Proces-verbal al întrunirii – Conferinţa Naţională a României 2008

În cadrul secţiunii au fost prezenţi bibliotecari şi informaticieni din BCU „Carol I” Bucureşti, BCU „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, BCU „Mihai Eminescu” Iaşi, BCU „Eugen Todoran” Timişoara, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române– Filiala Iaşi, Biblioteca Colegiului Naţional „M. Eminescu” Satu Mare.

A fost prezentat Raportul activităţii secţiunii de la precedenta Conferinţă Naţională. În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare a ABR, în zilele de 12 şi 13 iunie 2008 s-au desfăşurat la Iaşi, în sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, lucrările întâlnirii anuale a secţiunii cu tema Descrierea bibliografică informatizată a colecţiilor speciale. (Softuri de bibliotecă folosite. Tipuri de documente descrise. Modele de descriere bibliografică informatizată). Conservarea documentelor. Probleme şi soluţii. Întâlnirea a reunit specialişti conservatori, bibliotecari şi informaticieni din biblioteci naţionale, universitare şi publice.

icon Proces-verbal al întrunirii – Conferinţa Naţională a României 2008 (41.5 kB)