEA MIȘCĂRII BIBLIOTECARE ROMÂNEȘTI

14 aprilie 1994 – Reuniunea comună a Consiliului de conducere al ABIR și a Consiliului de conducere al ABPR la care s-a adoptat Statutul Federației Asociațiilor de Bibliotecari din România (FABR), aprobat ulterior de adunările generale ale celor două asociații. S-au adăugat mai târziu Asociația Bibliotecarilor din Biblioteca Națională, Asociația Bibliotecarilor şi Documentariștilor din România (București) și Asociația Bibliotecarilor Maghiari din România

• FABR începe să funcționeze abia din anul 2000; se hotărăște înființarea de filiale unice prin fuziune

• Ciclul de dezbateri în cadrul FABR, Provocările biblioteconomice ale secolului XXI (2001 – 2002)

• Se instituie Colecția FABR:

Nr. 1 – Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării, Vol. II, 2001 (Autor: Mircea Regneală)

Nr. 2 – Istoria bibliotecilor din România în legi și documente, Vol II, 2001 (Coordonator: Constantin Matușoiu). Se editează în total 8 volume.

 

REGULAMENTE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECILOR

• Bibliotecile școlare (Ordinul ministrului învățământului, nr. 6566/1994)

• Biblioteci centrale universitare și bibliotecilor instituțiilor de învățământ superior (Ordinul ministrului

învățământului, nr. 3586/1996)

 

A V-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABIR (Cluj-Napoca, 20-22 octombrie 1994)

• Comisiile ABIR devin Secțiuni profesionale (Secțiunea de dezvoltare a colecțiilor; Secțiunea de informatizare; Secțiunea de informare documentară și activitate științifică; Secțiunea de perfecționare; Secțiunea comunicarea documentelor; Secțiunea biblioteci școlare și biblioteci ale casei corpului didactic, Secțiunea editorială; Secțiunea colecții speciale; Secțiunea catalogare-clasificare)

 

ÎN VEDEREA STIMULĂRII CREATIVITĂȚII BIBLIOTECARILOR

• Regulamentul de acordare a Premiului “N. Georgescu-Tistu”, va avea, din anul 1994, două secțiuni: bibliotecarul școlar și bibliotecarul universitar. Se instituie o nouă distincție, Premiul “Ion Bianu”, acordat pentru rezultate deosebite în activitatea de informatizare

 

ALTE PARTICIPĂRI ÎN STRĂINĂTATE ÎN CADRUL ACORDURILOR

• Cu sprijinul ABF, în perioada 13 octombrie – 16 noiembrie 1995, doi bibliotecari români de la BCU București au făcut cursuri de specializare în Franța: Aurelian Popescu, pe probleme de prezervare și restaurare (Bibliothèque Nationale) și Șerban Șubă pe tema referințelor științifice în biblioteca universitară (ENSIB)

 

LEGEA BIBLIOTECILOR

• 30 ianuarie 1996 – constituirea Comisiei Naționale pentru redactarea Legii de organizare și funcționare a bibliotecilor din România – reprezentanții ABIR, principali inițiatori.

 

A VII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABIR “Biblioteca de învățământ în societatea informației”, București, 18-20 septembrie 1996

• Începând cu acest an, conferințele vor fi tematice

• Cea mai largă participare – 210 delegați, reprezentând 2100 membri și 35 invitați români și străini

 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ – PREOCUPARE DE BAZĂ A ABIR

• Treptat, pregătirea profesională depășește etapa improvizației și formarea la locul de muncă; funcționează un cadru legal de formare pe diferite niveluri (postliceal, colegial, universitar, postuniversitar, doctoral), pe baza unui set unitar de exigențe

• Eforturi în direcția compatibilizării programelor de învățământ biblioteconomic din diferite centre

Toate realizate cu concursul determinant al membrilor ABIR


EDUCAȚIA DE BAZĂ

• Între 1990 – 1995 se înființează secții de biblioteconomie în București, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Târgoviște; la acestea se adaugă Timișoara în 1999, Oradea în 1996 și Suceava în 2005. Se compensează astfel absența de 30 de ani a învățământului de specialitate în România. Contribuția ABIR în această direcție este determinantă.

• Secțiile din Brașov, Târgoviște, Oradea și Suceava s-au desființat, din lipsa de candidați

• În 1990, 35% din bibliotecarii școlari erau cu studii superioare, astăzi procentul este de 91%

 

EDUCAȚIA CONTINUĂ

Din 1990 s-au organizat în permanență cursuri postliceale și postuniversitare atât în București cât și în alte orașe ale țării.

• Peste 1000 de bibliotecari au urmat aceste cursuri.

• Din păcate, cursurile nu s-au bucurat de sprijin din partea Ministerului Educației, deși aveam încheiate două parteneriate (2008, 2011), prin care ABIR este recunoscută, între altele, ca organism oficial în domeniul formării profesionale.

 

SPRIJIN INTERNAȚIONAL

• 26 februarie – 1 martie 1996 – Seminar ABIR în cooperare cu British Council la UMF Cluj-Napoca pe tema Dezvoltarea programelor de învățământ în biblioteconomie și știința informării. Au conferențiat: Ian Mowat, Margaret Watson și Jill Martin (Marea Britanie)

• Participanți – 32 de persoane din școlile de biblioteconomie, precum și din biblioteca națională, biblioteci universitare și publice românești

• În luna decembrie a anului 2001 a fost organizat în cooperare cu Consiliul Britanic și Institutul Francez, sub auspiciile FABR, workshop-ul Formarea continuă a personalului de specialitate la care au participat specialiști străini și bibliotecari din toate asociațiile din România. A avut loc un util schimb de informații între specialiștii străini și cei români ai domeniului.

 

STRUCTURI NAȚIONALE ÎN SPRIJINUL BIBLIOTECILOR

• Consiliul Național al Bibliotecilor din Învățământ (1998) – organ consultativ al Ministerului Educației pe probleme de biblioteconomie școlarăși universitară, cu reprezentați ai tuturor rețelelor de biblioteci (naționale, universitare, specializate, publice și școlare)

 

PUBLICAȚII ABIR

• 1997 – 2004, Buletinul ABIR devine revistă de specialitate a ABIR, apariție trimestrială

• 1997 -2007, Informații ABIR, supliment lunar al Buletinului ABIR, distribuit gratuit tuturor membrilor

• 1997 – Studii de bibliologie (Biblioteca ABIR, nr. 4), culegere de lucrări de bibliologie

 

II. 2000 – 2015

ÎMPLINIRI

 

ETAPA MODERNIZĂRII

• ABIR este o structură care își asumă responsabilitatea profesiei, devine partener de dialog al autorităților naționale și este integrată în structurile internaționale de profil (IFLA; EBLIDA; LIBER etc.).

• Conferințele naționale devin puternice foruri de comunicare profesională, cu o participare din ce în ce mai largă și din toate rețelele de biblioteci.

• Una din preocupările majore ale ABR după anul 2000 a fost legată de ideea reînnoirii, pentru că și organizațiile îmbătrânesc și este de datoria celor care le gestionează să le păstreze tinere.

 

POLITICA DE ORGANIZARE A CONFERINȚELOR

• În diferite regiuni ale tării – București (de patru ori), Cluj-Napoca, Iași, Brașov (de trei ori), Sibiu, Craiova, Constanța, Suceava (participări din judetele limitrofe, vizite la vecini)

• Excursii documentare:

22 septembrie 2006, de la Timișoara vizitarea Bibliotecii Universității din Szeget

• 5 sept 2013, de la Oradea vizitarea Biblioteca Universității din Debrecen – cu funcție și de bibliotecă națională.

 

CONFERINŢELE NAŢIONALE

• (XVIII) 19-21 septembrie 2007, Braşov: Statutul profesiei de bibliotecar în România

• (XIX) 17-19 septembrie 2008, Piteşti: Bibliotecile româneşti în era digitală

• (XX) 10-12 septembrie 2009, Constanţa: Continuitate şi schimbare în bibliotecă

• (XXI) 9-11 septembrie 2010, Bucureşti: Bibliotecile în cultura informaţiei şi comunicării

• (XXII) 7-9 septembrie 2011, Sibiu:Bibliotecile în societatea cunoașterii

• (XXIII) 29-30 august 2012, Galați : Biblioteca – tradiţie şi inovare (296 participanti)

• (XXIV) 4-6 septembrie 2013, Oradea: Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură (336 participanți)

• (XXV) 3-5 septembrie 2014, Cluj-Napoca: Bibliotecile – acces deschis la educaţie şi cultură (348 participanți)


COMISIA NAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR

• Prin aplicarea Art. 59 din Legea 334/2002 se înființează Comisia Națională a Bibliotecilor (2002) ca autoritate ştiinţifică naţională pentru bibliotecile de drept public, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Culturii şi Cultelor (modificată componența în două rânduri – fără rezultate notabile finalizate; multe proiecte, puține realizări)

 

CDI

• După anul 2000 se înființează primele CDI

• Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 4961 din 28.08.2006 legitimează CDI-urile şi prevede înfiinţarea în fiecare judeţ a câte două CDI, unul într-o şcoală cu clasele I-VIII şi celălalt într-un liceu, dispunând de fonduri MEC

• Existau în 2006, 500 CDI – cele mai numeroase create prin voluntariat

• Prima promoţie de 80 de profesori documentarişti formaţi în cursuri postuniversitare a fost februarie 2007

ABIR susține acest proiect


SECȚIUNI PROFESIONALE

• După anul 2000 se pune un accent tot mai mare pe activitățile din secțiunile profesionale. Scopul nostru este de a-i sprijini pe membrii ABR spre a deveni mai buni profesionişti, a fi la curent cu tehnicile cele mai moderne privind diseminarea informaţiei şi documentelor.

• Din anul 2007 secțiunile profesionale se întrunesc de două ori pe an – sesiunea de primăvara (mai-iunie) și sesiunea de toamna (septembrie)

 

LUCRĂRI REPREZENTATIVE

Cerinţe funcţionale pentru înregistrări bibliografice (2006)

Clasificarea Zecimală Universală: ghid de utilizare, primul ghid realizat de Consorţiul CZU (2006)

Documente audiovizuale şi multimedia în biblioteci: ghid IFLA. (“Biblioteca ABR”; 23)

Mircea Regneală, Noi studii de biblioteconomie. 2009. (“Biblioteca ABR”; 24)

Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile din România. Vol. 1: Lucrări elaborate de biblioteci publice (2006); Vol.II

Lucrări realizate de bibliotecile universitare (2010)

Romanian Libraries. Edited by Mircea Regneală. Bucharest: Library Association, 2011. 227 p. (“Biblioteca ABR”; 25)

 

REVISTA ROMÂNĂ DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

În anul 1997, apare Buletinul ABIR, ca revistă biblioteconomică trimestrială de nivel academic; din 2005 își schimbă numele în Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa informării – ediție bilingvă româno-engleză, înregistrată în baza de date EBSCO.

 

2007

NR. 1: SITUAŢIA BIBLIOTECILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN PRAGUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

NR. 2: DIGITIZAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE

NR. 3: ŞTIINŢELE INFORMĂRII ŞI COMUNICĂRII – DOMENII ŞI DIRECŢII DE CERCETARE ÎN ROMÂNIA

NR. 4: CERCETARE ŞI INFORMARE DOCUMENTARĂ ÎN BIBLIOTECI

2008

NR. 1: PROBLEME ACTUALE ALE BIBLIOTECILOR PUBLICE

NR. 2: IMPLICAREA BIBLIOTECILOR ROMÂNEŞTI ÎN PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

NR. 3-4: BIBLIOTECILE DIGITALE DE CERCETARE ŞI ACCESUL LA INFORMAŢIE

2009

NR. 1-2: BIBLIOTECILE ŞI INFORMAŢIA ŞTIINŢIFICĂ

NR. 3: CULTURA INFORMAŢIEI / INFORMATION LITERACY

NR. 4: CULTURA INFORMAŢIEI / INFORMATION

2010

Nr. 1: BIBLIOTECILE PE WEB

Nr. 2: PATRIMONIUL CULTURAL SCRIS – REPERE BIBLIOTECONOMICE

Nr. 3: DEPOZITE DIGITALE INSTITUŢIONALE

Nr. 4: UTILIZATORII BIBLIOTECILOR DIN ROMÂNIA

2011

Nr. 1: ACCESUL LA INFORMAȚIE ȘI DREPTUL DE AUTOR

Nr. 2: EVALUAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ

Nr. 3:DIRECȚII DE CERCETARE ÎN BIBLIOTECONOMIA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ (I)

Nr. 4: DIRECȚII DE CERCETARE ÎN BIBLIOTECONOMIA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ (II)

2012

Nr. 1: BIBLIOTECILE ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

Nr. 2: BIBLIOTECILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Nr. 3: RESURSE ELECTRONICE ÎN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI CERCETĂRII ÎN BIBLIOTECILE ROMÂNEȘTI

Nr. 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE ROMÂNEȘTI

2013

Nr. 1: TENDINȚE ÎN BIBLIOTECONOMIA CONTEMPORANĂ

Nr. 2: BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-INSTITUȚIE PATRIMONIALĂ UNICĂ ÎN PEISAJUL CULTURAL ȘI DOCUMENTAR ROMÂNESC

Nr. 3-4: BIBLIOTECILE ȘCOLARE DIN ROMÂNIA

2014

Nr. 1: BIBLIOTECA “V.A. URECHIA” GALAȚI – INSTITUȚIE DE CULTURĂ ȘI CERCETARE ÎN INTERESUL COMUNITĂȚII

Nr. 2: BIBLIOTECILE ȘI PROIECTELE EUROPENE

Nr. 3: BIBLIOTECILE MILITARE, IZVOR DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ MILITARĂ

Nr. 4: ORIENTĂRI ÎN BIBLIOTECONOMIA CONTEMPORANĂ

2015

Nr. 1: DEPOZITE DIGITALE INSTITUȚIONALE

Nr. 2: BIBLIOTECI SPECIALIZATE

 

CONSTITUIREA ASOCIATIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

• 19 martie 2007 – În Aula Bibliotecii Academiei Române, are loc Adunarea Generală de constituire a ABR, formată din 213 delegați reprezentând toate tipurile de biblioteci, care votează STATUTUL ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ABR)

• Mai 2007- ABR devine membru IFLA

• 19 septembrie 2007, Braşov Adunarea Generală a ABR adoptă textul Codului deontologic al bibliotecarului din România

• 9 ianuarie 2009 – versiunea în limba franceză a Codului deontologic al bibliotecarului din România este introdusă în colecţiile Bibliotecii Digitale a ENSSIB

• februarie 2009 – ABR devine membru EBLIDA

 

DIVIZIUNI

• Diviziunea biblioteci şcolare – 1134 membri;

• Diviziunea biblioteci universitare – 856 membri;

• Diviziunea biblioteci naţionale – 224 membri;

• Diviziunea biblioteci publice – 118 membri;

• Diviziunea biblioteci specializate – 73 membri;

• Total 2450 membri

 

ACTIVITĂȚI ÎN DIVIZIUNI

• Din anul 2007 Diviziunea Biblioteci Școlare organizează anual Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din Casele Corpului Didactic, în care se dezbat probleme actuale privind extinderea accesului cadrelor didactice din învățământul preșcolar la informație (Vaslui, Alba Iulia, Târgu Jiu, Buzău, Bacău, Buziaș, Târgoviște, Galați, etc.)

• 10 iunie 2009, Bucureşti – reuniunea Diviziunii biblioteci specializate pe tema “Tehnici și modalități de digitizare a documentelor şi de accesare a bazelor de date online”

• 11-12 iunie 2009, Constanța – întrunirea Diviziunii Biblioteci Publice cu tema „Documente digitale în bibliografii locale” – Constanţa

• 17-19 iunie 2009, Iaşi – reuniunea Diviziunii biblioteci universitare, cu tema “Specialistul în știinţa informării – parte integrantă a unei noi Europe a documentării şi comunicării”.

