PROGRAMUL CONFERINȚEI

8 septembrie 2015

14.00 – 19.00 Înscrierea participanților (BCU „M. Eminescu” – Hol parter)

 

9 septembrie 2015

8.00 – 9.00 Înscrierea participanților (BCU „M. Eminescu” – Hol parter)

9.00 – 9.45 Deschiderea Conferinței. Cuvinte de salut (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

9.45 – 10.45 Lucrări în plen –Mircea Regneală

 • Un sfert de veac în slujba profesiei (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

10.45 – 11.05 Pauză de cafea

11.05 – 12.00 Lucrări în plen (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

 • 11.05-11.20 – Dr. Robert Coravu şi Dragan Nikolic

EBSCO – conținut robust, soluții tehnologice de ultimă oră și servicii superioare pentru comunitatea cercetătorilor din România

 • 11.20-11.35 – Agoston Nemeth

Alma and Primo, the next generation library solution

 • 11.35- 11.50 – Pavel Milosevic

The importance of eBooks for Romanian academic research

 • 11.50 -12.00 –  Iulian Tanea

Train the trainers – Tehnici, metode, criterii

 • 12.00 – 13.00 Acordarea premiilor și distincțiilor ABR (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
 • 13.00 – 14.30 Prânz (Cantina „Titu Maiorescu”)

14.30 – 16.30 LUCRĂRI PE SECȚIUNI (I)

I. Secțiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)

 • Rodica Muşat (Biblioteca Națională a României) – Împrumutul la domiciliu: serviciu oferitde bibliotecile naţionale europene
 • Adriana Ulita (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara) – Împrumutul interbibliotecar – beneficii, condiţii și tendinţe
 • Elena Zanet (Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași) – Gândește DIFERIT marketingul de bibliotecă!
 • Alegeri

 

II. Secțiunea Cultura informaţiei (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)

 • Ane Landoy (Bergen University Library, Norway) și Angela Repanovici (Universitatea Transilvania din Brașov) – Information literacy and electronic study literature in Norway and Romania
 • Dr. Robert Coravu (ROMDIDAC) – „Nu crede și cercetează!”: evaluarea informațiilor în era Internetului
 • Agneta Lovas (Universitatea Politehnică Timișoara) – Biblioteca Universității Politehnice Timișoara – un vis împlinit
 • Simona Marilena Bursașiu (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Tudoran” Timișoara) – Multiculturalismul în biblioteci.Studiu comparativ Est și Vest European
 • Alegeri

 

III. Secțiunea Informatizare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Titu Maiorescu”)

 • Rodica Avasiloaie (Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Președintele Secțiunii Biblioteci Universitare ABRM) – Evoluția informatizării bibliotecilor universitare din Republica Moldova
 • Felix Florin Floca (Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga” Cluj-Napoca) – Particularități și provocări profesionale în cadrul proiectului de digitizare al materialelor culturale de patrimoniu „MCVR”
 • Marinela Covaci (Biblioteca Națională a României) – Proiecte de digitizare în lucru la Biblioteca Națională a României
 • Alegeri

 

IV. Secțiunea Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)

 • Legea bibliotecilor, în dezbatere națională – Adriana Borună (șef Serviciu, Dezvoltarea Instituțională, Biblioteca Națională a României)
 • Ana-Adelina Cotarcea (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara) – Contractul Colectiv de muncă la nivel de instituție. Cazul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara
 • Alegeri

 

16.45 – 18.15 LUCRARILE DIVIZIUNILOR ABR (proiecte profesionale pe tipuri de bibliotecă)

I. Diviziunea Biblioteci Universitare (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

 • Annelice Șerban (iGropup) – Cercetarea românească și nevoile informaționale ale acesteia
 • Diana Ghiorghieș (Cultware SRL) – Qulto România – Soluții RFID pentru biblioteci
 • Proiect profesional – Mioara Voncilă
 • Alegeri

 

