Proces-verbal Secțiunea Statistică și evaluare, septembrie 2018

Proces-verbal

Secțiunea Statistică și evaluare

Bibliotecile – Patrimoniul cultural și digital al viitorului”,

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, Sibiu, 12-14 septembrie 2018

 

În ziua de 12 septembrie, în intervalul orar 1530– 1830, a avut loc întâlnirea de lucru a Secțiunii Statistică și evaluare din cadrul ABR. Cuvântul de deschidere a aparținut președintelui secțiunii, dr. Ivona Olariu, moderatoarea acestei întâlniri. În cadrul secțiunii au fost prezentate două lucrări.

Prima lucrare, realizată de bibliotecarele Lucreția Bîrz (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia) și Viorica Gențiana Onișoru (Biblioteca Casei Corpului Didactic Alba), a purtat titlul: Starea bibliotecilor din învățământul preuniversitar românesc din județul Alba. Lucrarea a provocat  un dialog animat, în urma căruia s-a conturat necesitatea elaborării unui proiect (după modelul proiectului Biblionet implementat în rândul bibliotecilor publice), care să aibă ca scop informatizarea bibliotecilor școlare.

A doua lucrare, Importanța standardelor internaționale în statistica de bibliotecă, a fost prezentată de către colega noastră din Cluj-Napoca, doamna Doina Popa care, ca specialist în domeniu, a făcut referire le standardele de bibliotecă ISO 2789 și ISO 11620 și a adus în discuție și o listă generoasă de indicatori de performanță incluși în aceste standarde. Acest lucru a făcut să fie reamintită celor prezenți o temă mai veche a Secțiunii – stabilirea unui set de indicatori de performanță pentru toate tipurile de biblioteci.

Cei 25 de bibliotecari participanți au adus în discuții, din nou, formularul CULT1. Dezbaterile axate în special pe Cap. 3a – Alte activități specifice desfășurate de biblioteci și Cap. 4a rd. 11-16 au concluzionat ca până pe 20 septembrie a.c. să fie trimise Bibliotecii Naționale propuneri pentru revizuirea formularului Cult1.

Președintele secțiunii a amintit necesitatea de a obține susținerea MEN pentru colectarea, prelucrarea centralizată și interpretarea datelor statistice (chiar a formularului CULT1) în scopul generării unei baze de date statistice despre bibliotecile aflate în subordinea acestui minister. Comisia Națională a Bibliotecilor, care își va incepe activitatea în curând, ar putea avea un rol determinant în stabilirea cadrului pentru obținerea datelor statistice de la diferite tipuri de biblioteci, date care apoi ar putea fi utilizate în advocacy.

                La sfârșitul dezbaterilor, președinta Asociației Bibliotecarilor din România, dr.Adriana Szekely, prezentă la discuții pe toată perioada celor aproape 4 ore, a subliniat importanța unirii forțelor bibliotecarilor din cele două asociații existente la nivelul țării noastre pentru definitivarea unor instrumente comune de lucru în vederea uniformizării activităților de biblioteconomie.  Toate observațiile și propunerile formulate de cei prezenți vor fi analizate și vor fi supuse dezbaterilor în următoarele întâlniri de lucru ale Secțiunii.

Întocmit,

Catrina Căluian, secretar al Secțiunii Statistică și evaluare