Proces – verbal al întrunirii secţiunii (Conferinţa Naţională ABR, Bucureşti, 2010)