Proces-verbal – Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

Proces-verbal al sesiunii din 27 mai 2021 – Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

 

Încheiat astăzi, vineri – 4 iunie 2021, cu ocazia sesiunii anuale a Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, care a avut loc joi – 27 mai 2021, având ca temă: Bibliotecile și valorificarea cărții vechi românești și occidentale. Circulația cărții românești vechi în Basarabia.

Întâlnirea a fost organizată în colaborare cu Biblioteca Academiei Române şi, deşi trebuia să aibă loc în Aula „I. H. Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române, din cauza situaţiei actuale s-a desfăşurat online, cu ajutorul platformei Zoom, între orele 0900 – 1800.

La această întâlnire profesională au participat specialişti din domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării, conservării bunurilor culturale, personalităţi culturale şi ştiinţifice din ţară și străinătate (R. Moldova), bibliotecari din sistemul național de biblioteci, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi învăţământ, profesori, cercetători, doctoranzi ș.a.

Deschiderea oficială a lucrărilor sesiunii a avut loc între orele 0900 – 1000, și au luat cuvântul următoarele persoane:

 • 0900 – 0910 – Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române, preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare Cuvânt de deschidere
 • 0910 – 0930 – Acad. Andrei Eșanu (Republica Moldova), membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și membru de onoare al Academiei Române
 • 0930 – 0950 – Dr. Doina Hendre Biro, ex bibliotecar SIA și conservator la Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României
 • 0950 – 1000 – Drd. Petruța-Mihaela Voicu, Vicepreședinte al Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

Am avut deosebita onoare ca deschiderea inaugurală a sesiunii anuale a Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, să fie făcută de către Acad. Andrei Eșanu (Republica Moldova), membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și membru de onoare al Academiei Române, care a vorbit atât despre cartea românească veche în Basarabia și preocupările sale pentru aceasta.

Dna Dr. Doina Hendre Biro a ținut un cuvânt foarte frumos în care l-a evocat pe ctitorul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României, cu ocazia împlinirii a 280 de ani de la nașterea contelui Ignac Batthyany (1741-1798), episcop r.c. al Transilvaniei.

Din partea Asociației Bibliotecarilor din România a luat cuvântul Dna Drd. Petruța-Mihaela Voicu, vicepreședinte al ABR și președinte al Diviziunii Biblioteci universitare și specializate.

A urmat apoi, între orele 1000 – 1030, lansarea volumului Silviu – Constantin Nedelcu (coordonator). Cartea românească veche (sec. XVII – XVIII). Lucrările prezentate la sesiunea de primăvară a secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), București, 21 mai 2020. Cuvânt înainte de Drd. Petruța-Mihaela Voicu. București: Eikon, 2020. 194 p.

Volumul a fost prezentat de către Dna Prof. univ. dr. Olimpia MITRIC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

La finalul prezentării făcute de Dna Prof. univ. dr. Olimpia MITRIC a luat cuvântul Dr. Silviu – Constantin Nedelcu care a mulțumit atât autorilor care au contribuit la volum, cât și D-lui Valentin Ajder, Directorul Editurii Eikon din București. Totodată a făcut precizarea că acesta va fi disponibil și va putea fi lecturat în baza de date internațională CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Programul sesiunii de comunicări ştiinţifice a fost împărţită în două secţiuni, unde au fost prezentate 23 lucrări.

Secţiunea I: CIRCULAŢIA CĂRŢII ROMÂNEŞTI VECHI ÎN BASARABIA, s-a desfășurat între orele 1030 – 1215, și a fost moderată de Dr. habil. Igor CERETEU, Institutul de Istorie, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (Republica Moldova).

Prima comunicare a fost susținută de către Dl Acad. Andrei Eșanu (Republica Moldova), membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și membru de onoare al Academiei Române, intitulată Moștenirea culturală românească în aria de interese ale slavistului basarabean Polihronie Sârcu (1855-1905) / The Romanian cultural heritage in the area of interests of the bessarabian slavist Polihronie Sârcu (1855-1905).

Au fost prezentate încă alte șase comunicări de următoarele persoane: Drd. Veronica COSOVAN, Biblioteca Națională a Republicii Moldova (Republica Moldova); Aculina MIHALUțA, Elena CRISTIAN, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Bălţi, Republica Moldova (Republica Moldova); Conf. univ. dr. hab. Ion GUMENÂI, Institutul de Istorie, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (Republica Moldova); Dr. habil. Igor CERETEU, Institutul de Istorie, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (Republica Moldova); Dr. Arcadie BODALE, Dr. Suzana BODALE, Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Iaşi; Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române.

A urmat apoi pauza de prânz 1215 – 1300, şi a început prezentarea lucrărilor de la secţiunea a II-a.

