Programul Conferinței Naționale ABR 2013, Oradea

MARŢI, 3 SEPTEMBRIE 2013

1200 – 2000 Înscrierea participanţilor – Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, hol, parter

1800 – 2000 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Sala de seminar, etaj III

 

MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE 2013

800 – 900 Înscrierea participanţilorUniversitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1,Facultatea de Ştiinţe Economice, hol, parter

900 – 910 Recital Oana LIANU – la nai

910 – 945 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut din partea organizatorilor și a invitaților:

Loc de desfăşurare: Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Facultatea de Ştiinţe Economice, parter, Aula Magna

 • prof. univ. dr. Constantin BUNGĂU, rectorul Universităţii din Oradea
 • Cristian Vasile PETCU , Secretar de stat, Ministerul Culturii
 • conf. univ. dr. Gabriel LEAHU, secretar general, Ministerul Educatiei Nationale
 • Bruce KLEINER, Counselor for Public Affairs al Ambasadei SUA  la Bucuresti
 • prof.univ.dr. Sorin ŞIPOŞ, prorector responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiilor internaţionale, Universitatea din Oradea
 • prof.univ.dr. Mircea REGNEALĂ, Universitatea din Bucureşti, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România
 • Ovidiu MUREŞAN, viceprimar
 • Lucian SILAGHI, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Bihor
 • prof. Daniel NEGREAN, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
 • prof. Carmen BODIU, director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor
 • Florica UJOC, şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea

945 – 1315 LUCRĂRI ÎN PLEN

Loc de desfăşurare: Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1,

Facultatea de Ştiinţe Economice, parter, Aula Magna

945 – 1000 conf. univ. dr. Elena TÎRZIMAN, director Biblioteca Națională a României –                                      “Formare continuă și evaluare în profesiile biblioteconomice. Standardul ocupațional: bibliotecar   cu studii superioare”

1000 – 1015 dr. Corina APOSTOLEANU, Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” Constanța –                         “Biblioteca publică într-o nouă eră. Referinţe pentru utilizatorul în mediul virtual”

1015 – 1030 Claudia BALABAN, director Biblioteca Naţională de Copii din Chişinău –                                            “Experienţe inedite de promovare a lecturii şi a cărţilor de valoare”

1030 – 1045 drd. Anarela CHIŞ, Biblioteca Universităţii din Oradea –

“Fondul Monica Lovinescu – Virgil Ierunca : de la Paris la Biblioteca Universităţii din Oradea”

1045 – 1115 Pauză de cafea

1115 – 1130 dr. Robert CORAVU, director Publicații – Resurse Electronice, S.C. ROMDIDAC S.A. –                                “Prezentare oferta resurse electronice – ROMDIDAC”

1130 – 1145 Annelice ȘERBAN, Country representative, iGroup,  –

„20 de ani în slujba diseminării informațiilor științifice în învățământ și cercetare”

1145 – 1200 NÉMETH Ágoston, manager Ex-Lh Kft – “Ex Libris in the libraries in the year 2013”

1200 – 1215 Softlink  – prezentarea produselor firmei

1215 – 1230 Prezentare Elsevier

1230 – 1315 Acordarea distincţiilor ABR

1315 – 1420 Prânz – Cantina Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

1430 – 1500 Lansare de carte: Cerneală şi suflete. Aspecte ale învăţământului superior orădean

1963-2013 Biblioteca Universităţii din Oradea, hol, parter

1500 – 1730 LUCRĂRI PE SECŢIUNI (I)

Loc de desfăşurare: Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

SECŢIUNEA – S 11

STATISTICĂ ŞI EVALUARE

Sala de conferinţe, parter

Moderator: președinte secțiune Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai

Eminescu” Iaşi

Lucrări:

 1. dr. Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi – “Statistici şi indicatori de performanţă în cazul Proiectului Assuring national electronic acces to scientific literature for supporting and promoting the research and education system in Romania” (“Asigurarea accesului electronic naţional la literatura ştiinţifică pentru susţinerea şi promovarea sistemului de cercetare şi educaţie din România”)
 2. dr. Adriana SZEKELY, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca – “Evaluarea comportamentului utilizatorilor bibliotecilor universitare prin metoda observaţiei
 3. Catrina CĂLUIAN, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi – “Indicatori de performanţă pentru diverse tipuri de biblioteci”
 4. Maria Carmen Nadia PETRE – “Aspecte privind eficientizarea bibliotecilor
  universitare”
 5. Emilia POP, şef Birou Comunicarea colecţiilor Biblioteca Universităţii din Oradea – “Studiu comparativ privind utilizatorii Bibliotecii Universităţii din Oradea”
 6. drd. Tabita CHIRIȚĂ, Biblioteca Națională a României- “Variabile utilizate în evaluarea cercetărilor în domeniul biblioteconomic”
 7. Daniela BRÂNCOVEANU, Biblioteca Națională a României – “CASIDRO – instrument al activității metodologice”