II. Diviziunea Biblioteci Publice (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)

 • Andreea Iorga(Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi) – Biblioteca estivală – oportunitate de petrecere a timpului liber
 • Lucica Veliche (Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi) – Bibliovacanța – o modalitate inedită de recreare
 • Proiect profesional Dorina Bălan
 • Alegeri

 

III. Diviziunea Biblioteci Școlare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)

 • Lolita Caneev (Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău) – Top 10 cărţi „Must Read” – metodă de promovare a cărţii şi lecturii printre adolescenti
 • Victoria Fătu Nalațiu,Vedeniile călătorilor. Bistrița: Editura Nosa Nostra, 2015, 116 p. Prezintă – Robert Coravu
 • Proiect profesional–Daniela Argatu
 • Alegeri

 

IV. Diviziunea Biblioteci Naționale (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)

 • Proiect profesional – Claudia Lungu
 • Alegeri

 

V. Diviziunea Biblioteci Specializate (BCU „M. Eminescu” – Sala „Titu Maiorescu”)

 • Proiect profesional – Denise Crînganu
 • Alegeri

 

18.30 Cocktail (BCU „M. Eminescu”)

 

10 septembrie 2015

9.00 – 11.00 Lucrări pe secțiuni (II)

V. Secțiunea Catalogare – Indexare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)

 • Rodica Mușat (Biblioteca Naţională a României) – Accesul la subiect în cadrul bibliografiilor naţionale
 • Alegeri

 

VI. Secțiunea Achiziție și dezvoltarea colecţiilor (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)

 • Ionela Burz și Titus Badic (Biblioteca Universității din Oradea) – Studiu de caz privind determinarea suprafeţei de creştere a colecţiilor la Biblioteca Universităţii din Oradea în funcţie de achiziţii şi alte surse de dezvoltare a colecţiilor
 • Henrietta Alina Muntyan (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Tudoran” Timișoara) – Rolul în bibliotecă a documentelor electronice din punct de vedere al completării colecțiilor și satisfacerii nevoilor de informare a utilizatorilor
 • Nicoleta Rahme (Biblioteca Națională a României) – Noua lege a achizițiilor publice
 • Alegeri

 

VII. Secțiunea Statistică şi evaluare (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)

 • Lucreția Bîrz (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia) și Viorica Gențiana Onișoru (Casa Corpului Didactic Alba) – Internetul și lectura în viața elevilor
 • Nicoleta Rahme (Biblioteca Națională a României) – Comitetul Tehnic 229: patrimoniul de standarde
 • Alegeri

 

VIII. Secțiunea Profesori documentarişti (Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”  – Aulă)

 • Vasilica-Petronela Irimia (Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău) – Educația pentru informația digitală în mediul școlar românesc: un proiect de pedagogie infodocumentară
 • Marinela Tatiana Rusu (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu) –Concursul „Ștafeta poveștilor” la C.N.G.L. Sibiu
 • Marina Alexandra Stan (masterand) – Plagiatul: provocarea lumii contemporane
 • Nicoleta-Adelina Marin (Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău) – Centrul de Documentare şi Informare – poartă spre cunoaştere
 • Alegeri

 

11.15 – 13.15 Lucrări pe secțiuni (III)

IX. Secțiunea Carte veche, conservare, restaurare(BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)

 • Daniela Bar și Silvia Puşcaş(Biblioteca Universităţii din Oradea) – Cartea rară la Biblioteca Universităţii din Oradea
 • Thomas Remus Mochnacs (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”  Timişoara) – Colecţia „BANATICA” de documente originale şi digitale din BCU Timişoara. Realizări şi perspective
 • Drd. Silviu Constantin Nedelcu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală) – Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti: o abordare istorico-teologică
 • Dorina Măgărin (Biblioteca Centrală Universitară„Eugen Todoran” Timişoara) – Notele egografice – un martor discret al cărţilor
 • Dr. ing. Vasile A. Deac, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Oradea) – Contribuţii privind evaluarea multicriterială a calităţii mediului în spaţiile şi ariile info-culturale din biblioteci: studii de caz
 • Oana Păcurariu (Biblioteca Naţională a României) – Restaurarea unei tipărituri de secol XVII
 • Claudia Marin (masterand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere) – Mănăstirea Stavropoleos
 • Dr. Doina Hendre Biro (Biblioteca Batthyaneum  din Alba Iulia, filială a  Bibliotecii Naţionale a României) – Tezaurul – între simplu spaţiu de depozitare şi loc de conservare a valorilor bibliofile, arhivistice şi muzeale ale Bibliotecii Batthyaneum
 • Cristina Marinescu (Biblioteca Naţională a României) – Corespondenţa lingvistului Vlad Bănăţeanu cu confraţii străini sau Recuperarea demnităţii de a fi român
 • Dr. ing. Vasile A. Deac, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Oradea) – Prezentarea cărţii:Aeromicroflora din biblioteci, muzee şi arhive: investigaţii ştiinţifice. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2015
 • Alegeri

