Proces-Verbal: Secţiunea Periodice, septembrie 2018

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 12 septembrie 2018, cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice,

în cadrul celei de-a XXIX-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România

 

            În data de 12 septembrie 2018, în cadrul celei de-a XXIX-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România care s-a desfășurat la Sibiu, a avut loc întrunirea Secțiunii Periodice, cu tema „Resursele în continuare: realități și perspective”. Ședința a fost condusă de Violeta-Elena Moraru, preşedinta secţiunii.

            Au fost susținute 3 (trei) lucrări:

  1. Anca Moraru, bibliotecar, Biblioteca Națională a României București – Revista „Biblioteca” – 70 de ani de existență. Perspective;
  2. Cornelia Luminița Radu, bibliograf, Biblioteca Academiei Române București – Seria Publicațiile periodice românești (PPR) cu etapele finalizării tomului V (1931-1935);
  3. Maria Buturuga, bibliotecar, Biblioteca Academiei Române București – Publicațiile periodice sibiene ale anului 1919.

Prima lucrare a fost Revista „Biblioteca” – 70 de ani de existență. Perspective, elaborată de  Anca Moraru de la Biblioteca Națională a României, redactor-șef al publicației mai sus menționate. Din motive obiective, autoarea nu a putut fi prezentă, motiv pentru care a fost  susținută de către Dorina Bălan, bibliotecar la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați.

Prezentarea a cuprins descrierea istoricului revistei Biblioteca, de la apariția sa, în 1948 și până astăzi, punându-se accent pe modificările survenite pe parcursul celor 70 de ani de existență. În lucrare este descrisă structura publicației și sunt nominalizate personalități culturale care au semnat articole de-a lungul vremii.

Dorina Bălan a subliniat colaborarea eficientă a Bibliotecii Naționale a României cu celelalte biblioteci, în vederea publicării în revista Biblioteca a articolelor din domeniul biblioteconomic, elaborate de colegi din toată țara, aducând în discuție, pentru exemplificare, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, al cărei colectiv trimite anual articole profesionale.

A doua expunere, intitulată Seria Publicațiile periodice românești (PPR) cu etapele finalizării tomului V (1931-1935), a aparținut Corneliei Luminița Radu, bibliograf la Biblioteca Academiei Române București, care ne-a prezentat stadiul actual al realizării lucrării de interes national ce cuprinde producția editorială a periodicelor de pe teritoriul românesc din perioada 1790–1952. Ajunsă la partea a 3-a a celui de-al 5-lea tom, publicația constituie un instrument de lucru extrem de util în analizarea dezvoltării culturale, economice și sociale a României, ziarele și revistele alcătuind o adevărată oglindă a societății românești în diverse etape. Varianta online a acestei bibliografii – Publicaţiile Periodice Româneşti 1790-1930 (PPR tomurile I-IV) – disponibilă la adresa web http://www.biblacad.ro/brp.html, este accesibilă consultării prin intermediul aplicaţiei SIMBNR, fiind realizată de Biblioteca Academiei Române în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, aplicaţie ce asigură accesul integrat la copiile digitale ale documentelor sub forma fişierelor imagine, obţinute prin scanarea primelor patru volume din această serie.

            Întocmirea bibliografiei retrospective a periodicelor va continua cu elaborarea a încă două volume, structurate în câte două părţi (literele A-L, respectiv literele M-Z) pentru perioadele 1936–1944, respectiv 1945–1952.

            Cea de-a treia lucrare, Publicațiile periodice sibiene ale anului 1919, a fost prezentată de către Maria Buturugă, bibliotecar la Biblioteca Academiei Române București, și a s-a constituit într-o radiografie a publicisticii sibiene a anului 1919, extrasă din cel de-al treilea tom al bibliografiei naţionale retrospective a periodicelor, „Publicaţiile periodice româneşti”, în care au fost evidenţiate 44 de titluri de ziare și reviste, alcătuind un instrument bibliografic de real folos celor care îşi propun să studieze realitatea sibiană de acum o sută de ani, sub diverse aspecte: jurnalistic, politic, istoric, economic, social și cultural.

            În continuare, s-au purtat discuții libere pe baza lucrărilor prezentate și s-au schimbat păreri legate de unele aspecte privind realizarea bibliografiei Publicaţiile periodice româneşti, în special cu privire la transpunerea în mediul online a informațiilor și la modalitatea de regăsire a acestora după diverse criterii (titlu, an apariție, localitate – prin indicele de localități), dar și la colectivul care participă la elaborarea ei.

            Președinta secțiunii, Violeta-Elena Moraru, a subliniat importanța majoră a elaborării acestui important instrument de lucru atât pentru bibliotecari, cât și pentru cercetători și a urat mult succes colectivului de la Biblioteca Academiei Române care are sarcina de a realiza ultimele două volume. În același context, a evidențiat rolul Secțiunii Periodice, care prin activitatea sa participă la susținerea și promovarea comunicării științifice, prin concentrarea pe o serie de subiecte precum: accesul deschis, arhivarea serialelor din mediul online, evaluarea științifică, exploatarea datelor și a textelor, conservarea, accesul și disponibilitatea, managementul și dezvoltarea colecțiilor de periodice, drepturile de autor, impactul evoluției tehnologice, practicile și procedurile de prelucrare și gestionare a resurselor în continuare etc.

            În final, președinta secțiunii a mulțumit autorilor pentru prezentări și anunțat temele pentru întrunirile din anul următor:

  • mai-iunie 2019 – sesiunea de primăvară-vară  a secţiunii, cu tema: Publicațiile periodice și tipul de suport – avantaje și dezavantaje;
  • august-septembrie 2019 – Conferinţa Naţională ABR – sesiunea de toamnă a secțiunii, cu tema: Publicațiile periodice în contextul evoluției tehnologiei.

Întocmit,

Moraru Violeta-Elena – președinte secțiune