SECŢIUNEA – S 7

LEGISLAŢIE DE BIBLIOTECĂ

ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

Sala de lectură periodice, etaj II

Moderator: președinte secțiune Luminiţa DANCIU, Biblioteca Universităţii din Petroşani

Lucrări:

 1. Claudia LUNGU, Biblioteca Națională a României“Forma finală a propunerilor de modificare a Legii bibliotecilor”
 2. dr. Iuliana-Delia Bălăican, Biblioteca Academiei Române – Proiectele europene – oportunitate pentru dezvoltarea profesională în domeniul biblioteconomic. Studiu de caz: Proiectul LLP – LDV/PLM/2011/RO/236 – Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă, specializate în relaţia cu publicul tânăr
 3. Alina FIRAN, C.C.D. Gorj – “Vizită de studiu Malaga, Spania”
 4. Alina FIRAN, C.C.D. Gorj – “Stagiul de perfectionare profesionala prin programul Grundtivg, Dublin,
  Irlanda”

SECŢIUNEA – S 9

PROFESORI DOCUMENTARIŞTI

Sala de seminar, etaj III

Moderator: preşedinte secţiune drd. Corina-Maria STĂNILĂ, Ministerul Educaţiei Naţionale

Lucrări:

 1. KISS Laszlo, bibliotecar Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe – “Locul lecturii în viața adolescenților (studiu pe un eșantion de peste 1400 de elevi)”
 2. Marinela RUSU, bibliotecar CDI, Colegiul Naţional “Gh. Lazăr” Sibiu – “Revista școlii – mijloc de motivare a participării elevilor la activitățile din CDI – prezentarea revistei „Laboratorul de idei” a CNGL Sibiu”
 3. drd. Corina-Maria STĂNILĂ, consilier proiect “Educație pentru informație” – “Profesorul documentarist, cadru didactic în sistemul de învățământ preuniversitar românesc – misiune și carieră didactică”
 4. Ioana-Loredana OPRANESCU; Oana HOMESCU, studenţi SID, anul III, Universitatea din Bucureşti – “Biblioteca în cinematografie”
 5. Claudia-Alexandra MARIN, student SID, Universitatea din Bucureşti – “IFLA- International Federation of
  Library Association and Institutions”

SECŢIUNEA – S 1

ACHIZIŢIE ŞI DEZVOLTAREA COLECŢIILOR

Sala de seminar, etaj IVIFLA- International Federation of
Library Association and Institutions

Moderator: președinte secțiune Mioara VONCILĂ, Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi

Lucrări:

 1. Annelice ȘERBAN , iGroup “Ebook  development collection”
 2. drd. Nicoleta RAHME, Biblioteca Naţională a României – “Strategii de dezvoltare a colecţiilor. Biblioteca Naţionala a României”
 3. Ionela BURZ; Titus BĂDIC, Biblioteca Universităţii din Oradea – “Achiziţia de documente în cadrul Bibliotecii Universităţii din Oradea. Cadrul Legislativ
 4. Dina PALADI – Biblioteca Națională a României – “Legea Depozitului Legal. Metodologie de aplicare”

1500 –  1700 Vizită la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, str. Mihai Eminescu nr. 11 – responsabil     Mariana TROFIN, vicepreşedinte filiala ABR Bihor

1730 1830 Cină – Cantina Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

1900 – Teatru: piesa “Zbor deasupra unui cuib de cuci”

 

JOI, 5 SEPTEMBRIE 2013

900 – 1230 LUCRĂRI PE SECŢIUNI (II)

Loc de desfăşurare: Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

SECŢIUNEA – S 12

TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ

Sala de conferinţe, parter

Moderator: președinte secțiune drd. Carmen PESANTEZ, Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu”, Bucureşti

Lucrări:

 1. drd. Carmen PESANTEZ, director general Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” Bucureşti – “Importanţa parteneriatelor pentru dezvoltarea imaginii bibliotecii”
 2. Florentina DOBROGEANU-IPSILANTE, Biblioteca Metropolitană Bucureşti – “Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi formarea bibliotecarilor prin programul Biblionet”
 3. Anca BADEA, Biblioteca Metropolitană Bucureşti – “Educaţia nonformală în biblioteci”
 4. Elena Maria NISCOVEANU, Colegiul Tehnic “Remus Răduleţ” Braşov – “Promovarea activităţilor bibliotecii şcolare prin proiecte educaţionale iniţiate de bibliotecarul şcolar”
 5. Ileana CIUBUCĂ, Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov – “Proiectul educaţional „Traista cu poveşti”, clasa I-a”
 6. Laura Mihaela ANDREI, profesor documentarist CCD Iaşi – “Proiect educaţional „Biblioteca Anului” (2012-2013)”
 7. Andreea BĂLĂNEANU;  Andrei STANCU, studenţi SID, anul II, Universitatea din Bucureşti “Carte versus film: Numele trandafirului”
 8. Grina Mihaela RAFAILĂ, Muzeul Naţional de Istorie al municipiului Bucureşti – “Şcoala de la Sf. Sava Bucureşti”

 

 

SECŢIUNEA – S 5

CULTURA INFORMAŢIEI

Sala de lectură periodice, etaj II

Moderator: secretar secţiune dr. Robert CORAVU, ROMDIDAC S.A.

