Proces-Verbal: Secţiunea Tehnici pedagogice, septembrie 2018

PROCES-VERBAL

al întâlnirii Secţiunii „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

Conferinţa Naţională a ABR, Sibiu, 12-14 septembrie 2018

Încheiat astăzi, 13 septembrie 2018, cu prilejul întâlnirii profesionale a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, organizată în cadrul celei de-a XXIX-a Conferinţe a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Bibliotecile. Patrimoniul cultural şi digital al viitorului” (Sibiu, 6-8 septembrie). Tema întrunirii din toamnă a secţiunii s-a intitulat „Rolul bibliotecilor şcolare în transferul de experinţă şi bune practici pentru dezvoltare durabilă şi cultivarea valorilor fundamentale. Întâlnirea s-a desfăşurat la Centrul de Documentare şi Informare Independenţa şi a reunit 42 de participanţi (bibliotecari şcolari, bibliotecari universitari şi profesori documentarişti). Au fost prezentate 6 lucrări.

Moderatoarea întâlnirii, dr. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, preşedintele Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, a salutat participanţii şi a mulţumit gazdelor pentru profesionalismul şi implicarea de care au dat dovadă în organizarea reuniunii.

Ordinea de zi a reuniunii a cuprins:

– Cuvânt de salut din partea gazdei;

– Prezentarea comunicărilor ştiinţifice şi discuţii pe marginea acestora;

– Centralizarea problemelor cu care se confruntă bibliotecarii şcolari în vedera găsirii unor soluţii fezabile, cu sprijinul ABR;

– Prezentarea Planului de activităţi şi întâlniri profesionale al Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, pentru perioada septembrie 2018 – august 2019;

– Concluzii şi înmânarea adeverinţelor de participare.

Domnul Cosmin Chelcea, profesor documentarist la Centrul de Informare şi Documentare Independenţa” şi jurnalist, a rostit un cuvânt de bun venit din partea conducerii. Domnia sa a făcut o scurtă prezentare a CDI-ului şi a proiectelor derulate de-a lungul timpului: „EducPozitiv” (dedicat educaţiei în familie), „Recreaţia de lectură” (cu ocazia „Zilei Internaţionale a Poeziei”), atelierele de dezvoltare personală, editarea revistei „Salve”. S-a evidenţiat importanţa acestei structuri infodocumentare în transmiterea de informaţii, crearea de competenţe pe baza nevoilor personale, animaţie culturală, educaţie inclusivă şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Dr. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti – Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu”, a susţinut lucrarea „Anul European al Patrimoniului Cultural şi Bibliotecile”, subliniind valoarea patrimoniului cultural ca vector al identităţii naţionale şi ca resursă inestimabilă de cunoaştere. S-a arătat că, bibliotecile, în calitatea lor de păstrătoare, creatoare şi furnizoare de informaţie, precum şi de promotoare ale culturii în toate manifestările ei, au o contribuţie majoră la conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural. Bibliotecile reprezintă agenţi ai dezvoltării şi parteneri puternici pentru toate sectoarele de activitate ale societăţii cunoaşterii. Au fost prezentate câteva proiecte importante derulate de biblioteci, în contextul Centenarului Marii Uniri de la 1918: „Salonul Naţional de Carte şi Artă Medievală” (Biblioteca Naţională a României), Festivalul în aer liber „Strada de Carte” şi „Lib2Life – Revitalizarea bibliotecilor şi a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate” (B.C.U. „Carol I”), Simpozionul Municipal „Generaţia Digitală în Cdi/ Biblioteca Şcolară” (Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Filiala ABR Bucureşti) etc.

Onorica Tîrziu, bibliotecar la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” din Şomcuţa Mare – judeţul Maramureş a oferit participanţilor oportunitatea vizionării unui film „Biblioteca şcolară şi ASTRA şomcuteană în Anul Centenarului”, sub forma unei poveşti digitale. S-a menţionat rolul Asociaţiei Transilvane pentru Literarura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) în calitatea sa de „centru de emancipare naţională”. Au fost prezentate câteva proiecte cultural-educaţionale menite să insufle elevilor dragostea de ţară şi de neam, să cultive sentimentul de mândrie naţională şi, nu în ultimul rând, să promoveze biblioteca în şcoală şi în comunitate: „Români cu care ne mândrim”, „Centenarul într-un semn de carte”, „Lada de zestre a satului românesc”, „De Ziua Teatrului”, lansarea primului număr al revistei „Astra şomcuteană” (ediţie jubiliară). Mesajul transmis a fost „Unde dezbină legea, uneşte cartea, lumina” (Nicolea Iorga).

