PV al Secțiunii Carte veche. Conservare Restaurare, mai 2020.

Proces-verbal

Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

 

Încheiat astăzi, vineri – 22 mai 2020, cu ocazia sesiunii ştiinţifice de primăvară a Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, care a avut loc joi – 21 mai 2020, având ca temă: Cartea românească veche (sec. XVII – XVIII).

Întâlnirea a fost organizată în colaborare cu Biblioteca Academiei Române şi, deşi trebuia să aibă loc în Aula Bibliotecii Academiei Române, s-a desfăşurat online, din cauza situaţiei actuale, cu ajutorul platformei Google Meet, între orele 1300 – 1830.

La această întâlnire profesională au participat specialişti din domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării, conservării bunurilor culturale, personalităţi culturale şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate, bibliotecari din sistemul național de biblioteci, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi învăţământ.

Deschiderea oficială a avut loc la ora 1300 – 1310, Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române, Preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare.

Programul sesiunii de comunicări ştiinţifice a fost împărţită în două secţiuni, unde au fost prezentate un număr de 14 lucrări.

Secţiunea I: Conservarea şi restaurarea documentelor în bibliotecile publice din România. Modele de bune practici – 1310 – 1430

Moderatori: Ion Volcu, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” – Brăila; Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române

Din această primă secţiune reţinem următoarele lucrări:

 • Doamna Prof. univ. dr. Olimpia Mitric de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a deschis prima secţiune cu o foarte interesantă alocuţiune despre Un nou fals al tipografiei de la Blaj, unde a completat foarte frumos cu informaţii Domnul Prof. habil. Igor Cereteu de la Chişinău (Republica Moldova).
 • Domnul Profesor Lucian Dogan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul din Bucureşti”, ne-a prezentat Restaurarea unor documente papetare cu fragmentare extremă.
 • Domnul Profesor Gabriel Pletea, de la Laboratorul de Patologie a Cărţii al Sectorului Cultură şi Patrimoniu Religios (Patriarhia Română), a prezentat Restaurarea volumului „Împărțirea de grâu”. Autor Ioannes Chrysostomus.
 • O lucrare deosebit de interesantă a fost aceea a D-şoarei Drd. Mara Lorina Ionaşcu, de la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” – Brăila, care a prezentat Laboratorul de patologie a cărţii din cadrul bibliotecii, constituit recent la finalul anului trecut, unde a avut ca Studiu de caz: restaurarea publicaţiilor periodice vechi.

A urmat apoi o pauză de cafea 1430 – 1500, şi a început prezentarea lucrărilor de la secţiunea a II-a a sesiunii ştiinţifice.

Secţiunea a II-a: Valorificarea documentelor de colecţii speciale – 1500 – 1800

Moderatori: Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române; Ion Volcu, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” – Brăila.

Din această secţiune reţinem câteva idei prezentate în lucrări:

 • Domnul Profesor Igor Cereteu de la Chişinău a prezentat o lucrare foarte interesantă intitulată Cărți vechi românești în patrimoniul mănăstiresc din Basarabia. Studiu de caz: mănăstirea Curchi. Totodată trebuie menţionat faptul că acesta este un specialist în cartea veche românească din Basarabia şi a publicat mai multe lucrări în acest sens, cea mai recentă fiind Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, apărută la Chişinău în anul 2016.
 • Doamna drd. Oana – Lucia Dimitriu, bibliograf în cadrul Serviciului Manuscrise. Carte Rară din cadrul Bibliotecii Academiei Române, a prezentat o lucrare de mare actualitate, şi anume: Gravura în fondul de carte românească veche din sec. XVIII.
 • Domnul Dr. Arcadie Bodale, de la Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României, a venit cu o lucrare inedită, intitulată Fondul de carte veche şi rară de la Arhivele Naţionale din Iaşi. A luat cuvântul apoi Doamna Prof. univ. dr. Olimpia Mitric, care a întrebat dacă există în colecţiile bibliotecii şi carte poloneză.
 • Domnul Florin Bogdan, bibliotecar în cadrul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, expert evaluator în carte veche şi renumit cercetător în domeniu, a prezentat lucrarea Un exemplar necunoscut al Ceaslovului tipărit la Govora în anul 1640.
 • Domnul Drd. Ion Volcu, Şef birou colecţii speciale din cadrul Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila, şi secretarul Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, a prezentat lucrarea Cartea veche străină (sec. XVII) din cadrul Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila. Autorul a vorbit în mod special despre câteva lucrări străine achiziţionate recent de către bibliotecă, între care şi o psaltire slavonă. Au intervenit cu completări foarte bune atât Doamna Profesor Olimpia Mitric şi cât şi Domnul Profesor Igor Cereteu.
 • dr. Aurel – Florin Ţuscanu, de la Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, a susţinut o prezentare despre Duca Sotiriovici – un dascăl și tipograf grec în slujba Mitropoliei Moldovei, la jumătatea secolului al XVIII-lea. De reţinut intervenţia Doamnei drd. Oana – Lucia Dimitriu, care şi-a exprimat uimirea cu privire la existenţa a încă unui exemplar din lucrarea Canonul Sfântului Spiridon (1750), tipărită de Duca Sotiriovici, cele două exemplare aflându-se în Biblioteca Academiei Române şi la Biblioteca Mănăstirii Putna.
 • Domnul Profesor Costin Clit, de la Colegiul Național „Cuza Vodă” din Huși, a venit cu o temă interesantă intitulată Biblioteci ecleziastice și rolul însemnărilor de pe cartea veche în descifrarea istoriei locale. Acesta este un cunoscut şi pasionat cercetător al istoriei cărţii româneşti vechi din Moldova, cu precădere din judeţul Vaslui, fiind totodată şi redactorul şef al revistei Prutul.
 • Domnul Drd. Marius George Coşarcă, bibliotecar la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, a prezentat lucrarea: Achiziţia de carte românească veche pentru anticariat, acest subiect făcând parte din cercetarea doctorală. Au luat cuvântul atât domnul profesor Lucian Dogan cât şi domnul Florin Bogdan, aducând completări foarte interesante.
 • Doamna Dr. Maria Besciu, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, a prezentat o lucrare inedită Prima ediţie din Farmacopeea Romana (1863). Au luat cuvânt domnul profesor Igor Cereteu şi domnul Florin Bogdan, care au adus în discuţie terminlogia medicală ce se regăseşte pe cartea veche românească.

La final au urmat concluziile acestei sesiuni ştiinţifice profesionale, şi au mai luat cuvântul doamna Mihaela Dragu, Şef Serviciu Bibliografie Naţională din cadrul Bibliotecii Academiei Române, cât şi doamna dr. Maria Besciu, care a recitat o poezie.

O propunere interesantă venită din partea domnului profesor Lucian Dogan şi a domnului Florin Bogdan de la Alba Iulia, aceea de a cerceta legislaţia privind patrimoniului cultural al ţării, a condus la propunerea preşedintelui secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare de a organiza în septembrie 2020 o întâlnire pentru dezbaterea acestui subiect, destul de sensibil, unde să fie invitaţi atât specialişti din biblioteci cât şi profesori, conservatori, restauratori şi chiar jurişti sau avocaţi specializaţi în legislaţia de patrimoniu, lucru cu care toţi cei prezenţi au fost de acord.

Preşedintele secţiunii a venit cu sugestia organizării unei sesiuni ştiinţifice pe tema circulaţiei cărţii româneşti vechi în Basarabia, lucru cu care, la fel, toată lumea a fost de acord.

De asemenea, domnul Florin Bogdan a adresat tuturor invitaţia de a participa la Conferinţa naţională Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional – De civitate librorum, Ediţia a XIV-a, ce va fi organizată la Alba Iulia în perioada 5 – 6 noiembrie 2020, urmând ca detaliile organizatorice să fie trimise ulterior prin e-mail.

Au mai participat, fără să ia cuvântul, şi următoarele persoane:

 • Doamna dr. Nadia Petre, bibliograf în cadrul Serviciului Bibliografie Naţională al Bibliotecii Academiei Române;
 • Doamna Anişoara Budui, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Preşedintele secţiunii, dr. Silviu – Constantin Nedelcu, a mulțumit atât participanţilor care au acceptat să se întâlnească într-un cadru mai puţin obişnuit, prin intermediul unei platforme online, cât şi doamnei Petruţa Voicu, fostul preşedinte a secţiunii care nu a renunţat să susţină în mod personal toate activităţile desfăşurate în cadrul acesteia.

Prin această sesiune ştiinţifică s-a făcut un prim pas în crearea unei legături între cercetători, bibliotecari şi specialişti în carte românească veche, conservare şi restaurare.

La final, s-a adus în discuţie faptul că lucrările prezentate în cadrul sesiunii ştiinţifice urmează să fie culese într-un volum, care va fi publicat până la finalul anului 2020 la o editură ştiinţifică recunoscută CNCS.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit:

Dr. Silviu – Constantin Nedelcu,

Preşedinte Secţiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

Drd. Ion Volcu,

Secretar Secţiunea Carte veche. Conservare. Restaurare