Procesul-verbal al întâlnirii ABR cu reprezentanţii şcolilor de biblioteconomie, septembrie 2018

Procesul-verbal al primei  întâlniri organizate sub egida ABR cu

reprezentanţii şcolilor de biblioteconomie din România,  13 septembrie 2018

 

În cadrul celei de-a XXIX-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România a fost organizată prima întâlnire a reprezentanţilor Şcolilor de Biblioteconomie din România cu conducerea ABR.

Tema întâlnirii a fost: Formarea profesională  a specialiştilor în ştiinţa informării şi documentării (SID). Programe, studenţi şi alumni.

La întâlnire au participat 16 persoane, cadre didactice universitare din centrele universitare: Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Timişoara, directori de biblioteci (publice şi universitare) şi formatori din cadrul asociaţiei profesionale, care şi-au propus:

  • dezbaterea programelor de formare și pregătire profesională a studenţilor specializării SID;
  • discutarea unor măsuri de armonizare a programelor SID cu cerințele actuale și previziunile de dezvoltare a pieței muncii;
  • evaluarea traseului profesional al absolvenților, găsirea unor soluţii de intensificare a relației cu alumni SID şi atragerea lor în asociaţia profesională – ABR.

S-a propus analizarea, prin comparaţie, a programelor universitare din centrele în care funcţionează departamente SID. S-a discutat despre necesitatea includerii specializării „specialist în ştiinţa informării şi documentării” în Clasificatorul Ocupaţiilor din România. S-a subliniat faptul că ar fi oportună introducerea disciplinelor din aria Digital Humanities în curricula universitară.

Participarea cadrelor didactice direct implicate în formarea iniţială a bibliotecarilor/specialiştilor în ştiinţa informării şi documentării la o discuţie  cu formatorii din cadrul ABR, implicaţi în formarea continuă a membrilor asociaţiei a scos la iveală o serie de probleme de inserţie profesională şi de  adaptare  a absolvenţilor facultăţilor de specialitate la cerinţele angajatorilor din domeniu.

S-a propus înfiinţarea unei secţiuni în cadrul ABR, în care să fie discutate problemele referitoare la formarea iniţială şi continuă a specialiştilor din domeniul biblioteconomic. Preşedinta ABR a propus ca denumirea aceste secţiuni să fie „Educaţie şi Formare” (după modelul secţiunii IFLA) prin transformarea titlului secţiunii „Legislaţie şi perfecţionare profesională” din structura actuală a asociaţiei.

Preşedinta ABR a propus ca anunţurile de angajare pe posturi de bibliotecari să fie postate şi pe pagina web a asociaţiei.

Un cadru didactic de la Sibiu a subliniat faptul că există tendinţa ca unii angajatori să prefere absolvenţi doar de la anumite şcoli de specialitate, în defavoarea altor centre. Un director de bibliotecă universitară a propus celor prezenţi implicarea studenţilor în activitatea practică a bibliotecilor, întocmirea unor tutoriale în sprijinul acestor studenţi şi chiar a unor ghiduri de bune practici pentru studenţii/absolvenţii SID, astfel încât aceştia să obţină competenţele necesare inserţiei lor într-o bibliotecă universitară (de exemplu, indexarea publicaţiilor; digitizarea documentelor de patrimoniu).

La finalul întâlnirii, s-a propus ca viitoarele reuniuni de acest gen să se desfăşoare tot sub egida asociaţiei, în cadrul unei noii secţiuni propuse – Educaţie şi formare.