2016 Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Informatizare-Digitizare

Întâlnirea sesiunii de primăvară a Secţiunii Informatizare-Digitizare a ABR a avut loc în data de 27 mai 2016 începând cu orele 10, în sala ”Simion Mehedinţi” la Demisol, corp F1 a Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti, fiind prezenţi un număr de 29 de persoane.

 

În deschidere, ia cuvântul dna Preşedintă Marinela Covaci prezentând un discurs de deschidere a lucrărilor. Se stabileşte o conexiune prin Skype cu d-na Olimpia Curta de la Biblioteca Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, aceasta a fost realizată pe toată durata comunicărilor. Apoi urmează prezentarea lucrărilor iar după fiecare prenzentare au fost puse şi întrebări.

 

  1. Sisteme de descoperire a informaţiei în biblioteci – Vochiţa Dragomir, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti.
  2. Valorificarea prin digitizare a colecţiilor patrimoniale ale Bibliotecii Academiei Române – Mariuca Stanciu, Şef Serviciu Tehnologia Informaţiei, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.
  3. Construirea unui canon iconografic virtual Proiectul Byzantion – Alina Popescu, Cabinetul de Stampe, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.
  4. De la Catalogul tradiţional la Bookthon – Marinela Covaci, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti.

 

S-a convenit ca pauza să se facă după ce se prezintă toate lucrările anunţate. După pauză s-a revenit cu discuţii împreună cu dna Olimpia Curta despre catalogarea depozitului legal. Se doreşte să se facă un protocol între BNR, BAR şi BCU Cluj ca descrierile bibliografice deja făcute de una dintre biblioteci la cărţile nou apărute să fie folosite de celelalte biblioteci (un fel de partajare a resurselor).

 

Întocmit,

Larisa Bîrzu, Secretar