Secţiunea a II-a: VALORIFICAREA COLECŢIILOR ŞI DOCUMENTELOR DE PATRIMONIU, s-a desfășurat între orele 1300 – 1715, și a fost moderată de Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române.

Secțiunea a II-a a fost deschisă cu trei lucrări extrem de importante, și anume: 1) Prof. univ. dr. Olimpia MITRIC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu lucrarea Un manuscris necunoscut din creația lui Pavel din Muncaci, dascăl și copist peregrine / An Unknown Manuscript from the Creation of Pavel din Muncaci, a Teacher and a Pilgrim Copyist; 2) Dr. Doina HENDRE BIRO, ex bibliotecar SIA și conservator la Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României cu lucrarea Bibliotecile din Biblioteca Batthyaneum. Metode de colectare, înregistrare și cercetare bibliologică și bibliografică utilizate la sfârșitul secolului al XVIII-lea / Les bibliothèques de la Bibliothèque Batthyaneum. Méthodes de collecte, d’enregistrement et de recherche bibliologique et bibliographique employées à la fin du XVIIIe siècle; 3) Dr. Constantin ITTU, profesor asociat, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu lucrarea Boethius, De consolatione philosophiae: de la manuscrise medievale la incunabula din Biblioteca Brukenthal / Boethius, De consolatione philosophiae: from Medieval Manuscripts to the Brukenthal Library incunabula.

Au fost prezentate încă 13 lucrări de către următorii: Drd. Rodica CIUGUDEAN, Biblioteca Muzeului Național Brukenthal; Drd. Monica DRUȚA, Dr. Florin BOGDAN, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Violeta DUMISTRĂCEL, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava; Drd. Petruța-Mihaela VOICU, Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș / Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București; Lect. univ. dr. Lucian DOGAN, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”; Dr. Alexandru-Daniel Piticari, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca; Pr. drd. George Iulian TATU, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București; Pr. dr. Aurel – Florin ŢUSCANU, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului; Protos. dr. Mihail HARBUZARU, Mănăstirea Sinaia; Dr. Anca LIBIDOV, Asociația de Istorie Balcanică; Dr. Corina-Mihaela APOSTOLEANU, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța; Drd. Edith-Adriana UNCU, Universitatea București, Școala Doctorală de studii literare și culturale; Prof. Costin CLIT, Colegiul Național „Cuza Vodă” din Huși, jud. Vaslui.

Au avut loc apoi concluzii şi discuţii: 1715 – 1800, unde au luat cuvântul următoarele persoane: Dl Acad. Andrei Eșanu, Dna Prof. univ. dr. Olimpia Mitric, Dna Dr. Doina Hendre Biro, Dl Dr. habil. Igor CERETEU, Dl Dr. Constantin Ittu, Dna Mihaela Dragu și Dna Dr. Corina Apostoleanu.

S-au înscris și au participat fără lucrare următoarele persoane:

 1. Andreea Badea – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București
 2. Lucreția Bîrz – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia
 3. Ancuța Maria Boca – Institutul de Arheologie „V. Pârvan” – București
 4. Anna Bostan – Biblioteca Ştiințifică (Institut) „A. Lupan” – Chișinău (Republica Moldova)
 5. Anișoara Budui – Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
 6. Maria Buturugă – Biblioteca Academiei Române
 7. Marius-George Coșarcă – Biblioteca Ecclesia a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din București
 8. Mădălina Daniela Duca – Biblioteca Academiei Române
 9. Robert-Donat Fabian – Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj – Cluj-Napoca
 10. Cristina Livia Ioanitoiu – Liceul Tehnologic ,,C. Brancusi” – Craiova
 11. Cătălina Jianu – Liceul „Gheorghe Surdu” – Brezoi
 12. Ioana Carmen Matica – Școala Gimnazială „Dacia” – Oradea
 13. Cătălin Mirea – Biblioteca Academiei Române
 14. Alina Cristina Munteanu – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București
 15. Nadejda Pascari – Biblioteca Ştiințifică (Institut) „A. Lupan” – Chișinău (Republica Moldova)
 16. Maria Popescul – Biblioteca Ştiințifică (Institut) „A. Lupan” – Chișinău (Republica Moldova)
 17. Maria Poştarencu – Biblioteca Ştiințifică (Institut) „A. Lupan” – Chișinău (Republica Moldova)
 18. Ionela Simula – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” – Constanța

Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, preşedintele Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, a mulțumit tuturor participanţilor, atât celor care au prezentat lucrări cât și celorlalți care au avut răbdare să audieze comunicările prezentate, pentru interesul manifestat faţă de tematica întâlnirii.

La final, s-a adus în discuţie faptul că toate lucrările se vor regăsi într-un volum care va fi publicat până la finalul anului 2021, la o editură recunoscută CNCS B.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Dr. Silviu – Constantin Nedelcu,

Preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare