PROTESTUL ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA ADRESAT GUVERNULUI ROMÂNIEI PRIVIND DESFIINȚAREA BIBLIOTECII PEDAGOGICE NAȚIONALE ”I.C. PETRESCU” DIN BUCUREȘTI

 

Prin Ordonanța de Urgență privind modificarea Legii Educației din data de 23 decembrie 2013, la penultimul punct, se vorbește despre ”reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naționale ”I.C.Petrescu” care devine secție a Bibliotecii Centrale Universitare”. Acest fapt, motivează ordonanța, se  datorează faptului că imobilul în care biblioteca  funcționează a fost retrocedat, iar instituția ”se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărți și locurile de muncă ale salariaților”.

Prin această Ordonanță de Urgență de fapt se desființează cea mai importantă bibliotecă pedagogică românească, iar consecințele pentru învățământul românesc  sunt dezastroase.

De curând, Biblioteca Pedagogică Națională ”I.C.Petrescu” și-a serbat 133 de ani de existență. De la 1880, data înființării sale, și până astăzi, biblioteca și-a dezvoltat  colecțiile în domeniul științelor educației, cuprinzând întreaga literatură pedagogică națională și o valoroasă literatură străină.  În colecțiile sale se află bibliotecile unor prestigioase instituții din trecut ca Școala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Școalelor, fonduri provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu și Titu Maiorescu sau din acelea ale unor renumiți pedagogi români ca I. Zalomit, Onisifor Ghibu, I.C.Petrescu etc.

În întreaga sa istorie, Biblioteca Pedagogică Națională ”I.C.Petrescu” a sprijinit necontenit formarea și perfecționarea profesorilor din învățământul gimnazial și liceal. Păstrând proporțiile, această bibliotecă este tot atât de importantă pentru țara noastră ca și Biblioteca Academiei Române.

Ceea ce sporește dramatismul acestui act necugetat este faptul că Biblioteca Centrală Universitară din București nu poate prelua mai mult de 50.000 de volume din cele 450.000 câte deține în prezent Biblioteca Pedagogică Națională, datorită spațiului insuficient de depozitare de care dispune astăzi această instituție, fără a mai ține seama că ea însăși are nevoie de un spațiu de creștere pentru achizițiile viitoare. Ce se întâmplă cu restul de 400.000 de volume ? Nimeni nu a realizat un studiu de impact al acestui demers.  Nimeni nu a analizat la B.C.U. București spațiile pentru a vedea dacă colecțiile Bibliotecii Pedagogice  își găsesc loc în această bibliotecă.  Se uită apoi și faptul că B.C.U. este o bibliotecă universitară cu o anumită destinație și cu o anumită structură a colecțiilor, ca și în alte state europene. Totul însă s-a făcut din birou. Nu au fost consultați nici specialiștii din domeniul pedagogiei, nici facultățile de științe ale educației, nici Asociația Bibliotecarilor din România.

Dacă se dorea cu adevărat să se rezolve situația Bibliotecii Pedagogice Naționale ”I.C.Petrescu”, existau soluții.  Se știe de mai mulți ani că imobilul este retrocedat, iar proprietarii erau dispuși sa-l vândă. Se putea găsi și un alt imobil în tot Bucureștiul fără a se ajunge la soluția extremă  de a se distruge cea mai importantă bibliotecă pedagogică a țării pentru edificarea căreia și-au adus contribuția generații întregi de mai pedagogi români.

Deși a trecut de-a lungul timpului prin numeroase subordonări (Seminarul Pedagogic Universitar, Școala Normală  Superioară, Școala Superioară Pedagogică,  Institutul Pedagogic din București, Institutul de Științe Pedagogice, Centrul de Perfecționare a Personalului Didactic), biblioteca și-a păstrat identitatea și integritatea colecțiilor. Iată că astăzi ea este desființată.

Să nu mai mire pe nimeni că  procentul de promovabilitate la bacalaureat este scăzut în climatul în care  sunt desființate zeci de biblioteci școlare, iar cele rămase încă nu au primit nicio finanțare pentru achiziția de cărți în ultimii cinci ani, când cea mai importantă bibliotecă pedagogică a țării, loc tradițional de informare și documentare al cadrelor didactice din întreaga țară, coordonatoare a bibliotecilor caselor corpului didactic pe plan național este lichidată.

Asociația Bibliotecarilor din România protestează vehement împotriva  deciziei de încetare a activității Bibliotecii Pedagogice Naționale ”I.C.Petrescu” și cere guvernului României să revină asupra acestui act iresponsabil, anticultural  și antinațional.

In numele Consiliului de Conducere al A.B.R. semnează președinte Mircea Regneală