Lucrări:

  1. dr. Silvia GHINCULOV, Academia de Ştiinţe Economice Chişinău, MoldovaCooperarea Moldo-Română-Norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare / Moldavian-Romanian-Norwegian cooperation in sustainable development of the information services for education and research
  2. Robertino DUVALMĂ, Biblioteca Academiei Române – Cultura informaţiei şi accesul liber la informaţie / Information Literacy and Open Access
  3. dr. Adriana BORUNĂ, Biblioteca Naţională a României – Dream (Digital Resources – easy to acces and manage)
  4. dr. Robert CORAVU, director Departamentul Publicaţii – Resurse Electronice, S.C. ROMDIDAC S.A. Transalfabetizarea, un concept integrator / Transliteracy, a comprehensive concept
  5. dr. Victoria FRÂNCU, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din Bucureşti  – Managementul cunoaşterii: de la structurile infodocumentare la crearea de conţinut web / Knowledge management: from info documentary structures to web content creation
  6. Lector dr. Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timişoara Stereotipuri contemporane despre biblioteci şi bibliotecari în România / Contemporary stereotypes about library and librarians in Romania

    

   SECŢIUNEA – S 6

   INFORMATIZARE

   Sala de seminar, etaj III

   Moderator: președinte secțiune dr. ing. Doina OSTAFE, specialist IT, vicepreședinte ABR

   Lucrări:

   1. dr. ing. Doina OSTAFE, specialist IT, vicepreședinte ABR – Prezentare Forum ABR
   2. drd. Sorina STANCA, Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca “Digitizarea colecțiilor si Biblioteca Digitală Europeană”
   3. Elena-Grațiela DUVALMĂ, Biblioteca Academiei Române – “De la suportul clasic la cartea electronică – o nouă provocare a societății informaționale”
   4. BODNÁR Róbert, bibliotecar Cultware SRL, Cluj-Napoca – “Biblioteci digitale în inima Transilvaniei – Cluj”
   5. drd. Luminița GRUIA, Biblioteca Naţională a României – “Bibliotecile româneşti în mediul virtual”
   6. dr. ing. Doina OSTAFE, specialist IT, vicepreședinte ABR – “Servicii online oferite de biblioteci”

    

   SECŢIUNEA – S 2

   CARTE VECHE, CONSERVARE, RESTAURARE, DIGITIZARE

   Sala de seminar, etaj IV

   Moderator: preşedinte interimar secţiune Petruța VOICU, Biblioteca Națională a României

   Lucrări:

   1. dr. Doina HENDRE BIRO, bibliotecar Biblioteca Naţională a României, filiala Batthyaneum, Alba Iulia – “Biblioteca Batthyaneum – spaţiu de cultură şi de cercetare. Funcţiile sale specifice”
   2. Cristina MARINESCU, bibliotecar Biblioteca Naţională a României, Serviciul Colecţii Speciale – “Relevanţa activităţii bibliotecarului de Colecţii Speciale în societatea contemporană”
   3. Petruţa Mihaela VOICU, bibliotecar Biblioteca Naţională a României – “Relocarea unei biblioteci – experienţa Bibliotecii Naţionale a României”
   4. dr. ing. Vasile DEAC, Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” Bihor – prezentarea cărţii: “Fauna de insecte din biblioteci, muzee şi arhive
   5. drd. Emilian CORNEANU, Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti“Ornamentica Triodionului de la Buzău (1700)”
   6. dr. Roxana DINU, Biblioteca Națională a României – “Dezvoltare Bibliotecii Naționale Digitale”.
   7. Mihaela Vazzolla, Biblioteca Națională a României – “Strategii pentru atragerea diverselor categorii de public în biblioteci”
   8. Angela Bilca, Biblioteca Națională a României – “Memoria monumentelor și fețele timpului”
   9. dr. Elena CHIABURU, Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași – “Considerații privitoare la managementul evidenței patrimoniului mobil: carte veche și manuscrise”

   1230 – 1345 Prânz – Cantina Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

    

   1400 – 1615 LUCRĂRI PE SECŢIUNI (III)