 

X. Secțiunea Periodice (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)

 • Violeta Moraru (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați) – PRESSoo: FRBR-izarea serialelor și a altor resurse în continuare
 • Florica Ujoc (Biblioteca Universității din Oradea) – Revista Familia – 150 de ani de la apariție
 • Alegeri

 

XI. Secțiunea Bibliotecile și societatea (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)

 • Petronela-Carmen Bădură (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași) – Cenzura în bibliotecile românești în perioada comunistă. Studiu de caz – Cartea din fondul secret al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași
 • Dan-Tudor Ionescu (Biblioteca Metropolitană, Bucureşti) – Fondul de carte al Institutului de Studii Orientale Sergiu Al-Georgeși istoria sa – fond de carte aparținător de Biblioteca Metropolitană București
 • Nicoleta Duca (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași) – Expoziţia virtuală. Facebook – instrument de promovare a colecţiilor de bibliotecă
 • Zinaida Ursu (Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău) – Dialogul cultural ca determinantă a educaţiei interculturale
 • Alegeri

 

XII. Secțiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă(Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” – Aulă)

 • Rori Gheorghişor (inspector şcolar de limba română- ISJ Ilfov) și Horiana Petrescu (CCD Ilfov) – Proiecte educative pentru dezvoltarea competenţei de lectură în bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare din judeţul Ilfov
 • Laura Rudeanu (Casa Corpului Didactic Bucureşti) – Biblioteca şcolară la timpul viitor
 • Dr. Florina Brat(Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti) – Reinventarea bibliotecarului şcolar în epoca digitală
 • Drd.Carmen Pesantez(Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti) – Strategii de promovare a imaginii şi rolului bibliotecii în epoca digitală
 • Veronica Bratu (Centrul de Documentare şi Informare, Liceul Teoretic Buziaş) – Aplicaţia software eBibliophil, un soft utilizat de biblioteca şcolară
 • Laszlo Kiss (Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” Covasna) – Biblioteca Liceului Teoretic Mikes Kelemen în spaţiul social virtual
 • Viorica Genţiana Onişoru (Casa Corpului Didactic Alba) – Când biblioteca iese în stradă
 • Camelia Dumitru (Casa Corpului Didactic Satu Mare) – Pro şi contra carte tipărită vs. ebook
 • Alina Creţ (Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa) – Comportament de lectură – studiu de caz asupra elevilor din Colegiul NaţionalLiviu Rebreanu”
 • Alegeri

 

13.15 – 14.45 Prânz (Cantina „Titu Maiorescu”)

15.00 – 15.30 Raportul trezorierului și al Comisiei de cenzori (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

15.30 – 18.00 Alegerea Președintelui, a Consiliului de conducere și a Comisiei de cenzori (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

18.00 – 18.30 Închiderea Conferinței (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

20.00 Cina festivă (Congress Hall Palas)

 

11 septembrie 2015

Excursii documentare

 1. Iași – Palatul Al.I.Cuza de la Ruginoasa – Cetatea Neamțului – Mănăstirea Agapia – Castelul Sturdza de la Miclăușeni – Iași
 2. Iași – Chișinău (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Publică B.P. Hașdeu, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice) –  Iași