 

COOPERARE CU INSTITUTUL GOETHE

Din anul 2007, anual, ABR în cooperare cu Institutul Goethe din București organizează un workshop, condus de 1-2 bibliotecari germani, pe teme de mare actualitate bibloteconomică. Costurile integrale ale participării bibliotecarilor din ABR sunt suportate de partea germană (273 bibliotecari participanți până în acest an); În anul 2013, opt bibliotecari din ABR au vizitat, la invitația institutului, biblioteci germane. Cooperarea continuă.

 

COOPERARE CU CENTRUL CULTURAL AMERICAN

• În anii 2010 (24-26 noiembrie), 2011 (22-25 noiembrie), 2012 (26-28 septembrie) ABR, cu sprijinul Serviciului Cultural American, ABR a organizat cursuri de formare a formatorilor în cultura informației (85 de bibliotecari școlari și universitari). Certificatele de absolvire sunt autorizate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Coordonator: Angela Repanovici

• 24 ian. 2012 se lansează la BNR Ghid de cultura informației, distribuit gratuit; autor prof. univ. Angela Repanovici, coordonatoarea cursului

• În anul 2013, un alt ajutor din partea americană, pentru realizarea Tratatului de biblioteconomie (vol I).

 

ACTIVITĂȚI IMPORTANTE ÎN FILIALE

• 2002 – Filiala ABR Brașov, coordonată de doamna Angela Repanovici, în cooperare cu Biblioteca Universitară Brașov, inaugurează sesiunea anuală de comunicări științifice, BIBLIO, cu participare internațională – editarea comunicărilor în volum, anterioară susținerii publice. Din anul 2010 – 2012 se desfășoară în cooperare cu Biblioteca Județeană Brașov.

• La Vaslui, doamna Valentina Lupu, din anul 2002, editează publicația anuală Bibliotecă – educație – cultură.

• La Pitești, Doru Stan organizează, anual, începând din 2008, sesiunea de comunicări științifice PROBIB și editează revista Bibliotecarul argeșean.

• La Iași, Elena Pohodnicaru editează în sprijinul bibliotecilor școlare, revista Universul bibliotecilor.

• Tot la Iași Biblos continuă să apară.

 

ALTE DATE IMPORTANTE

August 2009 – Asociaţia Bibliotecarilor din România se alătură „Campaniei pentru Bibliotecile Lumii”. Iniţiată încă din 2001 de către ALA, în colaborare cu IFLA, această campanie a adunat în jurul său asociaţii ale bibliotecarilor din peste 30 de ţări şi regiuni din întreaga lume

• 21-23 aprilie 2010 Sibiu – prima conferință internațională de Cultura informației/Information literacy/ din România, organizată la inițiativa Asociației Bibliotecarilor din România, Secțiunea Cultura Informației, în colaborare cu Biblioteca şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

• Aprilie 2011 – încheierea unui acord de cooperare între ABR și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

21 martie 2013 – Înființarea Filialei Ilfov a ABR

• 23 aprilie 2013 – prima ediţie a Nopţii Bibliotecilor Româneşti – care urmează Zilei bibliotecarului. Toate bibliotecile, mari și mici, organizează, uneori în cooperare, ca în Cluj-Napoca, activități menite să dezvolte lectura în rândul tinerei generații în apriga dispută cu noile mijloace de comunicare – îndeosebi Internetul.

• 2013 – Proiectul educațional interjudețean Dezvoltarea competențelor de lectură ale elevilor în biblioteca școlară; participă filialele Covasna, Bacău, Brașov și Harghita

 

PROTOCOALE

18 aprilie 2011, Bucureşti – cu ocazia Zilei Internaţionale a Monumentelor şi Siturilor Istorice, la Muzeul Ţăranului Român, ABR a semnat Protocolul de înfiinţare a Comitetului Naţional Român al Scutului Albastru (CNRSA), organism fără personalitate juridică al cărui scop este protejarea patrimoniului cultural material în caz de conflict armat sau dezastre