   Loc de desfăşurare: Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

   SECŢIUNEA – S 4

   COMUNICAREA DOCUMENTELOR

   ŞI ÎMPRUMUTUL INTERBIBLIOTECAR

   Sala de conferinţe, parter

    

   Moderator: președinte secțiune Camelia BOCA, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, Iaşi

   Lucrări:

   1. Camelia BOCA, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi – “Când? Unde? Cum? (Întârzieri, Pierderi, Fidelizare, Împrumut Interbibliotecar) – Studii de caz interactive”
   2. dr. ing. Vasile DEAC ; prof. Ionela BURZ ; bibl. Camelia BOCA ; ing. Alexandru DEAC – “Programul de carantină biblioteconomică internă, regională, naţională şi internaţională a info-documentelor şi locaţiilor de bibliotecă între moft şi deziderat profesional”

   SECŢIUNEA – S 8

   PERIODICE

   Sala de lectură periodice, etaj II

   Moderator: președinte secțiune Luminiţa DANIŞ, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, Iaşi

   Lucrări:

   1. Violeta MORARU, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi – “Serialele electronice : Particularităţi ale descrierii”
   2. Rozalia BARTA, Biblioteca Universităţii din Oradea – “Importanţa afişelor în bibliotecile din România. Metode de păstrare a afişelor”
   3. prep. univ. drd. Gabriela  JURUBIŢĂ, Universitatea din Bucureşti  – “Perspectiva editorilor şi a autorilor privind evaluarea publicaţiilor seriale ştiinţifice româneşti: studiu de caz”
   4. Silviu NEDELCU, student, Universitatea din Bucureşti – “Revistele Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă (1945-1989): aspecte generale”.
   5. Ioana MITEA, Biblioteca Națională a României – “Cronica teatrala în presa românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”

   SECŢIUNEA – S 10

   REFERINŢE

   Sala de seminar, etaj III

   Moderator: preşedinte secţiune dr. Doru STAN, Biblioteca Universităţii din Piteşti

   Lucrări:

   1. dr. Doru STAN, Universitatea din Piteşti – “Serviciile de referinţe şi realităţile noului mileniu”
   2. Mihai CONSTANTINESCU, Universitatea din Bucureşti – “Motoare de căutare semantice: perspective de utilizare în biblioteci”
   3. Ioana CHICU, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi – “Un potenţial circuit al utilizatorilor străini cu statut de azilant în Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi”
   4. Doina GHIȚĂ, Maria GÂLCĂ, Biblioteca Națională a României – “Biblioteca OMNIA – poartă de acces la cunoaștere și dezvoltare culturală la orice vârstă”

   SECŢIUNEA – S 3

   CATALOGARE, CLASIFICARE, INDEXARE

   Sala de seminar, etaj IV

   Moderator: preşedinte secţiune Olga BEŞCHEA, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, Iaşi

   Tematica: Descrierea bibliografică şi Accesul la resursele bibliografice
   Lucrări:

   1. Aurelia MIRCESCU, Biblioteca Naţională a României – “Noutăţi în RDA”
   2. Olga BEŞCHEA, Biblioteca Centrală Univesitară “Mihai Eminescu” Iaşi“Accesul la resursele bibliografice”

   Aula Magna

   16,20 – 16,35 Prezentarea produselor firmei QULTO

   16,35 – 16,50 Prezentarea produselor firmei Elsevier

   1650 – 1720 Lansarea volumului “Tratat de biblioteconomie : vol. I”

   moderator, prof.univ.dr. Doru RADOSAV, director Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

   1720 – 1820 Adunarea Generală a ABR

   • Raportul Consiliului ABR (2012 – 2013)
   • Raportul trezorierului (septembrie 2012 – august 2013)
   • Prezentarea modificărilor în structura secțiunilor profesionale și a planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru perioada 2013 – 2014
   • Închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXIV-a

   1900 – Cina festivă

    

   VINERI, 6 SEPTEMBRIE 2013

   900 Excursie documentară la Debrecen, Ungaria

   Se va vizita Biblioteca Națională și Biblioteca Universitară, Biserica Mare Reformată, Pădurea Mare de la Debrecen

    

   OBIECTIVE CULTURALE

   În 4-5 septembrie a.c. pot fi vizitate gratuit, pe baza ecusonului de participare la conferinţă:

   • Muzeul “Ţării Crişurilor” – B-dul Dacia nr. 1-3
   • Muzeul Memorial “Iosif  Vulcan” – Str. Iosif Vulcan nr. 16
   • Muzeul Memorial “Aurel Lazăr” – Str. Aurel Lazăr nr. 13
   • Muzeul Memorial “Ady Endre” – Parcul Traian
   • Muzeul Militar – Str. Armatei Române nr. 24
   • Turnul Primăriei – Piața Unirii nr. 1