Dr. Florentina Dobrogeanu-Ipsilante a oferit un mod inedit de promovare a colecţiilor Bibliotecii Metropolitane lansând „o invitaţie la o plimbare în Bucureştiul interbelic înt-o zi de vară”. Participanţii au putut astfel descoperi o colecţie valoroasă de fotografii din arhiva Bibliotecii Metropolitane. Lucrarea este rezultatul unei cercetări documentare având la bază publicaţii periodice din anii ’30, Biblioteca Digitală a Bucureştilor şi Arhivele de Stat din Freiburg.

Prin lucrarea „Biblioteca românească, între ipostaza tradiţională şi tendinţa de modernizare”, Mihaela Săvuc, bibliotecar la Liceul „Ştefan cel Mare” din Codăeşti – judeţul Vaslui, a evidenţiat schimbările intervenite la nivelul bibliotecilor odată cu trecerea de la societatea tradiţională, la societatea  bazată pe informaţie şi cunoaştere, de la Gutenberg la Google, de la cataloagele tradiţionale, la sisteme integrate de bibliotecă. S-a făcut o trecere în revistă a evoluţiei informatizării bibliotecilor din România până la revoluţia digitală care a adus o contribuţie remarcabilă la conservarea şi valorificarea „patrimoniului cultural şi digital al viitorului”, precum şi la modernizarea procesului educaţional şi de cercetare.

Ileana Ciubucă, bibliotecar la Şcoala Gimnazială nr. 8 din Braşov, a prezentat proiectul „Unde locuieşte basmul”: „Ce de versuri, ce de basme,/ Ce poveşti se spun la noi (…) Unde locuieşte basmul?/ Peste deal, peste izvor? (…) N-are chip, dar îl cunoaşte/ Pe la noi orice copil”. Proiectul propune o formă ludică de valorificare a basmului şi recrearea acestuia pe baza titlurilor de cărţi existente în biblioteca şcolii. În final, s-a lansat o invitaţie elevilor de a învăţa „mersul spre lumină”, (re)descoperind valorile autentice ale spaţiului românesc – prin Eminescu, Enescu, Porumbescu, Grigorescu, Tonitza, Ţuculescu, Luchian s.a.

S-a menţionat şi proiectul educaţional dedicat Marii Uniri, derulat de Casa Corpului Didactic Alba, realizat cu scopul de a conştientiza semnificaţia şi importanţa acestui eveniment pentru naţiunea română, pentru a revitaliza sentimentul patriotic şi al identităţii naţionale în rândul tinerei generaţii şi pentru a forma un comportament responsabil faţă de valorile lăsate de înaintaşi.

Lavinia Diaconu, de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti. Compartimentul Perfecţionare. Asistenţă Metodologică pentru Învăţământul Preuniversitar, a prezentat oferta de formare profesională pentru pentru perioada 2018-2019. Între temele abordate au fost menţionate: dreptul de autor şi plagiatul; lectura copiilor – de la suportul tradiţional la mediul online; resurse educaţionale deschise pentru învăţământul preuniversitar; tehnici de marketing în biblioteca şcolară şi CDI; metodologia dezvoltării colecţiilor în contextul noii legi a achiziţiilor publice.

În încheiere, preşedintele secţiunii a prezentat Planul de activităţi şi întâlniri profesionale al Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, pentru perioada septembrie 2018 – august 2019. S-a accentuat rolul bibliotecilor şcolare şi al centrelor de informare şi documentare, în calitatea lor de parteneri ai şcolii, pentru realizarea unui act educaţional de calitate, promovarea patrimoniului cultural naţional în contextul european şi cultivarea valorilor fundamentale. S-a subliniat totodată importanţa coagulării energiilor în vederea colaborării eficiente dintre bibliotecarul şcolar, profesorul documentarist, cadrele didactice de predare şi toţi actorii educaţionali. Au fost adresate mulţumiri celor prezenţi pentru efortul lor de a lua parte la întâlnirea anuală, având în vedere perioada aglomerată la început de an şcolar.

Momentul final a fost imortalizat printr-o poză de grup în primitoarea incintă a CDI Independenţa.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit:

Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Preşedinte

Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”