 

mai 2011, Bucureşti – ABR a semnat un protocol de colaborare cu librăria online elefant.ro, în vederea realizării unei Campanii Naționale de Încurajare a Lecturii în Rândul Copiilor și Tinerilor

 

TRATATUL DE BIBLIOTECONOMIE

8 iulie 2011- Consiliul de conducere aprobă proiectul TRATATULUI DE BIBLIOTECONOMIE (în trei volume), lucrare monumentală care urmează a fi realizată in cooperare de ABR si Catedra de Ştiinta Informării şi Documentării a Facultăţii de Litere a Universiţii din Bucureşti, cu sprijinul celor mai buni specialişti din ţară şi de peste hotare, Volumul I – Biblioteconomie generală (2013), Volumul II – Managementul colecţiilor (partea I, 2014), Volumul III, – Abordări moderne în bibliotecă

 

REUNIUNI DE ÎNALT NIVEL

Organizarea în perioada 14-15 noiembrie 2012, la Brașov, de către Secțiunea Cultura Informației a workshop-ului internațional: INNOVATIVE APPROACHES REGARDING OPEN ACCESS TO INFORMATION BY INFORMATION LITERACY. Workshop-ul a beneficiat de prezența specialiștilor din 7 țări europene, care au prezentat 14 lucrări.

Tot la Brașov, în perioada 19 – 20 iunie 2013, ABR în cooperare cu IFLA a organizat, workshopul Statistica în sprijinul directorilor de bibliotecă (susținut de profesorul emerit Tord Høivik, de la Akershus University College for Applied Sciences, Oslo, Norvegia și membru în Secțiunea IFLA pentru statistică și evaluare), participanți: conducători de biblioteci și departamente biblioteconomice.

 

SEMNAREA UNOR DECLARAȚII INTERNAȚIONALE

  • Octombrie 2013 – semnarea “Declarației de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoaștere în Științe Exacte și Stiinte Umane”, document fundamental în ce privește accesul la informație. ABR se alătură, astfel, instituțiilor de prestigiu care au semnat această Declarație: IFLA, Association of College and Research Libraries, Open Society Institute, Institutul Pasteur, CERN, Universitatea Harvard, Max Planck Digital Library, Institutul Smithsonian etc., fiind, totodată, prima instituție românească semnatară a acestei Declarații.

• Semnarea “Declarației de la Berlin” face parte din programul ABR de promovare a acestui concept în România, care a început prin crearea, în anul 2009, la Conferința ABR de la Constanța a Secțiunii Cultura

18 sept. 2014, semnarea Declaraţiei de la Lyon privind accesul la informare şi dezvoltare, alături de multe alte instituții din lume – biblioteci, instituții de învățământ superior, institute de cercetare etc.

 

SPRIJIN CU PUBLICAȚII PENTRU BIBLIOTECILE ROMÂNEȘTI DIN SPANIA

• În cadrul ședinței Consiliului ABR din data de 12 decembrie 2014 a avut loc întâlnirea membrilor consiliului cu o delegație a FEDROM (Federația Asociațiilor de Români din Spania), condusă de Miguel Fonda Ștefănescu. S-a convenit asupra unui program de sprijin cu publicații. S-au expediat colete cu cărți din Buzău și Constanta.

 

PROTESTE

• Ianuarie 2011 – scrisoare de protest adresată Consiliului Judeţean Constanţa în legătură cu reducerea drastică a numărului de bibliotecari din Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” din Constanţa – membru instituțional al ABR

Aprilie 2011- Scrisoare de protest către MECTS împotriva folosirea unor criterii extraprofesionale în procesul de evaluare a bibliotecarilor

Ianuarie 2014 – scrisoare de protest adresată Guvernului României privind desființarea Bibliotecii Pedagogice Naționale “I.C.Petrescu” din București

 

SUFLET DE BIBLIOTECAR

• Când colegi se află în suferință – ei sau cei dragi lor – ABR, din puținătatea rezervelor sale financiare, le întinde o mână de ajutor.

 

 

 

Partir c’est mourir un peu!

Rondel de l’adieu

 

Edmond Haraucourt